Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Økonomi og tal

_A7A0337
Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde med matematik og som ønsker at lære om virksomheders budgetter, regnskaber og nøgletal.

På denne studieretning sætter vi fokus på matematik og regnskab. Her kigger vi nærmere på forskellige matematiske modeller, og du lærer at analysere regnskaber og nøgletal i en virksomhed. 

Dine studieretningsfag

I matematik arbejder du videre med det faglige stof, som du kender fra grundskolen - men vi bygger naturligvis også oven på med nye matematiske tankegange, begreber og metoder. Her vil du møde emner som procentregning, ligninger, integralregning m.m.
Du kommer til at beskæftige dig med virksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du får desuden et indblik i økonomiske modeller og planer, budgetter og regnskaber i en virksomhed.
 

Fag og projekter

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Matematik A
 • Virksomhedsøkonomi A
 • Afsætning B
 • Historie B
 • International Økonomi B
 • 2. fremmedsprog fortsætter B (Tysk / Fransk) eller 2. fremmedsprog begynder A (Fransk / Spansk)
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C
Udover studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du på denne retning vælge 1-2 valgfag afhængig af om du vælger et begynder- eller fortsættersprog.

 • Ved fortsættersprog: Vælg 1 C-fag og 1 løft
 • Ved begyndersprog: Vælg 1 C-fag
Du kan vælge mellem følgende valgfag:

 • Afsætning A
 • International Økonomi A
 • Tysk A
 • Erhvervsjura B
 • Informatik B (kun Turøgade)
 • Samfundsfag B
 • Design og arkitektur C (kun Turøgade)
 • Idræt C
 • Innovation C
 • Finansiering C
 • Kulturforståelse C
 • Markedskommunikation C
 • Psykologi C
I løbet af din HHX-uddannelse vil du opleve spændende forløb såsom:

 • Erhvervscase
 • Studieområdeforløb
 • Studieområdeprojekt
ah2018_361

Dit uddannelsesforløb

På HHX begynder du i et 3 måneders grundforløb, hvor du får en introduktion til mange af HHX-fagene. Efter de tre måneder, skal du begynde på din studieretning, som du skal følge resten af gymnasietiden.

Studieretningsfag

Obligatoriske fag
1.G2.G3.G
Matematik AMatematik AMatematik A
Virksomheds­økonomi AVirksomheds­økonomi AVirksomheds­økonomi A
Dansk ADansk ADansk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Afsætning BAfsætning B

Historie B (kun Saxogade)Historie B
2. fremmedsprog2. fremmedsprog(kun begyndersprog)

International Økonomi B
Samfundsfag C

Informatik C


Erhvervsjura C
Valgfag:
Fortsættersprog: 1 C-fag + 1 løft eller 1 B-fag
Begyndersprog: 1 C-fag

Adgang til videregående uddannelser

Studieretningen er oplagt for dig, der fx gerne vil arbejde inden for forsikringsverdenen, ejendomshandel eller økonomi. Studieretningen leder naturligt op til videregående uddannelser inden for fx økonomi, matematik og jura.

Denne studieretning giver adgang til mange videregående uddannelser.