Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel eller butik.

Handelsassistent - salg

_A7A1654
Handelsassistent inden for salg handler om at planlægge og foretage salg og markedsføring af varer og/eller serviceydelser til andre virksomheder.

Som handelsassistent kommer du til at betjene kunder, udregne priser, skrive tilbudsbreve og ordrebekræftelser m.m. Som handelsassistent kommer du typisk til at arbejde i en engrosvirksomhed, hvilket vil sige at der handles med varer i større partier. 

På specialet handelsassistent, salg fokuseres der i teori og praksis på at finde og levere de ydelser, som tilfører værdi, og fastsætte værdiens betydning for virksomhedens økonomi. Uddannelsen til Handelsassistent sigter mod, at du opnår en helhedsforståelse af salgsprocessen fra kundens behov opstår, til varelevering og betaling. Du skal bl.a. lære om:

 • Salg
 • Kundeservice
 • Formidling
 • Kalkulation
 • Markedsføring
 • Salgsplanlægning
Handelsassistent - ungespor (under 25 år)
SpecialefagObligatorisk - handel
4
Valgfrie - handel
3-7
Obligatorisk - Auto
6
Valgfrie - Auto
3-5
Fagprøve1
Uger i alt - Handel generel
8-12
Uger i alt - fagpakken auto
10-12

Handelsassistent - voksenspor (over 25 år)
SpecialefagObligatorisk - handel
4
Valgfrie - handel
2-6
Obligatorisk - Auto
6
Valgfrie - Auto
2-4
Fagprøve1
Uger i alt - Handel generel
7-11
Uger i alt - fagpakken auto
9-11

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Med en handelsuddannelse har du mange gode karrieremuligheder – du kan bl.a. blive afdelingsleder, sælger, salgsekspedient, lagermedarbejder eller indkøber. Du har også mulighed for at videreuddanne dig til fx handelsøkonom, serviceøkonom m.m.
 

Særlig fagpakke på Aalborg Handelsskole

Et særligt forløb for handelselever, der arbejder inden for autobranchen. Vi har etableret et netværk af virksomheder inden for branchen, som har været med til at udarbejde et stærkt fagligt forløb. Du får de obligatoriske fag for din retning, men du får også et solidt produktkendskab til de varer, der sælges og distribueres videre i salgskæden samt lærer om sammenhæng i både salg og indkøb på arbejdspladsen. Særligt for uddannelsen er, at du får bredt kendskab til E-handel, hvor du bl.a. lærer:

 • hvordan webshoppen kan fremstå tydelig med online Value Proposition (OVP)
 • hvordan du tiltrækker flere kunder gennem markedsføring
 • SEO (Search Engine Optimization) og SEM (Search Engine Marketing)
 • hvordan du optimerer hjemmesiden med særligt fokus på at øge konverteringsraten

Obligatoriske fag

Modulet omhandler en virksomheds værdiløfte, kundesegmenter, vejen til kunderne i form af kommunikation og distribution samt relationerne til kunderne.  

I løbet at ugen arbejder vi med følgende emner: 
 • Forretningsmodeller, værdiløfte, stærke og svage sider  
 • Kunde- og produktsegmentering, udvikling og vækstmodeller, produktportefølje og integration samt markedsanalyse 
 • Markedsføring, trademarketing samt konkurrentanalyse 
 • Gennemførelse og planlægning af salgsarbejdet samt kundeprioritering, relationer, CRM-systemer, leadgenerering samt det personlige salg   
 • Sortimentsudvikling, pengestrømme i forsyningskæden, salgsbudget og kalkulationer
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis og ugen afsluttes med en case med udgangspunkt i forretningsudvikling. 
Faget er opdelt i tre moduler

Modul 1

Omhandler kendskab til hvad en virksomhed er, hvordan den bliver til og hvad der er dens eksistensberettigelse samt hvordan der skabes værdi og vækst.  

Vi ser på en virksomhed gennem tal i form af budget, regnskab, likviditet, nøgletal, KPI´er m.m. og vi ser på den gennem mennesker i organisationen og værdikæden og ved at kigge på strategi- og forretningsplan.  

Eleven lærer også om forretningsmodeller og at forstå en virksomheds ”Valueproposition” samt pengestrømme. Endvidere undervises i strategi- og forretningsplaner og hvordan vision brydes ned i mission, målsætning, strategi, handlingsplan og budgetter.

