Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Elev eller trainee efter HHX

_A7A1478_(1)
Med en HHX-uddannelse kan du også indlede din karriere i erhvervslivet direkte efter Handelsgymnasiet. Det kan du fx gøre som elev eller trainee i en virksomhed.

Handelsgymnasiet er en erhvervsrettet uddannelse, hvor undervisningen tager afsæt i konkrete, realistiske eksempler fra virksomhedernes dagligdag. Det betyder, at du står godt rustet, hvis du ønsker at indlede din karriere direkte efter din hhx-uddannelse. Det kan du fx gøre som enten elev eller trainee i en virksomhed.

Elev i en virksomhed

Ønsker du at blive elev i en virksomhed skal du følge et merkantilt hovedforløb, der svarer til selve praktiktiden på en erhvervsuddannelse. Som elev bliver du ansat i en virksomhed inden for fagretningerne kontor, handel eller detail (butik). Elevtiden vil vare 2 år, hvor du primært er i din virksomhed - kun afbrudt af en række korte skoleophold, hvor du vil lære teoretisk viden inden for dit fagområde.

Trainee i en virksomhed

Som trainee er du i et oplæringsforløb i en virksomhed (ofte tilrettelagt af virksomheden), og forløbet vil typisk strække sig over 2-3 år. Her får du mulighed for at afprøve forskellige jobfunktioner, ligesom du kommer til at deltage i interne uddannelsesforløb. Der vil ofte være en tæt kobling mellem teori og praksis, og du vil hurtigt få ansvaret for dine egne opgaver.

Oplæring i udlandet (OPU)

Drømmer du om at bo og arbejde i udlandet efter HHX? Oplæring i udlandet - OPU (tidligere Praktik i udlandet - PIU) er en mulighed, uanset hvilken studieretning du har valgt. OPU-opholdet tæller som en del af en dansk merkantil erhvervsuddannelse og varer 2 år. Her kommer du i lønnet oplæring i en virksomhed i fx Tyskland eller et engelsktalende land formidlet gennem OPU-Sekretariatet. 

Hvis du kun tager en del af uddannelsen som et OPU-ophold, kan du færdiggøre uddannelsen ved at finde en læreplads i Danmark for restperioden. Du modtager et dansk uddannelsesbevis, når hele uddannelsen er gennemført, dvs. hele oplæringsperioden, hvilket betyder 2 år + alle skolemoduler og fagprøve. 

Du har også mulighed for selv at finde en praktikplads i et selvvalgt land og få dit ophold godkendt under OPU-ordningen. Praktikken skal have en varighed på minimum tre måneder. Under dit ophold lærer du om andre kulturer, møder nye mennesker, og du træner din sproglige kunnen.

Samtidig med din oplæring i virksomheden skal du - alt efter dine arbejdsopgaver under praktikken - tage en erhvervsuddannelse inden for kontor, handel eller butik. Uddannelsen, der kan tages via Aalborg Handelsskole, foregår fortrinsvis online og afsluttes med en fagprøve.

De tilskud AUB yder skal ikke tilbagebetales, selvom du ikke gennemfører uddannelsen, men fx vælger at læse på en videregående uddannelse efter 12 måneders OPU-ophold i udlandet.

Læs mere om OPU her

Eksempler på brancher

De fleste hhx-elever bliver ansat i elev- eller traineestillinger inden for brancher som fx

  • revision
  • forsikring
  • spedition
  • shipping
  • regnskab
  • ejendomshandel
  • reklame/marketing
  • offentlig administration
  • rejsebranchen

Ved både elev- og traineestillinger får du løn under oplæringsforløbet.

Få hjælp til læreplads

Hvis du ønsker at fortsætte i en erhvervsuddannelse efter du har afsluttet handelsgymnasiet kan du henvende dig til skolens erhvervs- og lærepladskonsulenter. Her kan de hjælpe dig med at få et klart overblik over dine karrieremuligheder. Du kan få vejledning i, hvordan du bedst kommer i gang med en erhvervsuddannelse og om, hvordan du undervejs tilpasser din HHX uddannelse til fremtiden.