Økonomi og tal

Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde med matematik og som ønsker at lære om virksomheders budgetter, regnskaber og nøgletal.

På denne studieretning sætter vi fokus på matematik og regnskab. Her kigger vi nærmere på forskellige matematiske modeller, og du lærer at analysere regnskaber og nøgletal i en virksomhed. 

Studieretningen er oplagt for dig, der fx gerne vil arbejde inden for forsikringsverdenen, ejendomshandel eller økonomi. Studieretningen leder naturligt op til videregående uddannelser inden for fx økonomi, matematik og jura.

Dine studieretningsfag

Matematik A

Virksomhedsøkonomi A

Matematik
I matematik arbejder du videre med det faglige stof, som du kender fra grundskolen - men vi bygger naturligvis også oven på med nye matematiske tankegange, begreber og metoder. Her vil du møde emner som procentregning, ligninger, integralregning m.m.
 
Virksomhedsøkonomi
Du kommer til at beskæftige dig med virksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du får desuden et indblik i økonomiske modeller og planer, budgetter og regnskaber i en virksomhed.

Obligatoriske fag på studieretningen

Fag fordelt på niveauer
 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Afsætning B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Historie B
 • International Økonomi B
 • Matematik B
 • 2. fremmedsprog fortsætter B (Tysk / Fransk) eller 2. fremmedsprog begynder A (Fransk / Spansk)
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C

Valgfag på studieretningen

Udover studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du på denne retning vælge 1-3 valgfag afhængig af om du vælger et begynder- eller fortsættersprog.
 • 2-3 valgfag ved fortsættersprog 
 • 1 valgfag ved begyndersprog

Du kan vælge mellem følgende valgfag:

Valgfag fordelt på niveauer
 • Afsætning A
 • International Økonomi A
 • Tysk A
 • Erhvervsjura B
 • Informatik B
 • Innovation B *
 • Samfundsfag B

* Vær opmærksom på, at du bruger 2 valgfag, hvis du vælger dette fag på B-niveau.

 • Design C
 • Idræt C
 • Innovation C
 • Finansiering C
 • Kulturforståelse C
 • Markedskommunikation C
 • Organisation C
 • Psykologi C

Adgang til videregående uddannelser

Denne studieretning giver adgang til mange videregående uddannelser.