Toggle navigation
EUX Gymnasiet

EUX Gymnasiet

Den erhvervsfaglige studentereksamen Søg optagelse

EUX Gymnasiet - uddannelsens opbygning

_A7A7873
EUX Gymnasiet er for dig, der vil holde alle muligheder åbne. Her får du både en gymnasial uddannelse og samtidig bliver du faglært. Faktisk er EUX-uddannelsen den eneste gymnasieuddannelse, hvor du efter endt uddannelse både får mulighed for at gå direkte i job og søge ind på videregående uddannelser.
EUX-uddannelsen kaldes også ’Den erhvervsfaglige studentereksamen’ og er en ungdomsuddannelse for dig, der brænder for områder som salg, business, fashion, webshops, kommunikation m.m. Niveauet og tempoet er højt fra starten, og du vil opleve en spændende undervisning med erhvervslivet i centrum. Her kombineres teori og praksis, og du vil løbende opleve virksomhedsbesøg, oplæg og undervisning, der tager udgangspunkt i rigtige virksomheder.

Uddannelsens opbygning

EUX Gymnasiet tager som udgangspunkt 4 år. De første to år foregår på skolen og ligner klassiske gymnasieår, hvor du følger en række spændende fag. Her bliver du en del af et fedt studiemiljø, hvor der er plads til både det faglige og en masse sociale aktiviteter.

De sidste to år på EUX foregår som elev i en virksomhed. Her får du ansvar og joberfaring i en virksomhed, hvor du skal arbejde inden for områder som fx salg, økonomi, butik, webshop, spedition og logistik.

På EUX Gymnasiet er du selv med til at forme din uddannelse, når du vælger studieretning og samtidig får du mulighed for at vælge valgfag, der passer til dine fremtidsdrømme.
EUX_Gymnasiet_-_opbygning
 

Uddannelsens fire år

Uddannelsens første år består af to semestre, som hver tager ½ år. Disse bliver også kaldt for Grundforløb 1 og 2. Her vil du få almene fag som Dansk, Samfundsfag og Matematik, men også mere erhvervsrettede fag som Erhvervsinformatik, Organisation samt et uddannelsesspecifikt fag (fx kommunikation, salg og service, butiksdrift m.m.).

Har du afsluttet grundskolen inden for de seneste to år, begynder du din EUX-uddannelse på 1. semester. Er der gået mere end 2 år, skal du som udgangspunkt begynde direkte på 2. semester (bemærk at du skal have bestået en række fag – læs mere under Optagelse og adgangskrav).
På andet år – 3. og 4. semester – får du fag på gymnasiale niveauer. Andet år kaldes også for studieåret, og det er via denne overbygning, at du opnår kompetencer til at læse videre og dygtiggøre dig.

På studieåret fordyber du dig i din valgte studieretning gennem obligatoriske fag og valgfag. Selvom der er tale om fag på C-, B- og A-niveauer, får du en praksisnær undervisning, hvor der hele tiden arbejdes med eksempler og cases fra de brancher, din uddannelse retter sig imod.
På de sidste to år af EUX-uddannelsen er du i lære i en virksomhed – dette kaldes også dit hovedforløb. Her skal du arbejde med opgaver inden for enten kontor, handel eller butik. Som elev indgår du i virksomhedens dagligdag på lige fod med de øvrige ansatte. Her vil du få opgaver og dine egne ansvarsområder. Læretiden giver dig mulighed for at bygge praktisk erfaring på den teori, som du har fået fra grundforløbene/studieåret.

I løbet af læretiden skal du på en række korte skoleophold à 1-2 ugers varighed. På skoleopholdene får du ny viden og teori, som du kan tage med tilbage i virksomheden og bruge i din dagligdag.

Under hele din læretid vil du få elevløn af den virksomhed, hvor du er ansat.
Efter de fire år er du færdiguddannet og har både en studentereksamen og en uddannelse inden for én af brancherne kontor, handel, butik eller event. Det betyder, at du kan gå direkte i gang med en karriere i erhvervslivet eller vælge at læse videre på fx universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.m. Med andre ord får du en profil, der er meget eftertragtet i erhvervslivet.
 

Studieretninger

På EUX Gymnasiet kan du frit vælge mellem en række studieretninger. Via disse kan du være med til at sætte dit eget præg på din EUX-uddannelse. Hvor nogle studieretninger giver adgang til alle lærepladser inden for både kontor, handel og butik, så vil andre studieretninger kunne have fokus på lærepladser inden for specifikke områder. Endelig kan der også være forskel på, hvor mange valgfag, der er mulighed for at vælge på de enkelte studieretninger.

Bemærk at der kan være begrænsede pladser på nogle studieretninger.

Dit forløb på EUX Gymnasiet

Afhængig af din alder og hvornår du gik ud af grundskolen, kan dit uddannelsesforløb se forskelligt ud:

  • Kommer du direkte fra 9. eller 10 klasse (eller har du afsluttet grundskolen for max 2 år siden) skal du begynde på 1. semester.
  • Er du under 25 år (og har afsluttet grundskolen for mere end 2 år siden) skal du som udgangspunkt begynde direkte på 2. semester.
  • Er du over 25 år skal du tage Erhvervsuddannelse for voksne. Ofte betyder det, at du kan få merit for nogle fag, og dit uddannelsesforløb kan derfor være kortere end normalt.
  • Er du student? Som student fra HHX har du direkte adgang til en læreplads. Er du student fra STX, HF eller HTX skal du vælge et EUS 5 ugers forløb.