Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse

Elev eller trainee efter HHX

Med en HHX-uddannelse kan du også indlede din karriere i erhvervslivet direkte efter Handelsgymnasiet. Det kan du fx gøre som elev eller trainee i en virksomhed.
ah2018_1229(1)

Handelsgymnasiet er en erhvervsrettet uddannelse, hvor undervisningen tager afsæt i konkrete, realistiske eksempler fra virksomhedernes dagligdag. Det betyder, at du står godt rustet, hvis du ønsker at indlede din karriere direkte efter din hhx-uddannelse. Det kan du fx gøre som enten elev eller trainee i en virksomhed.

Eksempler på brancher

De fleste hhx-elever bliver ansat i elev- eller traineestillinger inden for brancher som fx

  • revision
  • forsikring
  • spedition
  • shipping
  • regnskab
  • ejendomshandel
  • reklame/marketing
  • offentlig administration
  • rejsebranchen

Ved både elev- og traineestillinger får du løn under oplæringsforløbet.

Elev i en virksomhed

Ønsker du at blive elev i en virksomhed skal du følge et merkantilt hovedforløb, der svarer til selve praktiktiden på en erhvervsuddannelse. Som elev bliver du ansat i en virksomhed inden for fagretningerne kontor, handel, detail (butik) eller event. Elevtiden vil vare 2 år, hvor du primært er i din virksomhed - kun afbrudt af en række korte skoleophold, hvor du vil lære teoretisk viden inden for dit fagområde.

Trainee i en virksomhed

Som trainee er du i et oplæringsforløb i en virksomhed (ofte tilrettelagt af virksomheden), og forløbet vil typisk strække sig over 2-3 år. Her får du mulighed for at afprøve forskellige jobfunktioner, ligesom du kommer til at deltage i interne uddannelsesforløb. Der vil ofte være en tæt kobling mellem teori og praksis, og du vil hurtigt få ansvaret for dine egne opgaver.

Oplæring i udlandet (OPU)

Drømmer du om at bo og arbejde i udlandet efter HHX? Oplæring i udlandet - OPU (tidligere Praktik i udlandet - PIU) er en mulighed, uanset hvilken studieretning du har valgt. Efter din HHX har du mulighed for at komme i 12 måneders lønnet oplæring i en virksomhed i Tyskland eller Storbritannien formidlet gennem OPU-Sekretariatet. Da der er langt færre pladser i Storbritannien end i Tyskland, er det lettest at komme i betragtning til en plads i Tyskland.

Du kan også selv finde en praktikplads i et selvvalgt land og få dit ophold godkendt under OPU-ordningen. Praktikken skal have en varighed på minimum tre måneder. Under dit ophold lærer du om andre kulturer, møder nye mennesker, og du træner din sproglige kunnen.

Samtidig med din praktik i virksomheden skal du - alt efter dine arbejdsopgaver under praktikken - tage en erhvervsuddannelse inden for kontor, handel eller detail. Uddannelsen, der kan tages via Aalborg Handelsskole, foregår fortrinsvis online og afsluttes med en fagprøve.

Læs mere om OPU her

Få hjælp til praktikplads

Hvis du ønsker at fortsætte i en erhvervsuddannelse efter du har afsluttet handelsgymnasiet kan du henvende dig i skolens PraktikService. Her kan de hjælpe dig med at få et klart overblik over dine karrieremuligheder. Du kan få vejledning i, hvordan du bedst kommer i gang med en erhvervsuddannelse og om, hvordan du undervejs tilpasser din HHX uddannelse til fremtiden.