Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse

Økonomi

Er dine interesser inden for økonomi og samfundsforhold - både nationalt og internationalt? Studieretningen giver indblik i både offentlige og private virksomheder.
ah2018_399(2)

Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde med økonomi - såvel når det gælder den enkelte virksomhed, som på nationalt og internationalt plan. Dine interesser går både i retningen af at arbejde med økonomi og samfundsforhold, og hvordan en virksomhed kan skabe succes i et samfund, der konstant udvikler sig. 

Måske drømmer du om en fremtid som ejendomsmægler, økonomisk rådgiver eller revisor. Oplagte videregående uddannelser kan fx være inden for økonomi, samfundsvidenskab og jura eller en uddannelse inden for sprog.

Dine studieretningsfag

Virksomhedsøkonomi A

International Økonomi A

Virksomhedsøkonomi
Du kommer til at beskæftige dig med virksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du får desuden et indblik i økonomiske modeller og planer, budgetter og regnskaber i en virksomhed.
 
International Økonomi
Her får du undervisning i de samfundsmæssige forhold, der påvirker økonomien – både i forhold til Danmark og resten af verden. Derudover vil du lære om international handel, det økonomiske samarbejde i EU, økonomisk vækst m.m.
ah2018_046

Obligatoriske fag på studieretningen

Fag fordelt på niveauer
 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Virksomhedsøkonomi A
 • Internationale Økonomi A
 • Afsætning B
 • Historie B
 • Matematik B
 • 2. fremmedsprog fortsætter B (Tysk / Fransk) eller 2. fremmedsprog begynder A (Fransk / Spansk)
  (Kun mulighed for begyndersprog i Turøgade)
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C

Valgfag på denne studieretning

På denne studieretning er der mulighed for at vælge begyndersprog på afdelingen i Turøgade. Antallet af valgfag afhænger af, om du vælger fortsættersprog eller begyndersprog. 
 • Ved fortsættersprog: Vælg 1 C-fag eller 1 løft
 • Ved begyndersprog: Vælg 1 C-fag

Du kan vælge mellem følgende valgfag:

Valgfag fordelt på niveauer
 • Afsætning A
 • Tysk A
 • Matematik A
 • Erhvervsjura B
 • Informatik B (kun Turøgade)
 • Samfundsfag B
 • Design og arkitektur C (kun Turøgade)
 • Idræt C
 • Innovation C
 • Finansiering C
 • Kulturforståelse C
 • Markedskommunikation C
 • Psykologi C

Adgang til videregående uddannelser

Denne studieretning giver adgang til mange videregående uddannelser.