Enkeltfag og supplering

Vælg mellem mange forskellige enkeltfag på A til F-niveauer.

Virksomhedsøkonomi - enkeltfag

Virksomhedsøkonomi – enkeltfag og fjernundervisning

Vil du have indblik i virksomheders adfærd og økonomiske beslutninger – så tag et enkeltfag i virksomhedsøkonomi.

Om faget virksomhedsøkonomi

I faget Virksomhedsøkonomi er omdrejningspunktet arbejdet med og forståelsen af en virksomheds økonomiske discipliner, overvejelser og dispositioner med fokus på det gode købmandsskab og forretningsforståelsen. Faget indeholder typiske erhvervsøkonomiske begreber, funktioner og opgaver, der indgår i virksomhedens etablering og drift. Faget beskæftiger sig med erhvervsvirksomhedens økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Her kigger vi nærmere på økonomiske modeller og på planer, budgetter og regnskaber i virksomheder. Derudover ser vi også nærmere på de forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi.

Digitale teknologier inddrages som et motiverende redskab og indgår som en integreret del af undervisningen. Teknologierne inddrages, så de understøtter fagets kernestof, specielt regneark (Excel).

Undervisningens indhold

  • Virksomhed og samfund
  • Virksomhedens strategi
  • Økonomisk analyse og beslutninger ift. virksomheden
  • Plan og budgetplanlægning i virksomheden
Undervisere
Gitte Bové
Underviser
Jeg har mere end 25 års erfaring som underviser. Mine primære områder er IT, virksomhedsøkonomi/regnskabsforståelse og lønadministration. Jeg har undervist på et utal af virksomhedsrettede/tilpassede forløb - både ude hos virksomhederne, på skolen og som fjernund...
Læs mere
Kristian Lauridsen
Underviser
Med ca. 20 års undervisningserfaring, dels fra merkonom, finansskole og Aalborg handelsskole, samt 40 års arbejde fra banksektoren, revision og som økonomichef, er jeg godt klædt på til at kunne undervise i virksomhedsøkonomi. Jeg er underviser på fjernkursisthold...
Læs mere
Lars Binderup
Underviser
Jeg underviser i Samfundsfag, Virksomhedsøkonomi og Organisation. Jeg har været ansat ved Aalborg Handelsskole siden 2016 og er primært tilknyttet Åbent LæringsCenter og online-undervisning. Mit fokus er, at skabe tryghed og motivere den enkelte elev til at udvikle s...
Læs mere
Lars Christian Bendtsen
Jeg har været ansat på Aalborg Handelsskole i mere end 20 år og undervist i forskellige fag på EUD. Primært har det drejet sig om afsætning og virksomhedsøkonomi og i lidt mindre grad samfundsfag. De seneste 5 år har jeg undervist i retningsfag i kursusafdelingen...
Læs mere
Torsten Olesen
Handelslærer
Jeg har undervist på Aalborg Handelsskole siden 2007, hvor jeg blev ansat efter færdiggørelsen af uddannelsen som Markedsføringøkonom. Jeg har undervist i fagene Afsætning, Erhvervsøkonomi og Samfundsfag på Niveau C på skolens erhveruddannelser indtil 2014, hvor jeg ...
Læs mere