Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel eller butik.

Sådan foregår din læretid (hovedforløb)

_A7A1821
Din læretid i en virksomhed kaldes også for Hovedforløbet. Her specialiserer du dig inden for et bestemt fagområde målrettet fx kontor-, handels- eller butiksbranchen. Under hele forløbet vil du få løn fra den virksomhed, hvor du er ansat.
For at kunne begynde på hovedforløbet skal du have indgået en lærepladsaftale med en virksomhed inden for enten kontor, handel eller butik. Du kan få hjælp af skolens virksomhedskonsulenter til at finde virksomheder, som søger elever inden for den branche, du er interesseret i.

På hovedforløbet arbejder du 2 år som elev i en virksomhed – kun afbrudt af en række korte skoleophold, hvor du bliver opdateret med den nyeste viden inden for dit felt. Hovedforløbet er udviklet i samarbejde med erhvervslivet, så du får de bedste forudsætninger for din fremtidige karriere.

Når du har gennemført hovedforløbet og bestået den afsluttende fagprøve, vil du få dit fagprøvebevis. Herefter er du klar til at tage din faglige viden og færdigheder med ud på arbejdsmarkedet.

Hvad er et hovedforløb?

Opbygning_-_hovedforlob_-_2023_v2

For at begynde din læretid (hovedforløbet) skal du opfylde adgangskravene samt have en uddannelsesaftale med en virksomhed.

På hovedforløbet foregår læringen primært i virksomheden. Her vil du blive inddraget på lige fod med de øvrige medarbejdere, hvor du får opgaver og ansvar for bestemte områder. Undervejs vil der være tilrettelagt skoleophold, hvor du følger de obligatoriske fag  for uddannelsen samt valgfag. Antallet af fag / valgfag afhænger af din specialeretning. Skoleopholdene er obligatoriske og en vigtig del af din uddannelse. Her lærer du ny viden og teorier at kende, som du efterfølgende kan bruge på din arbejdsplads.

Hovedforløbet afsluttes med en fagprøve. Her skal du udarbejde et projekt, hvor både teoretiske og praktiske forhold fra din uddannelse inddrages.
På hovedforløbet skal du vælge et speciale. Et speciale er en retning inden for dit uddannelsesområde, hvor du kan fokusere og opbygge en ekspertise inden for et specifikt område. Ved at vælge et speciale får du en mere målrettet og specialiseret viden, som kan give dig en fordel på arbejdsmarkedet inden for netop dette område. På Aalborg Handelsskole kan du vælge mellem en række specialer inden for brancherne:
Til hvert speciale hører en række obligatoriske fag, som du skal følge. Herudover kan du på flere specialer tilvælge en række valgfag og erhvervsrettede påbygningsfag. Via disse fag kan du selv være med til at tone din uddannelse og skabe en endnu skarpere og relevant profil, der passer ind i dine karriereplaner og fremtidsdrømme. Fælles for alle fagene er, at de så vidt muligt tager udgangspunkt i den praksis, som du møder i din virksomhed.
På hovedforløbet vil du opleve en meget virkelighedsnær undervisning. Her inddrages der gerne eksempler og cases fra konkrete virksomheder og gerne fra din dagligdag i din virksomhed.

Mange af vores undervisere har desuden selv praktisk erfaring fra erhvervslivet, som de meget gerne bringer ind i undervisningen.

Hovedforløbets undervisning vil typisk foregå som alm. klasseundervisning, men suppleres også gerne med gruppearbejde, øvelser, virksomhedsbesøg og gæsteundervisere.
For at blive optaget på hovedforløbet skal du have gennemført og bestået en række fag på bestemte niveauer med et karaktergennemsnit på mindst 2.0. Nedenfor kan kan de se en liste over hvilke fagniveauer, du skal have gennemført ift. specialeretningerne:


FagKontorspecialerHandelsspecialerButiksspecialer
DanskACC
EngelskBCC
InformatikB

VirksomhedsøkonomiBCC
Erhvervsinformatik
CC
Afsætning
CC
Erhvervsjura / kulturforståelse / 2. fremmedsprogC

Du kan søge ind på hovedforløbet, når du har bestået skoledelen af EUX Gymnasiet eller EUD Business samt underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Er du student fra et gymnasium gælder der forskellige regler. Som student fra HHX kan du begynde på hovedforløbet umiddelbart efter din studentereksamen, mens øvrige studenter (fra STX, HF og HTX) kan få adgang til hovedforløbet efter et 5 ugers EUS-forløb. Er du over 25 år, vil skolen vurdere, om du har relevant erfaring, der kan betyde, at du kan gennemføre uddannelsen på kortere tid. Uanset din uddannelsesbaggrund skal du dog have en uddannelsesaftale med en virksomhed for at kunne begynde din kontor-, handels- eller butiksuddannelse.

Kontakt gerne vores studievejledere eller virksomhedskonsulenter for at høre mere om, hvordan du søger ind på hovedforløbet.

Find din specialeretning

Kontoruddannelser med læreplads

Med en kontoruddannelse åbner der sig et væld af spændende jobmuligheder inden ...

LÆS MERE

Handelsuddannelser med læreplads

På handelsuddannelsen kommer du til at arbejde på B2B-markedet, hvor virksomhed...

LÆS MERE

Butiksuddannelser med læreplads

Med en uddannelse inden for butik (også kaldet detail) kommer du bl.a. til at a...

LÆS MERE

Læs også

Valgfag på specialerne

Du vil - typisk i samarbejde med din virksomhed - skulle vælge 1-4 ugers valgfr...

LÆS MERE

Få hjælp til at finde læreplads

Når du skal søge læreplads er der med sikkerhed en del spørgsmål, der melder si...

