Toggle navigation
Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Supplér din HF uden overbygning eller EUX 1.del.

Engelsk (SOF fag)
Se kurser / forløb
Historie (SOF fag)
Se kurser / forløb
Matematik (SOF fag)
Se kurser / forløb
Samfundsfag (SOF fag)
Se kurser / forløb
Tysk (SOF fag)
Se kurser / forløb
Virksomhedsøkonomi (SOF fag)
Se kurser / forløb

Alle supplerende overbygningsfag

Engelsk (SOF fag)
Historie (SOF fag)
Matematik (SOF fag)
Samfundsfag (SOF fag)
Tysk (SOF fag)
Virksomhedsøkonomi (SOF fag)

Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Supplerende overbygningsforløb – også kaldet SOF - er et tilbud til dig, der har færdiggjort din hf uden overbygning eller eux 1.del, og som ønsker at søge ind på en lang videregående uddannelse.
Supplerende Overbygningsforløb - SOF

Bliv klar til universitetet

På Supplerende Overbygningsforløb kan du læse nogle af de gymnasiale fag, der giver adgang til en videregående uddannelse på bachelor-niveau. SOF er dog ikke altid tilstrækkelig til at give dig adgang til at søge optagelse på en konkret bacheloruddannelse på universitetet. Med et gennemført SOF-forløb har du opnået en generel studiekompetence, som du efterfølgende kan vælge at supplere med gymnasiale suppleringskurser (GSK) for at opfylde de specifikke adgangskrav.

På Supplerende Overbygningsforløb skal du normalt tage to fag, som hæver til mindst et B-niveau og et A-niveau. Det betyder at du skal tage to fag, som du tidligere har taget eksamen i, men nu ønsker at tage på et højere niveau. Det kan også betyde, at du løfter det samme fag to niveauer fra C til B og B til A. Du skal lave skriftlige afleveringsopgaver (fordybelsestid) som mindst svarer til 100 timers arbejdsindsats.

Vælg mellem flere SOF-fag

På Aalborg Handelsskole kan du vælge mellem følgende SOF-fag. Nogle af fagene udbydes på forskellige niveauer. Klik ind under hvert GSK-fag for at få en oversigt over fag og niveauer, timeforbrug, eksamensform, SU m.m.
     
SOF-fag
Forløb (niveau)
SU (måneder)
Timetal
Eksamen
Læreplan
EngelskB → A2125Mundtlig / skriftligHHX
EngelskC → B2125Mundtlig / skriftligHHX
SOF-fag
Forløb (niveau)
SU (måneder)
Timetal
Eksamen
Læreplan
HistorieB → A150MundtligSTX
GSK-fag
Forløb (niveau)
SU (måneder)
Timetal
Eksamen
Læreplan
MatematikC → B2125MundtligHHX
MatematikC → A3250Mundtlig / skriftligHHX
MatematikB → A2125Mundtlig / skriftligHHX
GSK-fag
Forløb (niveau)
SU (måneder)
Timetal
Eksamen
Læreplan
SamfundsfagC → B2125MundtligSTX
SamfundsfagC → A3250Mundtlig / skriftligSTX
SamfundsfagB → A2125Mundtlig / skriftligSTX
GSK-fag
Forløb (niveau)
SU (måneder)
Timetal
Eksamen
Læreplan
Tysk
C → B2125Mundtlig
HHX
TyskC → A3250Mundtlig / skriftligHHX
TyskB → A2125Mundtlig / skriftligHHX
GSK-fag
Forløb (niveau)
SU (måneder)
Timetal
Eksamen
Læreplan
VirksomhedsøkonomiC → B2125Mundtlig / skriftligHHX
 

Adgangskrav til SOF

For at blive optaget på et supplerende overbygningsforløb skal du have afsluttet en hf-eksamen uden overbygning eller eux 1. del og have planer om at søge optagelse på en bacheloruddannelse på universitetet. Du skal desuden være opmærksom på:
  • Du kan ikke overføre fag, du har haft. Hvis du fx allerede har haft samfundsfag niveau B, kan du ikke vælge det igen.
  • Du kan ikke springe et niveau over. Hvis du fx har haft matematik C og ønsker matematik A, så er du nødt til også at tage matematik B.
Der kan i særlige tilfælde være mulighed for at tage Supplerende Overbygningsforløb med flere end to fag.

