Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Elitesport og Team Danmark på Handelsgymnasiet Aalborg

iStock_000031905450XXXLarge
Kombiner sport og uddannelse! På Handelsgymnasiet Aalborg har vi oprettet Elitesportsklasser, så du kan forfølge dine ambitioner inden for idrætsverdenen, mens du tager en hhx-uddannelse.
Vi ved, at du som talentfuld ung atlet har behov for øget fleksibilitet, når du skal kombinere uddannelse og elitesport. Dette giver vi mulighed for på Handelsgymnasiet. 

På Handelsgymnasiet i Turøgade har vi i flere år haft professionelle idrætsudøvere tilknyttet vores elitesportsklasser. Som elitesportselev oplever du her et miljø, der styrker dine muligheder for at kombinere idræt og uddannelse. Udover en individuel tilrettelæggelse af dit uddannelsesforløb, så får du også mulighed for mere fleksible afleveringsfrister og supplerende undervisning.

Handelsgymnasiet Aalborg er Team Danmark uddannelsespartner. Som Team Danmark elev har du mulighed for at forlænge din uddannelsestid op til 4 år.

Vores HHX-elever er aktive inden for fx

 • Atletik
 • Badminton
 • Basket
 • Boksning
 • Cyckling
 • Fodbold
 • Golf
 • Håndbold
 • Ishockey
 • Karate
 • Motorcross
 • Ridning
 • Svømning
 • Tennis

Studieretningen for elitesportelever

Som elitesportselev på HHX Aalborg vil du som udgangspunkt skulle følge studieretningen ’Global Økonomi og Marketing' med Tysk som fortsættersprog - ligesom de øvrige idrætsudøvere. På den måde vil du komme til at arbejde med de samme emner som de andre idrætsudøvere, og I vil derfor kunne støtte og hjælpe hinanden. Studieretningsfagene for denne studieretning er International Økonomi A og Afsætning A.

Ud over de obligatoriske fag på hhx-uddannelsen skal du desuden have 1 B-valgfag eller 1 C-fag + 1 løft.

Som Team Danmark-elev kan du vælge andre studieretninger, men du vil ikke kunne opnå alle de fordele, som elitesportsklassen giver mulighed for.

Elitesportsklassen

Som elev i elitesportsklassen vil du opleve mange fordele såsom øget fleksibilitet, mulighed for morgentræning, klassekammerater som også dyrker elitesport m.m.

Morgentræning tirsdag og torsdag
Hver tirsdag og torsdag har du mulighed for morgentræning uden tab af undervisningstid, da vi genlæser lektionen om eftermiddagen. Skulle du blive skadet eller ønsker du af andre årsager ikke længere at benytte dig af morgentræningen, så følger du bare undervisningen fra morgenstunden.

Undervisere med erfaring for dine behov som elitesportselev
På Handelsgymnasiet har vi et team af undervisere, der alle har erfaring med og forståelse for de udfordringer, som du står over for som elitesportselev.

Online undervisning og vejledning
Som elitesportselev får du mulighed for at få afgrænsede ”virtuelle undervisningsforløb” i forbindelse med træning og turneringer i udlandet. Dermed kan du lettere bevare kontakten til både undervisningen og din klasse, når du er ude.

Sportslig godkendelse fra Team Danmark

HHX Aalborg er udvalgt som Team Danmark Uddannelsespartner, og med en sportslig godkendelse kan du derfor opnå en række ekstra fordele i løbet af din uddannelse. Vi hjælper dig bl.a. med at tilrettelægge din uddannelse, så du samtidig kan passe din træning, træningslejre og konkurrencer.

Med en sportslig godkendelse får du samtidig mulighed for at få forlænget din uddannelsestid (op til 4 år) ligesom du vil kunne få supplerende undervisning og lektiehjælp. Vi har også mulighed for at tilrettelægge et særligt undervisnings- og eksamensforløb, hvis der bliver behov for det. Hele dit uddannelsesforløb vil foregå i en tæt dialog mellem dig og skolen.

Med en sportslig godkendelse opnår du:
 • Status som atlet
 • Mulighed for forlængelse af uddannelsen med et år
 • Adgang til supplerende undervisning
 • Forståelse for din situation og behov for fleksibilitet i hverdagen
 • Fleksibilitet i forhold til eksamen
Sportslig godkendelse - sådan gør du
Du kan få en sportslig godkendelse, hvis dit forbund har en aftale med Team Danmark, og hvis du opfylder de kriterier, som forbundet og Team Danmark har lavet i fællesskab. På Team Danmarks hjemmeside www.teamdanmark.dk kan du finde de kriterier, der er lavet med de enkelte forbund. Det er også her, at du ansøger om en sportslig godkendelse.

Læs mere om sportslig godkendelse på Team Danmarks hjemmeside >>

Optagelse som elitesportselev

For at blive optaget som Elitesportselev på HHX skal du enten have en sportslig godkendelse eller være tilknyttet en klub på absolut eliteniveau. Ud over kampe, stævner og turneringer træner den typiske elitesportselev 4 – 6 gange om ugen og har morgentræning enten gennem Elitesport Aalborg, elevens egen sportsklub eller som selvtræning

Som elitesportselev skal du i løbet af din hhx-uddannelse nå de samme mål og bestå de samme eksamener, som alle andre elever. Det kræver både disciplin og et godt samarbejde mellem dig, din klub og Handelsgymnasiet. Vi optager elitesportselever fra alle idrætsgrene og har elever på eliteniveau inden for fx fodbold, karate, golf, svømning, badminton, håndbold, cykling, ridning m.m.

Sådan tilmelder du dig

Som elitesportselev skal du søge om optagelse til Handelsgymnasiet Aalborg via www.optagelse.dk. I forbindelse med din ansøgning skal du angive forrang ift. Elitesport. 


Bemærk at vi ikke altid kan imødekomme alle ansøgeres ønske om at gå i elitesportsklassen. Når det er tilfældet sker optagelsen på baggrund af den enkelte atlets sportslige niveau og træningsbehov. Alle elitesportsklasser bliver tilknyttet handelsgymnasiet i Turøgade.