Toggle navigation
Enkeltfag-supplering-1920x315_(1)

Kulturforståelse C

Hold

Løbende optag
ENKELTFAG - Kulturforståelse C
Fjernundervisning

100% garanti for opstart

Bemærk at vi har opstart på ALLE fjernundervisningshold - uanset antal tilmeldte.

Om forløbet

Kulturforståelse på C-niveau

Al menneskelig virke former kulturelle fællesskaber og tilhørsforhold. Om vi snakker nationalkultur, madkultur, eller individuelle tilhørsforhold, har kulturer og de værdier, symboler og normer de indeholder stor indflydelse på vores opfattelse af os selv og vores adfærd.

Faget Kulturforståelse C forsøger at give et fugleperspektiv på store kulturelle strømninger og deres indflydelse på de mennesker de omfatter. Ved at skelne mellem generaliseret kultur på den ene side og kompleks identitets-baseret kultur på den anden, forsøger faget gennem metode og teori at afkode praksis for forskellige eksisterende kulturelle udtryk i det senmoderne samfund.
 
Faget består af adfærdsteoretisk materiale og metoder der blandt andet involverer feltarbejde, analyse af nationalkulturer samt sammenligning heraf. Du får i den ombæring undervisning indenfor blandt andet: 
  • Kulturteori, kulturelle og antropologiske undersøgelsesmetoder
  • Identitetsteori
  • Kulturhistorisk perspektiv
  • National kultur (herunder også fokus på Dansk kultur og værdier)
  • Kulturmøder og ikke-vestlig kultur 
  • Kultursammenligning
  • Interkulturel kommunikation
  • Globalisering
  • Sprog og identitet
  • Feltarbejde, og indsamling af egen data/empiri

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 75 timer for fagets fulde varighed.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig din baggrund og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.