Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel eller butik.

Fagprøve

_A7A2354
Fagprøven er et afsluttende projekt, som skal kombinere den teoretiske og praktiske del af din uddannelse. Sammen med din virksomhed skal du finde en opgave inden for et bestemt område, som du vil arbejde med i din fagprøve.
Din fagprøve består af en skriftlig projektrapport, som vil danne grundlaget for din mundtlige eksamen. Fagprøven giver dig chancen for at vise din viden, færdigheder og kompetencer, som du har opnået inden for dit fagområde. Du kan få dit uddannelsesbevis, når du har bestået din fagprøve.
Fagprøven tager udgangpspunkt i en ide/arbejdsopgave i forhold til de opgaver, som du selv arbejder med. Fagprøven må meget gerne vise, at du kan innovere, kvalitetssikre, optimere eller på anden vis nytænke de arbejdsgange, som du indgår i.

Det er vigtigt, at du samarbejder med din virksomhed ift. at finde en relevant og udfordrende opgave, som også er relevant for virksomheden. Din virksomhed vil spille en vigtig rolle i at støtte dig i dit arbejde med fagprøven og sikre, at du har adgang til de nødvendige ressourcer og viden.

Fagprøven er en god mulighed for dig til at demonstrere dine evner inden for dit fagområde og bevise din værdi for en potentiel arbejdsgiver. Det vil give dig mulighed for at vise, at du kan planlægge, gennemføre og evaluere et projekt og levere en veldokumenteret rapport.
Din fagprøve skal have et omfang af ca. 10-15 sider, og skal afleveres til skolen forud for den mundtlige prøve. Det er skolen, der fastsætter de nærmere krav til rapportens form m.v.
Du skal udarbejde din fagprøve i løbet af det sidste halve år af dit hovedforløb, mens du stadig arbejder i din virksomhed. Fagprøven er normeret til 1 uges arbejde. Det betyder, at du vil få stillet en uge til rådighed, hvor du kan koncentrere dig 100% om din fagprøve. Ikke nødvendigvis 5 dage i træk, men fordelt over en periode. Du må gerne bruge længere tid på fagprøven – fx hvis du skal lave interviews med kunder eller andre ansatte. Dette kan du aftale nærmere med din virksomhed.
Fagprøven består både af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige del er normalt en projektrapport, som beskriver den opgave, du har arbejdet med i samarbejde med din virksomhed, og som du vil blive bedømt på ved den mundtlige eksamen. Den mundtlige eksamen varer ca. 30 minutter.

Eksaminator og censor giver en samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af, i hvilket omfang du har nået målene for dit speciale.
Fagprøven skal bestås med mindst karakteren 02. Hvis du ikke består prøven, tilbydes du en reeksamination.