Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Økonomi

_A7A0022
Er dine interesser inden for økonomi og samfundsforhold - både nationalt og internationalt? Studieretningen giver indblik i både offentlige og private virksomheder.

Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde med økonomi - såvel når det gælder den enkelte virksomhed, som på nationalt og internationalt plan. Dine interesser går både i retningen af at arbejde med økonomi og samfundsforhold, og hvordan en virksomhed kan skabe succes i et samfund, der konstant udvikler sig. 

Dine studieretningsfag

Du kommer til at beskæftige dig med virksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du får desuden et indblik i økonomiske modeller og planer, budgetter og regnskaber i en virksomhed.
Her får du undervisning i de samfundsmæssige forhold, der påvirker økonomien – både i forhold til Danmark og resten af verden. Derudover vil du lære om international handel, det økonomiske samarbejde i EU, økonomisk vækst m.m.
 

Fag og projekter

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Virksomhedsøkonomi A
 • Internationale Økonomi A
 • Afsætning B
 • Historie B
 • Matematik B
 • 2. fremmedsprog fortsætter B (Tysk / Fransk) eller 2. fremmedsprog begynder A (Fransk / Spansk)
 • (Kun mulighed for begyndersprog i Turøgade)
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C
Udover studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du på denne retning vælge 1-2 valgfag afhængig af om du vælger et begynder- eller fortsættersprog.

 • Ved fortsættersprog: Vælg 1 C-fag og 1 løft
 • Ved begyndersprog: Vælg 1 C-fag
Du kan vælge mellem følgende valgfag:

 • Afsætning A
 • Tysk A
 • Matematik A
 • Erhvervsjura B
 • Informatik B (kun Turøgade)
 • Samfundsfag B
 • Design og arkitektur C (kun Turøgade)
 • Idræt C
 • Innovation C
 • Finansiering C
 • Kulturforståelse C
 • Markedskommunikation C
 • Psykologi C
I løbet af din HHX-uddannelse vil du opleve spændende forløb såsom:

 • Erhvervscase
 • Studieområdeforløb
 • Studieområdeprojekt
ah2018_046

Dit uddannelsesforløb

På HHX begynder du i et 3 måneders grundforløb, hvor du får en introduktion til mange af HHX-fagene. Efter de tre måneder, skal du begynde på din studieretning, som du skal følge resten af gymnasietiden.

Studieretningsfag

Obligatoriske fag
1.G2.G3.G
Virksomheds­økonomi AVirksomheds­økonomi AVirksomheds­økonomi A
International Økonomi AInternational Økonomi AInternational Økonomi A
Dansk ADansk ADansk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Matematik BMatematik B

Historie B (kun Saxogade)Historie B
2. fremmedsprog2. fremmedsprog(kun begyndersprog)
Afsætning BAfsætning B
Samfundsfag C

Informatik C


Erhvervsjura C
Valgfag:
Fortsættersprog: 1 C-fag + 1 løft eller 1 B-fag
Begyndersprog: 1 C-fag

Adgang til videregående uddannelser

Måske drømmer du om en fremtid som ejendomsmægler, økonomisk rådgiver eller revisor. Oplagte videregående uddannelser kan fx være inden for økonomi, samfundsvidenskab og jura eller en uddannelse inden for sprog.

Denne studieretning giver adgang til mange videregående uddannelser.