I planlægningen af indholdet af dit SOF er det vigtigt, at du sammen med skolen er opmærksom på de specifikke adgangskrav til den ønskede bacheloruddannelse på universitetet.
Supplér din hf-eksamen eller eux 1. del med Supplerende overbygningsforløb.

SOF foregår som online undervisning

Undervisningen på SOF foregår Online. Det stiller særlige krav til dig, men det giver dig også stor fleksibilitet i forhold til den måde du tilrettelægger din uddannelse, privatliv og evt. arbejde. Onlineundervisning er ikke et selvstudium og du modtager både hjælp og vejledning undervejs. Du får tildelt en underviser, som orienterer dig om, hvordan forløbet tilrettelægges. Din underviser fører dig til også til den mundtlige eksamen.

Til jeres første møde (online) orienteres du om:
  • målene for faget og tilrettelæggelse af forløbet
  • deadlines for opgaver
  • hvornår emner skal være afsluttet mv.
  • hvordan I kontakter hinanden
  • hvornår du har mulighed for at få råd og vejledning undervejs i forløbet
Læs mere om hvordan fjernundervisning foregår >

Faget og dig

Du skal nå de samme læringsmål i faget og aflevere opgaver, som hvis du deltog i et undervisningsforløb i en almindelig klasse. Det er vigtigt at være opmærksom på, at Onlineundervisning normalt er lige så tidskrævende som almindelig undervisning. Men som onlineelev bestemmer du i høj grad selv, hvornår og hvor du vil arbejde med faget. Dette stiller særlige krav til, at du er i stand til at arbejde både selvstændigt og målrettet med faget, så du når de aftalte deadlines.
 
 Når du læser dit fag Online finder du dine bøger mv. digitalt på nettet. Kommunikation foregår ligeledes oftest digitalt.
 
 Vi bruger Systimes I- og E-bøger. Bøgerne tilgår du med dit Uni-login, når du er tilmeldt og oprettet i vores system. De fleste af dine øvrige undervisningsmaterialer i faget er placeret i et såkaldt moodlerum og tilgås derfor også over nettet. Hvis du skal lave skriftlige opgaver, projekter mv. skal du aflevere dem i et system.

Varighed

Dit fag gennemføres som et komprimeret forløb og varer typisk 1 – 2 måneder. Skal du eksempelvis ”løfte” matematik C til B, så gennemføres undervisningen på 2 måneder, mens et C-niveau i engelsk gennemføres på 1 måned. Den samlede varighed afhænger derfor at antallet af fag og antal løft. Varigheden for de forskellige forløb fremgår af oversigten ovenfor.
 
 Et SOF-forløb skal afvikles inden for 6 måneder.

Eksamen

Skriftlige eksamener gennemføres på en af Aalborg Handelsskoles afdelinger.
 
 Mundtlige eksamener gennemføres normalt på en af Aalborg Handelsskoles afdelinger. Mundtlige eksamener kan dog tilrettelægges Online, men forudsætter at der kan udpeges en tilsynsførende, som kan være til stede under eksaminationen.

Nedjusteringen af karaktergennemsnit

Fra den 1. maj 2022 gælder de nye regler, og det betyder, at karaktergennemsnittet fra din eksamen kan blive nedjusteret (genberegnet), når du søger optagelse på en videregående uddannelse, hvis du supplerer din gymnasiale eksamen.

Nedjustering finder sted, hvis:
  • du afslutter såvel din gymnasiale eksamen som dine suppleringsfag den 1. maj 2022 eller senere, og
  • du supplerer med fag/niveauer, der er specifikke adgangskrav til den konkrete videregående uddannelse, du søger optagelse på, og
  • karaktererne fra din supplering trækker karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned.
Genberegningen sker automatisk af dit digitale eksamensbevis, når du søger optagelse på en videregående uddannelse. Derfor er det vigtigt, at du er bevidst om de nye regler i forbindelse med overvejelser om din videre uddannelse.
 
