Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse

Samfund og Matematik

Studieretningen er for dig, der gerne vil arbejde med matematik og økonomi, og som måske drømmer om et job inden for fx bank- eller forsikringsverdenen.
ah2018_012_(1)

Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde med matematik, økonomi og samfundsforhold - både nationalt og internationalt. Du får indsigt i matematisk teori og metode samt anvendelsen af disse i virksomhedsmæssige og økonomiske sammenhænge. 

Studieretningen styrker dig i forhold til videregående uddannelser inden for økonomi, matematik, matematik-økonomi samt uddannelser hvor den finansielle sektor er omdrejningspunktet.


Dine studieretningsfag

Matematik A

International Økonomi A

Matematik
I matematik arbejder du videre med det faglige stof, som du kender fra grundskolen - men vi bygger naturligvis også oven på med nye matematiske tankegange, begreber og metoder. Her vil du møde emner som procentregning, ligninger, integralregning m.m.
 
International Økonomi
Her får du undervisning i de samfundsmæssige forhold, der påvirker økonomien – både i forhold til Danmark og resten af verden. Derudover vil du lære om international handel, det økonomiske samarbejde i EU, økonomisk vækst m.m.
ah2018_361_(1)

Obligatoriske fag på studieretningen

Fag fordelt på niveauer
 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Matematik A
 • International Økonomi A
 • Afsætning B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Historie B
 • 2. fremmedsprog fortsætter B (Tysk / Fransk) eller 2. fremmedsprog begynder A (Fransk / Spansk)
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C

Valgfag på studieretningen

Udover studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du på denne retning vælge 1-2 valgfag afhængig af om du vælger et begynder- eller fortsættersprog.
 • Ved fortsættersprog: Vælg 1 C-fag eller 1 løft
 • Ved begyndersprog: Vælg 1 C-fag

Du kan vælge mellem følgende valgfag:

Valgfag fordelt på niveauer
 • Afsætning A
 • Virksomhedsøkonomi A
 • Tysk A
 • Erhvervsjura B
 • Informatik B (kun Turøgade)
 • Samfundsfag B
 • Design og arkitektur C (kun Turøgade)
 • Idræt C
 • Innovation C
 • Finansiering C
 • Kulturforståelse C
 • Markedskommunikation C
 • Psykologi C

Adgang til videregående uddannelser

Denne studieretning giver adgang til mange videregående uddannelser.