Dimission på HHX

Hvert år afholdes der dimission med taler og overrækkelse af eksamensbeviser for de elever, der afslutter hhx-uddannelsen, og som dermed kan kalde sig handelsstudenter.
Til dimissionen holder skolens uddannelseschef en tale for eleverne, og efterfølgende får eleverne overrakt deres eksamensbeviser, ligesom der også uddeles en række legater.

Dimission 2021 for Saxogade

Dimission for Saxogades elever afholdes d. 24. og 25. juni (klassevis). Nærmere info følger.

Dimission 2021 for Turøgade

Dimission for Turøgades elever afholdes d. 24. og 25. juni (klassevis). Nærmere info følger.
Book studievejleder i TurøgadeBook studievejleder i Saxogade