Du kan læse mere om de nye regler for nedjustering af karaktergennemsnittet på Uddannelsesguiden.

Økonomi og SU

Hvis du begynder senest 2 år efter du har afsluttet din adgangsgivne eksamen er SOF gratis. Hvis din eksamen er ældre end 2 år koster hvert fag 550 kr. Du betaler ikke for bøger mv.
 
 Du kan modtage SU under forløbet, hvis du er studieaktiv og har mindst 16 timer eller mere pr. uge. At være studieaktiv medfører, at du skal overholde de aftalte vejledermøder, deadlines og afleveringsfrister, samt at din underviser kan se, at du er aktiv på fagets moodlerum. Hvis du ikke er studieaktiv, vil du blive udmeldt og din SU ophøre.
Supplerende-overbygningsforlob
Kontakt os
Trine Hyldig Christensen
Trine Hyldig Christensen
Uddannelsessekretær
Maria Rytter Dolbak
Maria Rytter Dolbak
Kursussekretær
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00

FAQ om Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Supplerende overbygningsforløb (SOF) er et tilbud til dig, der har færdiggjort hf uden overbygning eller eux 1.del og efterfølgende ønsker at kunne søge optagelse på universitetet. Et SOF-forløb tilrettelægges individuelt og består normalt af to fag, hvor mindst ét skal være på A-niveau. 
For at blive optaget på SOF skal du have afsluttet en hf-eksamen uden overbygning eller eux 1. del og have planer om at søge optagelse på universitetet.

Har du tidligere gennemført en erhvervsuddannelse eller gymnasieuddannelse (STX, HHX, HTX, EUX eller HF med overbygning), skal du tage faget via Gymnasial Supplering (GSK).
Du tilmelder dig ved at vælge SOF-faget i listen over hold på det pågældende enkeltfag - bemærk at der på nogle fag kan være flere hold med forskellige niveauløft - fx fra C → A eller B → A.

Når du har trykket 'Tilmeld her' skal du udfylde formularen. Vores studievejledere vil efterfølgende kontakte dig, så du kan komme i gang med forløbet.
Ja, du kan modtage SU under forløbet, hvis du er studieaktiv og har mindst 16 timer eller mere pr. uge. At være studieaktiv medfører, at du skal overholde de aftalte vejledermøder, deadlines og afleveringsfrister, samt at din underviser kan se, at du er aktiv på fagets moodlerum. Hvis du ikke er studieaktiv, vil du blive udmeldt og din SU ophøre.
På Supplerende Overbygningsforløb skal du normalt tage to fag, som hæver til mindst et B-niveau og et A-niveau. Det betyder at du skal tage to fag, som du tidligere har taget eksamen i, men nu ønsker at tage på et højere niveau. Det kan også betyde, at du løfter det samme fag to niveauer fra C til B og B til A. Varigheden vil være 3-4 måneder afhængig af fag og løft + eksamen.
 
 Et SOF-forløb skal afvikles inden for 6 måneder.
Der bliver afholdt eksamen i maj / juni / august og december / januar.
Hvis du begynder senest 2 år efter du har afsluttet din adgangsgivne eksamen er SOF gratis. Hvis din eksamen er ældre end 2 år koster hvert fag 550 kr. Du betaler ikke for bøger mv.
Forløbet er et fuldtidsstudie og al undervisning foregår online. Ved undervisningens start modtager du et login til undervisningsportalen og til et inter¬aktivt undervisningsmateriale. Du modtager endvidere et login til skolens netværk, hvor du kan downloade en version af Microsoft Office, som du kan anvende i perioden. Du kan herefter påbegynde på den aftalte dato. Undervisningsmaterialet ligger på undervisningsportalen, som du arbejder i online. Der ligger forskellige instruktioner på portalen, som viser, hvorledes du anvender portalen og materialet, samt hvorledes kommunikationen med underviseren foregår. Der ligger endvidere en undervisningsplan, som er styrende for dit forløb. Du vil få tilkoblet en faglærer i de enkelte fag. Faget afsluttes med en eksamen.