LÆS MERE

Fagprøve

Din fagprøve består af en skriftlig projektrapport, som vil danne grundlaget fo...

LÆS MERE
Kontakt os
Lars Halskov
Lars Halskov
Erhvervs- og lærepladskonsulent
Søren Larsen
Søren Larsen
Erhvervs- og lærepladskonsulent
Helle Kluug Borgstrøm
Helle Kluug Borgstrøm
Uddannelseskoordinator
Telefontid: kl. 8.00-14.00

FAQ om lærepladser

Inden for kontor-, handels- og butiksuddannelserne udgør læretiden den sidste del af uddannelsen, og dette forløb varer som regel 2 år. Her skal du arbejde i en virksomhed, hvor du får mulighed for at få masser af praktisk erfaring.

Når du er i lære, vil du arbejde på fuld tid i en virksomhed eller organisation, og jobbet som lærling/elev er lønnet under hele perioden. Formålet med en læreplads er at give dig mulighed for at opnå praktisk erfaring og træning inden for et erhverv og dermed forbedre dine færdigheder og karrieremuligheder.

Din læretid afsluttes med en fagprøve, som efterfølgende bedømmes. Herefter er du udlært.
På Aalborg Handelsskole tilbyder vi 4 forskellige uddannelser/specialeretninger på hovedforløbet.

Hovedforløbet er struktureret således, at du dels arbejder ude hos virksomheden og dels er på skoleophold, således du både får den teoretiske viden samt mulighed for at koble denne til praktisk erfaring.

Vi tilbyder specialeretninger inden for:
  • Butiksuddannelser
  • Handelsuddannelser
  • Kontoruddannelser
Uanset hvilken specialeretning du vælger, garanterer vi kompetente og kreative undervisere, der selv kommer med en masse praktisk erfaring og dermed ved, hvordan og hvorhen brancherne bevæger sig.
Du kan begynde på hovedforløbet og dermed din læretid, når du har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed. Uddannelsesmæssigt skal du desuden opfylde ét af følgende krav:

  • Gennemført et grundforløb på EUD eller EUX 
  • Gennemført og bestået et 5 ugers EUS-forløb (for studenter fra STX, HF og HTX). 
  • Gennemført en HHX-uddannelse
Er du over 25 år skal du have lavet en realkompetencevurdering – her vurderes dine kompetencer ift. tidligere uddannelse og erhvervserfaring.

Endelig har du mulighed for at gå i lære via Ny Mesterlære-ordning - dette forløb er målrettet dig, der lærer nemmest via praktiske opgaver.
At søge læreplads kan være en spændende proces. Først skal du overveje, hvilken uddannelse du ønsker at tage en læreplads inden for. Dernæst skal du undersøge de virksomheder, der tilbyder lærepladser inden for din ønskede branche. Du kan få hjælp til dette af skolens virksomhedskonsulenter, som har et stort netværk til mange virksomheder.

Når du har fundet en virksomhed, skal du sende en god og relevant ansøgning, der beskriver, hvorfor du er interesseret i at tage en læreplads inden for den pågældende branche og uddannelse. Din ansøgning skal fremhæve dine styrker og færdigheder og vise, hvorfor du vil være en god kandidat til lærepladsen.

Husk på, at det kan tage tid at finde den rigtige læreplads, og det kan være nødvendigt at sende flere ansøgninger, inden du finder den helt rigtige læreplads for dig.
Når du er i lære i en virksomhed, skal du indimellem på en række korte skoleophold, hvor du bliver undervist i de emner, der relaterer sig til dit uddannelsesområde. Her kan du sammen med din oplæringsvirksomhed vælge hvilke fag, der er relevante for dig, og som dermed skal indgå i din uddannelse.

Alle undervisere har god praktisk erfaring med den branche, du uddanner dig inden for, ligesom de også holder tæt kontakt til de virksomheder, der har elever på handelsskolen.
Inden for hvert speciale findes en række spændende valgfag. Disse valgfag skal sikre, at du kan specialisere dig inden for emneområder, som du er ekstra interesseret i.

Valgfagene skal være med til at sikre, at du klædes godt på til en spændende karriere inden for den uddannelse/specialeretning, du drømmer om. Det er forskelligt, hvor mange valgfag du har mulighed for at tage inden for specialeretningerne. Hvert valgfag strækker sig typisk over 5 dage pr. fag.
En erhvervsuddannelse afsluttes med en fagprøve. Fagprøven er et afsluttende projekt, der skal koble den teoretiske og den praktiske del af uddannelsen sammen. Eleven skal i samarbejde med sin virksomhed finde en opgave inden for et afgrænset område i virksomheden, som de skal arbejde med i deres opgave.  

Fagprøven består af en skriftlig projektrapport, som også skal bedømmes ved en mundtlig eksamen. Fagprøven giver eleverne mulighed for at vise deres viden, færdigheder og kompetencer inden for det fagområde, som de har valgt at specialisere sig inden for. 

Fagprøven skal udarbejdes i løbet af det sidste halve år af hovedforløbet mens du stadig arbejder som elev i virksomheden. Her får du stillet en uge til rådighed, hvor du arbejder med opgaven. Det vil sige, at du ikke er på arbejde, mens du udarbejder fagprøven.
Uddannelserne inden for kontor, handel, butik og event er rigtig gode, hvis du vil lære ’den virkelige verden’ at kende. Efter endt uddannelse ligger der en bred vifte af karrieremuligheder åbne for dig. Det kan fx være inden for stillinger som sælger, salgsleder, kundeansvarlig, assistent, indkøber, marketingsassistent, key account manager, fuldmægtig og meget, meget mere.

Afslutter du hovedforløbet på den 4-årige EUX Business uddannelse, har du efter endt hovedforløb også gode muligheder for at uddanne dig videre på fx universiteter.