Toggle navigation
Enkeltfag og supplering

Enkeltfag og supplering

Vælg mellem mange forskellige enkeltfag på A til F-niveauer.

Virksomhedsøkonomi - enkeltfag

Virksomhedsøkonomi – enkeltfag og fjernundervisning

Vil du have indblik i virksomheders adfærd og økonomiske beslutninger – så tag et enkeltfag i virksomhedsøkonomi.
ah2018_1168_mindste

Om faget virksomhedsøkonomi

I faget Virksomhedsøkonomi er omdrejningspunktet arbejdet med og forståelsen af en virksomheds økonomiske discipliner, overvejelser og dispositioner med fokus på det gode købmandsskab og forretningsforståelsen. Faget indeholder typiske erhvervsøkonomiske begreber, funktioner og opgaver, der indgår i virksomhedens etablering og drift. Faget beskæftiger sig med erhvervsvirksomhedens økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Her kigger vi nærmere på økonomiske modeller og på planer, budgetter og regnskaber i virksomheder. Derudover ser vi også nærmere på de forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi.

Digitale teknologier inddrages som et motiverende redskab og indgår som en integreret del af undervisningen. Teknologierne inddrages, så de understøtter fagets kernestof, specielt regneark (Excel).

Undervisningens indhold

  • Virksomhed og samfund
  • Virksomhedens strategi
  • Økonomisk analyse og beslutninger ift. virksomheden
  • Plan og budgetplanlægning i virksomheden
Spørgsmål? Kontakt os
Studievejledere - online forløb
Mette Nøhr
Mette Nøhr
Studievejleder
EUD/EUX Business
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Undervisere
Gitte Bové
Underviser
Jeg har mere end 25 års erfaring som underviser. Mine primære områder er IT, virksomhedsøkonomi/regnskabsforståelse og lønadministration.

Jeg har undervist på et utal af virksomhedsrettede/tilpassede forløb - både ude hos virksomhederne, på skolen og som fjernundervisning.

Min tilgang som underviser er empatisk, inspirator og anerkendende.
Lars Binderup
Underviser
Jeg underviser i Samfundsfag, Virksomhedsøkonomi og Organisation. Jeg har været ansat ved Aalborg Handelsskole siden 2016 og er primært tilknyttet Åbent LæringsCenter og online-undervisning. Mit fokus er, at skabe tryghed og motivere den enkelte elev til at udvikle sig fagligt. Før jeg blev ansat ved Aalborg Handelsskole har jeg tidligere undervist på alment gymnasium og inden da var jeg i flere år tilknyttet Tax-free shopping ombord på Fjordline A/S' skibe.
Torsten Olesen
Handelslærer
Jeg har undervist på Aalborg Handelsskole siden 2007, hvor jeg blev ansat efter færdiggørelsen af uddannelsen som Markedsføringøkonom. Jeg har undervist i fagene Afsætning, Erhvervsøkonomi og Samfundsfag på Niveau C på skolens erhveruddannelser indtil 2014, hvor jeg skiftede klasseundervisningen ud med online-undervisning i ”Center for karriere og uddannelse”. Her underviser og vejleder jeg i dag elever på EUS5 og Grundforløb på EUD (SIMU).