Toggle navigation
Erhvervsuddannelser-1920x315

EUS 5 - erhvervsuddannelse for studenter (fra stx, htx og hf)

Hold

01-05-2023
EUS 5 - klasseundervisning
Klasseundervisning
08-05-2023
EUS 5 - fjernundervisning
Fjernundervisning
17-07-2023
EUS 5 - fjernundervisning
Fjernundervisning
21-08-2023
EUS 5 - klasseundervisning
Klasseundervisning
21-08-2023
EUS 5 - fjernundervisning
Fjernundervisning
02-10-2023
EUS 5 - fjernundervisning
Fjernundervisning
02-10-2023
EUS 5 - klasseundervisning
Klasseundervisning
13-11-2023
EUS 5 - klasseundervisning
Klasseundervisning
13-11-2023
EUS 5 - fjernundervisning
Fjernundervisning
4 hold er skjult, klik her for at vise alle

Om forløbet

EUS forløb på 5 uger - erhvervsuddannelse for studenter

Er du student fra STX, HTX eller HF, kan du bygge ovenpå din uddannelse med en målrettet erhvervsuddannelse inden for kontor, handel eller detail (butik). Forløbet varer 5 uger, hvorefter du er klar til en elevplads i en virksomhed.

EUS (Erhvervsuddannelse for studenter) har i mange år både været kendt under navne som EUS 10 uger samt HGS (HG for studenter). 

Et EUS forløb er ideelt, hvis du ønsker en hurtig vej til en erhvervskarriere. Undervejs i forløbet sættes der stor fokus på både teori og praksis, så du bliver klar til en praktikplads i erhvervslivet. Med en EUS-uddannelse kan du fx blive kontorelev, butikselev, handelselev m.m., og du vil kunne blive ansat i både private og offentlige virksomheder.

Eksempler på virksomheder, hvor tidligere EUS-elever har fået elevplads er:

 • Kontor: Aalborg Kommune, DATA Proces, Forsvarets Regnskabsstyrelse, AAU, Region Nordjylland, Vejdirektoratet, Sanistål, Aalborg Handelsskole, Mekoprint m.m.
 • Handel: Nordlux, Sanistål, Lift UP, Nordex Food, Inside Systems, Pedersen & Nielsen Automobiler
 • Detail: Salling, Sirup, Ikea, Matas, Skoringen, JYSK, Rema 1000, Aldi m.m.

Hvem kan deltage på EUS 5 ugers forløb?

Normalt tager grundforløbet - den første skoleperiode - på en erhvervsuddannelse mellem ½-2 år, men har du en gymnasial uddannelse har du mulighed for at reducere din skoleperiode.

 • Er du student fra STX, HF eller HTX er skoleperioden blot 5 uger, og forløbet er SU-berettiget. Herefter kan du få en elevplads i en virksomhed.
 • Er du HHX-student kan du få merit for hele grundforløbet, og du kan derfor søge elevplads direkte efter HHX.
 • Er du over 25 år skal du have lavet en individuel kompetencevurdering (RKV). Her vil vi opfordre dig til at kontakte vores studievejleder, som kan hjælpe dig.

Efter endt EUS-forløb kan du fortsætte på erhvervsuddannelsernes hovedforløb, der består af 1-2 års praktik i en virksomhed.

EUS forløb som fjernundervisning eller klasseundervisning

EUS online, klasse-undervisning eller selvstudium

På Aalborg Handelsskole har vi stor erfaring med at udbyde 5 ugers EUS-forløb som både:

 • fjernundervisning
 • klasseundervisning
 • selvstudium på skolen (i Åbent Læringscenter)

Bor du i nærheden af Aalborg vil klasseundervisning være det mest oplagte valg.

EUS online og selvstudium på skolen giver derimod en fleksibel undervisning. Ved fjernundervisning behøver du ikke engang at være til stede på skolen og niveauet er det samme, som hvis du følger EUS-forløbet ved fysisk tilstedeværelsesundervisning på skolen.

Vælg din studieretning

Når du tilmelder dig EUS skal du tage stilling til, hvilken branche du gerne vil arbejde som elev inden for. Valget er afgørende for, hvilke fag du skal have. Du kan vælge mellem følgende brancher:

 • Kontor: her kan du fx blive kontorassistent, lægesekretær, advokatsekretær m.m.
 • Handel: her kan du fx blive indkøbsassistent, logistikassistent, handelsassistent m.m.
 • Detail (Butik): her kan du fx blive salgsassistent, dekoratør m.m.

Er du i tvivl om, hvilken branche du skal vælge? Kontakt gerne vores studievejledere på tlf. 2710 5961 eller 9936 4740.

Grundfag på EUS 5 uger

EUS forløbet er sammensat af grundfag og ét uddannelsesspecifikt fag. Hvilke fag du skal have afhænger af, hvilken branche du gerne vil indenfor:

Fag / brancheDetailHandelKontor
Virksomheds­økonomi CXXX
Afsætning CXXIkke krav
Erhvervsinformatik CIkke kravIkke kravX
Uddannelses­specifikt fagXXX

Forløbet afsluttes med en eksamen i ét af grundfagene samt en grundforløbsprøve målrettet din branche.

Gennem forløbet arbejder du fx i en simuleret virksomhed, hvor du teoretisk og praktisk kommer til at arbejde med de opgaver, der er typiske for den branche, du har valgt. Arbejdet i den simulerede virksomhed kan også foregå online, hvis du vælger forløbet som fjernundervisning.

Efter EUS business - din elevtid på hovedforløbet

Når du har afsluttet den indledende skoleperiode på 5 uger, skal du finde en elevplads i en virksomhed, hvis du ikke allerede har en. Du kan få hjælp til dette af skolens praktikservice. Vi har samarbejde med mange virksomheder inden for kontor, handel, detail og event.

I elevtiden veksles der mellem praktisk oplæring i virksomheden og efterfølgende skoleperioder på handelsskolen. Du behøver ikke at have indgået en praktikaftale med en virksomhed før du begynder på EUS. Hvis du ikke har fundet en praktikplads / lavet en uddannelsesaftale, når du har færdiggjort dit EUS-forløb, har du mulighed for at færdiggøre din uddannelse i skolepraktik / være tilknyttet skolepraktik indtil du finder en elevplads.

FAQ - EUS 5 uger

Få svar på de mest stillede spørgsmål om EUS 5 ugers forløbet, der er målrettet studenter fra STX, HTX og HF.

EUS er et uddannelsesforløb målrettet studenter, der ønsker at uddanne sig inden for kontor, handel eller detail (butik). I løbet af 5 uger klædes du på med teoretisk og praktisk viden, som giver dig mulighed for efterfølgende at søge en elevplads i en virksomhed.


 • Du skal have afsluttet din studentereksamen (STX, HF eller HTX).
 • Du skal være fyldt 18 år på opstartstidspunktet.
 • Have bestået dansk og matematik fra enten gymnasiet eller 9./10. klasseseksamen.

Er du elev fra HHX skal du ikke tage EUS-forløbet for at få adgang til en elevplads (hovedforløb).

Er du student fra Handelsgymnasiet (HHX), så skal du ikke tage et EUS 5 ugers forløb. Her får du merit for grundforløbet på erhvervsuddannelsen, og kan derfor søge en elevplads inden for kontor, handel eller butik direkte efter afsluttet studentereksamen.


Vi har løbende nye hold - både som holdundervisning, fjernundervisning og som selvstudium. 


Ja, du kan sagtens begynde på forløbet selvom du ikke har en elevplads. Vores praktikkonsulenterne hjælper dig også gerne med at finde en praktikplads.

 

Kontakt en virksomhedskonsulent >>


Ja, uanset om du tager EUS 5 ugers forløbet online eller på et hold er du berettiget til SU. Du søger SU via www.su.dk. Hvis du allerede er begyndt på din elevplads, får du arbejdsgiverrefusion for den periode, hvor du er i uddannelse.


Vælger du studieretningen kontor skal du have fagene Virksomhedsøkonomi C, Informationsteknologi C og et uddannelsesspecifikt fag. 

Vælger du i stedet studieretningen handel, detail eller event, skal du have fagene Afsætning C, Virksomhedsøkonomi C og et uddannelsesspecifikt fag. 


Du får merit i de fag, du har bestået på samme eller højere niveau.


Du skal beregne cirka 30 timers indsats hver uge, da det er et fuldtidsforløb

Det er vigtigt, at du er klar over, at forløbet er på fuld tid. Typisk vil der derfor kun være plads til fritidsarbejde ved siden af.


Du kan igennem hele uddannelsen trække på vores elevcoach eller studievejledere, som kan hjælpe dig.

Praktikkonsulenterne hjælper dig med praktikpladser.
 

FAQ - EUS Online og selvstudium

Alle med en afsluttet studentereksamen (STX, HF eller HTX) har mulighed for at blive optaget på fjernundervisning. 

Du får det samme niveau ved fjernundervisning og i Åbent Læringscenter som ved klasseundervisning.

Du arbejder individuelt både som elev i Åbent Læringscenter (selvstudium) og som fjernkursist. Som fjernkursist har du ikke mødepligt, og har du spørgsmål, så kontakter du din underviser. Du får svar indenfor 24 timer på skoledage. I Åbent Læringscenter har du mødepligt og der er altid undervisere til stede, som kan svare direkte på dine spørgsmål. I Åbent Læringscenter sidder der andre elever, der er i gang med samme uddannelse som dig.

Du introduceres til forløbet via et webinar, som er et videomøde. Vi gennemgår al nødvendig information for dig, så du kan komme i gang.  

Du har adgang til vores online læringsplatform, hvor du finder teori, læsestof, videoer, øvelsesopgaver og afleveringsopgaver. Du har altid adgang til materialet i fagene Afsætning, Informationsteknologi og Virksomhedsøkonomi. Det samme gør sig gældende i de uddannelsesspecifikke fag inden for detail, handel og kontor.

Du får ikke bøger udleveret, da alt materiale er online.

Vi forventer, at du er studieaktiv, hvilket betyder, at du afleverer opgaver til tiden og er i kontakt med din underviser på aftalte tidspunkter. Da det er et online forløb, kræver det meget ansvar og selvdisciplin af dig. Du skal være aktiv hver dag, så både du og din underviser har mulighed for at følge din fremgang i det enkelte fag. 

Du har en underviser tilknyttet til hvert fag som enten pr. mail, Adobe Connect eller tlf. kan hjælpe dig. Er du kursist i Åbent Læringscenter hjælper underviserne dig.

Du har mulighed for at tage alle dine eksamener online. Du har dog også mulighed for at gå til eksamen på Aalborg Handelsskole.

I Åbent Læringscenter har du adgang til skolens udstyr. Du er også velkommen til at tage din egen laptop med. Som fjernkursist skal du bruge en stabil og hurtig internetforbindelse og en computer med webcamera og headset med mikrofon. Aalborg Handelsskole tilbyder gratis Office 365 til alle elever. Du kan også tilgå programmerne vha. fjernskrivebord.