Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse

Økonomi og marketing

Interesserer du dig for virksomheders økonomi, marketing og strategi? På studieretningen Økonomi og Marketing lærer du om både regnskab, økonomi og reklame. Studieretningen udbydes også som HHX Online, hvor op til 75% af undervisningen kan foregå hjemmefra.
ah2018_124

Studieretningen er for dig, der har interesse inden for virksomhedens økonomi og strategi. Her lærer du både om regnskab, økonomi og reklame, og hvordan disse områder skal spille sammen for at skabe en succesfuld virksomhed.

Du drømmer måske om en fremtid som revisor eller reklamechef. Dine uddannelsesplaner kunne gå i retning af videregående økonomiske uddannelser eller en uddannelse som cand. mag. i sprog. Måske overvejer du en uddannelse som jurist.

Dine studieretningsfag

Virksomhedsøkonomi A

Afsætning A

Virksomhedsøkonomi
Du kommer til at beskæftige dig med virksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du får desuden et indblik i økonomiske modeller og planer, budgetter og regnskaber i en virksomhed.
 
Afsætning
Du får bl.a. kendskab til, hvordan virksomheder kan sælge deres produkter bedst muligt, og hvorfor folk køber de varer, som de gør. Her lærer du at analysere et marked og lave en markedsføringsstrategi.
ah2018_411

Obligatoriske fag på studieretningen

Fag fordelt på niveauer
 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Virksomhedsøkonomi A
 • Afsætning A
 • Historie B
 • International Økonomi B
 • Matematik B
 • 2. fremmedsprog fortsætter B (Tysk / Fransk) eller 2. fremmedsprog begynder A (Fransk / Spansk)
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C

Valgfag på studieretningen

Udover studieretningsfagene og de obligatoriske fag skal du på denne retning vælge 1-2 valgfag afhængig af om du vælger et begynder- eller fortsættersprog.
 • Ved fortsættersprog: Vælg 1 C-fag eller 1 løft
 • Ved begyndersprog: Vælg 1 C-fag

Du kan vælge mellem følgende valgfag:

Valgfag fordelt på niveauer
 • International Økonomi A
 • Tysk A
 • Matematik A
 • Erhvervsjura B
 • Informatik B (kun Turøgade)
 • Samfundsfag B
 • Design og arkitektur C (kun Turøgade)
 • Idræt C
 • Innovation C
 • Finansiering C
 • Kulturforståelse C
 • Markedskommunikation C
 • Psykologi C

Tag studieretningen via HHX Online

Lærer du bedst online, og vil du gerne have ekstra tid til fordybelse? Du kan på denne studieretning kombinere den almindelige klasseundervisning med fjernundervisning.

På HHX Online skal du have de samme fag som ved fysisk tilstedeværelse. Forskellen er, at undervisningen på HHX Online tilrettelægges som en vekslen mellem at arbejde på gymnasiet og at arbejde hjemme. I 1. g vil op til 45% af tiden kunne bruges til online undervisning, i 2. g: 60% og i 3. g: 75%. De første tre måneder (grundforløbet) foregår dog altid med fuld tilstedeværelse for at introducere til nye fag og skabe det gode klassemiljø.

Læs mere om HHX Online >

Adgang til videregående uddannelser

Denne studieretning giver adgang til mange videregående uddannelser. 

Tag denne studieretning Online

Følg op til 75% af undervisningen online på denne studieretning. Vores forløb HHX Online giver dig større fleksibilitet og ekstra tid til fordybelse.

Læs mere om HHX Online >