Toggle navigation
Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Supplér din HF uden overbygning eller EUX 1.del.

Tag Virksomhedsøkonomi som supplerende overbygningsforløb

Har du brug for faget Virksomhedsøkonomi for at søge ind på en videregående uddannelse? Og har du afsluttet en HF-eksamen uden overbygning eller EUX 1.del? Så kan du følge faget via supplerende overbygningsforløb.
I Virksomhedsøkonomi lærer du bl.a. om økonomiske modeller og om planer, budgetter og regnskaber i en virksomhed. Du lærer samtidig om virksomheders beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.

Undervisningen vil bl.a. tage udgangspunkt i følgende emner:
  • Virksomheden og dens økonomi
  • Økonomiske modeller
  • Rapportering – udarbejdelse og præsentation af årsregnskab
  • Virksomhedsanalyse – fx virksomhedens CSR indsats

Om undervisningen

Virksomhedsøkonomi er et anvendelsesorienteret fag. I undervisningen vil du bl.a. arbejde med øvelser ud fra afgrænsede virksomhedsøkonomiske problemstillinger samt forskellige virkelighedsnære cases.

Virksomhedens omverden ændrer sig over tid, og derfor ændrer fagets indhold sig også. I virksomhedsøkonomi bliver der derfor løbende udviklet nye teorier og modeller for, hvordan virksomheder bør handle i praksis. I undervisningen inddrages der derfor gerne supplerende stof til at belyse aktuelle problemstillinger omkring virksomheders økonomi. Det kan fx være erhvervsnyheder, økonomiske analyser af brancher og virksomheder, statistisk materiale m.m.

It, elektroniske kommunikationsplatforme og internet indgår som fagligt og pædagogisk værktøj i undervisningen.

Virksomhedsøkonomi (SOF-fag)

Spørgsmål? Kontakt os
Trine Hyldig Christensen
Trine Hyldig Christensen
Uddannelsessekretær
Skriv en besked
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.

FAQ om Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Supplerende overbygningsforløb (SOF) er et tilbud til dig, der har færdiggjort hf uden overbygning eller eux 1.del og efterfølgende ønsker at kunne søge optagelse på universitetet. Et SOF-forløb tilrettelægges individuelt og består normalt af to fag, hvor mindst ét skal være på A-niveau. 
For at blive optaget på SOF skal du have afsluttet en hf-eksamen uden overbygning eller eux 1. del og have planer om at søge optagelse på universitetet.

Har du tidligere gennemført en erhvervsuddannelse eller gymnasieuddannelse (STX, HHX, HTX, EUX eller HF med overbygning), skal du tage faget via Gymnasial Supplering (GSK).
Du tilmelder dig ved at vælge SOF-faget i listen over hold på det pågældende enkeltfag - bemærk at der på nogle fag kan være flere hold med forskellige niveauløft - fx fra C → A eller B → A.

Når du har trykket 'Tilmeld her' skal du udfylde formularen. Vores studievejledere vil efterfølgende kontakte dig, så du kan komme i gang med forløbet.
Ja, du kan modtage SU under forløbet, hvis du er studieaktiv og har mindst 16 timer eller mere pr. uge. At være studieaktiv medfører, at du skal overholde de aftalte vejledermøder, deadlines og afleveringsfrister, samt at din underviser kan se, at du er aktiv på fagets moodlerum. Hvis du ikke er studieaktiv, vil du blive udmeldt og din SU ophøre.
På Supplerende Overbygningsforløb skal du normalt tage to fag, som hæver til mindst et B-niveau og et A-niveau. Det betyder at du skal tage to fag, som du tidligere har taget eksamen i, men nu ønsker at tage på et højere niveau. Det kan også betyde, at du løfter det samme fag to niveauer fra C til B og B til A. Varigheden vil være 3-4 måneder afhængig af fag og løft + eksamen.
 
 Et SOF-forløb skal afvikles inden for 6 måneder.
Der bliver afholdt eksamen i maj / juni / august og december / januar.
Hvis du begynder senest 2 år efter du har afsluttet din adgangsgivne eksamen er SOF gratis. Hvis din eksamen er ældre end 2 år koster hvert fag 550 kr. Du betaler ikke for bøger mv.
Forløbet er et fuldtidsstudie og al undervisning foregår online. Ved undervisningens start modtager du et login til undervisningsportalen og til et inter¬aktivt undervisningsmateriale. Du modtager endvidere et login til skolens netværk, hvor du kan downloade en version af Microsoft Office, som du kan anvende i perioden. Du kan herefter påbegynde på den aftalte dato. Undervisningsmaterialet ligger på undervisningsportalen, som du arbejder i online. Der ligger forskellige instruktioner på portalen, som viser, hvorledes du anvender portalen og materialet, samt hvorledes kommunikationen med underviseren foregår. Der ligger endvidere en undervisningsplan, som er styrende for dit forløb. Du vil få tilkoblet en faglærer i de enkelte fag. Faget afsluttes med en eksamen.