Toggle navigation
Enkeltfag og supplering

Enkeltfag og supplering

Vælg mellem mange forskellige enkeltfag på A til F-niveauer.

Kulturforståelse - enkeltfag

Kulturforståelse – enkeltfag via fjernundervisning

Bliv klogere på dig selv, din omverden og de kulturer du er en del af. Opbyg interkulturel kompetence og stift bekendtskab med at lave dit eget feltarbejde. Enkeltfaget udbydes på c-niveau.
ah2018_794
Al menneskelig virke former kulturelle fællesskaber og tilhørsforhold. Om vi snakker nationalkultur, madkultur, eller individuelle tilhørsforhold, har kulturer og de værdier, symboler og normer de indeholder stor indflydelse på vores opfattelse af os selv og vores adfærd.

Faget Kulturforståelse forsøger at give et fugleperspektiv på store kulturelle strømninger og deres indflydelse på de mennesker de omfatter. Ved at skelne mellem generaliseret kultur på den ene side og kompleks identitets-baseret kultur på den anden, forsøger faget gennem metode og teori at afkode praksis for forskellige eksisterende kulturelle udtryk i det senmoderne samfund.

Faget består af adfærdsteoretisk materiale og metoder der blandt andet involverer feltarbejde, analyse af nationalkulturer samt sammenligning heraf.

Undervisningens indhold

  • Kulturteori, kulturelle og antropologiske undersøgelsesmetoder
  • Identitetsteori
  • Kulturhistorisk perspektiv
  • National kultur (herunder også fokus på Dansk kultur og værdier)
  • Kulturmøder og ikke-vestlig kultur 
  • Kultursammenligning
  • Interkulturel kommunikation
  • Globalisering
  • Sprog og identitet
  • Feltarbejde, og indsamling af egen data/empiri
Spørgsmål? Kontakt os
Studievejledere - online forløb
Mette Nøhr
Mette Nøhr
Studievejleder
EUD/EUX Business
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder