Toggle navigation
Online valgfag - handel

Online valgfag - handel

Følg dine valgfag online som handelselev og vær uafhængig af tid og sted.

Handelsuddannelse - tag valgfag som fjernundervisning

Alle elever på handelsuddannelsen tilbydes valgfag som 100% fjernundervisning – mere fleksibelt end nogensinde.
Er du handelselev? Aalborg Handelsskole udbyder valgfag på handelsuddannelsen som fjernundervisning. Sammen med din virksomhed vælger du, hvilken uge der passer jer bedst. 

Online valgfag giver mange fordele

I en digital verden udvikles der hele tiden nye fleksible værktøjer til spændende fjernundervisning med speak, videoer og sjove selvtest, men der er også onlinekommunikation med en underviser, så du er ikke alene.

Du kan vælge online valgfag, hvis du fx:

  • Grundet udstationering i udlandet har brug for fleksibilitet i tid og sted
  • Har brug for fleksibilitet i forhold til dit privat- og arbejdsliv
  • Ikke kan få valgfaget på din egen skole
  • Har god selvdisciplin og kan læse selvinstruerende materiale

Valgfag på handelsuddannelserne

FAQ om online valgfag

Få svar på en række spørgsmål om vores online valgfag på hovedforløbet inden for brancherne kontor, handel og detail.

Ved undervisningens start modtager du et login til undervisningsportalen og til et inter­aktivt undervisningsmateriale. Du modtager endvidere et login til skolens netværk, hvor du kan downloade en version af Microsoft Office, som du kan anvende i kursusperioden.

I onlineklas­sen ligger en nøje vejledning i valgfagets gennem­førelse og af valgfagets mål/indhold. Du kan herefter påbegynde valgfaget på den aftalte dato. Undervisningsmaterialet ligger på undervisningsportalen, som du arbejder i online. Der ligger forskellige instruktioner på portalen, som viser, hvorledes du anvender portalen og materialet, samt hvorledes kommunikationen med instruktøren foregår. Der ligger endvidere en undervisningsplan, som er styrende for dit forløb.

Kommunikationen med in­struktøren foregår udelukkende via portalens faciliteter, hvor du kan stille spørgsmål og få svar, og hvor du kan sende løste opgaver og få dem rettede tilbage. Du kan som hovedregel påregne svar på spørgsmål inden for 24 timer på hverdage. Afleveringsopgaver får du retur med kommentarer inden for 2 hverdage.


Du skal have en uddannelsesaftale eller være EUV1 elev.

Du tilmelder dig via et link på de enkelte valgfag.

Hvis du normalt er tilknyttet en anden skole, skal de rent teknisk ”udlåne” dig til Aalborg Handelsskole. Du bedes derfor også kontakte den skole, som du er tilknyttet. Hvis du har spørgsmål, så kontakt os gerne. 


Du opnår det samme niveau ved fjernundervisning som ved alm. holdundervisning.


Som udgangspunkt findes alle bøger og undervisningsmateriale online via vores webbaserede læringsportal. Når du begynder på et forløb, får du adgang til det materiale, der er relevant for dit fag. Du har med andre ord adgang til alle materialer døgnet rundt, og kan derfor læse og løse opgaver, når det passer dig.

Har du spørgsmål til undervisningen, kan du få individuel support fra vores dygtige undervisere, der alle har stor erfaring i at undervise online. Via et virtuel kursusrum kan du stille spørgsmål og sende løste opgaver. Her kan du også løbende følge med i, hvor meget af faget, du har gennemført.

På læringsportalen finder du også forskellige instruktioner som viser, hvordan du anvender portalen og undervisningsmaterialet.


Du behøver ikke at være computerekspert for at følge et fjernundervisningsforløb. Som udgangspunkt forventes det dog, at du har grundlæggende kendskab til din computer og til Office-pakken samt en god internetforbindelse.

Vores online læringsportal er let at arbejde i, og her får du direkte adgang til al undervisningsmateriale og information. Det er muligt at logge på via både PC, Mac, tablets og smartphones – undervisningen kræver dog, at du kan logge på fra en PC eller Mac.

Når du deltager i et fjernundervisningsforløb får du et login til læringsportalen. Skal du bruge et bestemt program i forbindelse med undervisningen stiller vi det til rådighed - enten i en online udgave eller med mulighed for at downloade en version. 

På onlineforløb skal du deltage i online møder/fremlæggelser. Her er det vigtigt, at du har adgang til webcam og headset med mikrofon, så vi kan se og høre hinanden.

Har du tekniske spørgsmål eller oplever du problemer, så hjælper vi dig gerne.


Med uddannelsesaftale er det gratis.


Ja, virksomheden får lønrefusion efter gældende takster fx kr. 4.110, - for en 2. års elev pr. uge under 25 år.
 
Lønrefusionen udbetales automatisk fra AUB. 


Nej, men du får en karakter til dit uddannelsesbevis.