Toggle navigation

Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Hold
Løbende optag
Supplerende overbygningsforløb (SOF)
Fjernundervisning
Løbende optag
Supplerende overbygningsforløb (SOF)
Selvstudium på skolen
Om forløbet

Hvem kan deltage?

Supplerende overbygningsforløb (SOF) er et tilbud til dig, der har færdiggjort hf uden overbygning eller eux 1.del og efterfølgende ønsker at kunne søge optagelse på universitetet. 

SOF er et individuelt tilrettelagt forløb, som normalt består af 2 fag, hvoraf det ene skal være på A-niveau.

På Aalborg Handelsskole foregår undervisningen som fjernundervisning med fag inden for den merkantile fagrække.

Tag to fag på supplerende overbygning

På Supplerende Overbygningsforløb kan du læse nogle af de gymnasiale fag, der giver adgang til en videregående uddannelse. SOF er dog ikke altid tilstrækkelig til at give dig adgang til at søge optagelse på en konkret bacheloruddannelse på universitetet. Men med et gennemført SOF har du opnået en generel studiekompetence, og du kan derpå efterfølgende vælge at supplere med gymnasiale suppleringskurser (GSK) for at opfylde de specifikke adgangskrav.

På Supplerende Overbygningsforløb skal du normalt tage to fag, som hæver til mindst et B-niveau og et A-niveau. Det betyder at du skal tage to fag, som du tidligere har taget eksamen i, men nu ønsker at tage på et højere niveau. Det kan også betyde, at du løfter det samme fag to niveauer fra C til B og B til A.

Fag på supplerende overbygning

Fag / niveauerAB
AfsætningXX
DanskX
Engelsk
XX
HistorieXX
International Økonomi
X
MatematikXX
SamfundsfagXX
TyskXX
Virksomheds-
økonomi

X


Krav til supplerende overbygning

Du skal være opmærksom på:

  • Du kan ikke overføre fag, du har tidligere har haft. Hvis du fx allerede har haft samfundsfag niveau B, kan du ikke vælge det igen.
  • Du kan ikke springe et niveau over. Hvis du fx har haft matematik C og ønsker matematik A, så er du nødt til også at tage matematik B.

Der kan i særlige tilfælde være mulighed for at tage Supplerende Overbygningsforløb med flere end to fag.

I planlægningen af indholdet af dit SOF er det vigtigt, at du sammen med skolen er opmærksom på de specifikke adgangskrav til den ønskede bacheloruddannelse på universitetet.

Udbydes som selvstudium på skolen og som fjernundervisning

Aalborg Handelsskole sikrer, at fag og niveauer i dit SOF opfylder kravene. Skolen udsteder et bevis for Supplerende Overbygningsforløb, når fagene er gennemført og bestået.

Supplerende Overbygningsforløb tilrettelægges på Aalborg Handelsskole som korte og intensive forløb og som fjernundervisning, der skal være afsluttet inden for et halvt år. SOF udbydes på Aalborg Handelsskole med fag inden for den merkantile fagrække. Vi har løbende optag.

Optagelse sker ved en samtale med en studievejleder på Aalborg Handelsskole.

Pris og SU

Uddannelsen er gratis, hvis du begynder senest 2 år efter, du har afsluttet din EUX 1. del.

Du kan kun få SU i måneder med undervisning, hvis du opfylder betingelserne.