Modul 2

Indeholder to virksomhedsbesøg indenfor branchen. Derefter arbejdes med en logistikopgave hos case virksomheden. Så følger en introduktion til arbejdet med projektstyring og en analyse af case markedet samt udsigterne for case virksomhedens fremtid. Eleverne arbejder derefter med 3 scenarier der kan være den fremtidige nye strategi for case virksomheden og i forbindelse med forberedelsen af løsninger løses små opgaver indenfor produkt- og sortimentsudvikling, produktkalkulationer, markedsføringsplan og budget, salgsbudget, salgs- og tilbudsmateriale, leverandørsøgning, leverandørvurdering, tilbudsgivning samt distributionsformer, og modulet afsluttes med præsentation af scenarier der skal præsenteres som en forretningsplan overfor en ”bestyrelse”.  

Modul 3

Ugerne igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. Der vil være en del repetitionsopgaver. Vi får besøg af HK og studievalg Nord
 
Vi arbejder meget med problemformulering til fagprøveprojektet.

Valgfrie specialefag

Dette modul omhandler den grundlæggende forståelse for e-handel samt strukturer og processer i en e-handelsvirksomhed. Teorien her vil blive perspektiveret til konkrete cases og eksempler.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Introduktion til digital handel 
 • Digitale forretningsmodeller 
 • Den digitale kunde 
 • Korrekt behandling af data 
 • Introduktion til e-commerce drift 
 • Produktets rejse 
 • Kundens oplevelser
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Præsentation og formidling er et fag, hvor du skal arbejde med at kunne lave en præsentation og stille dig op foran andre mennesker. Det kan både være relateret til bl.a. afdelingsmødet i din virksomhed, jobsamtalen og til din fagprøve. Du lærer om kommunikationskanaler, at give og modtage feedback, kropssprog, mimik og meget andet, der gør dig sikker på din fremtræden. 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Opbygning af en præsentation 
 • Kommunikationskanaler 
 • Av-midler 
 • Adfærd 
 • Feedback 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner. 
Ugen igennem skal du forventet at lave 2 præsentationer du skal lave for klassen. 
Modulet omhandler en gennemgang af Value Proposition, forretningsmodeller, kunderelationer og teori om Relations markedsføring.

Teorien afprøves i praksis med eksempel i elevernes egne virksomheder og derefter følger oplæg om hvordan kunderelationer håndteres i forskellige virksomheder/brancher samt om personlige relationer på LinkedIn og i andre professionelle netværk.

Ugen afsluttes med case arbejde i Relations markedsføring i forbindelse med udvikling af en valgt virksomhed og en personlig plan for karriereudvikling.

Erhvervsrettet påbygningsfag

Dette modul omhandler kundens rejse i forbindelse med din virksomhed og køb af jeres produkter på de digitale platforme. Vi arbejder med den digitale kunderejse i et bredt perspektiv, set i forhold til kundens oplevelse før, under og efter købet. 

I løbet at ugen arbejder vi med følgende emner: 
 • Begrebet "kunderejse", herunder touch- og painpoints.  
 • Nye trends og tendenser i forhold til optimering af kundens digitale rejse.  
 • Brugervenlighed og oplevelser på de digitale platforme 
 • Relationsopbygning og kundeloyalitet 
 • Behandling af kundedata/Kort om GDPR
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis.
Du arbejder med vigtigheden af hvilke faktorer, der har indflydelse på bundlinjen og den værdiskabelse indkøb skaber for virksomheden. Du får kendskab til arbejdsfordelingen imellem operationelt og strategisk indkøb og til de forskellige systemer der kan bruges i indkøbets faser og få fokus på, hvordan bundlinjen er sammensat og hvordan indkøb er en værdiskabelse for din virksomhed.  
 
Du kommer bl.a. igennem følgende emner: 
 • Forskellen på B2B-og B2C indkøb 
 • Indkøbets niveauer 
 1. Operationelt 
 2. Taktisk 
 3. Strategisk
 • Digital forhandling 
 • Excel 
 1. Vare -og leverandør håndtering og sortering
 • Digitale indkøbstrends
 Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Digital salgsoptimering er et fag, der sætter fokus på optimeringen af den online omsætning. Emnerne spænder over CRM-systemer, loyalitetsprogrammer og værktøjer til optimering af konvertering mm. Dermed kommer eleven til at dykke ned i hvor der med diverse digitale løsninger kan optimeres i virksomheden.

Emner:
 1. Økonomi (Salgsbudget, målsætninger priskalkulation)
 2. CRM (Understøttelse af salg, databaseret kundeservice, GDPR)
 3. Kundetyper (ABC-analysen i kundeperspektiv)
 4. Loyalitetsprogrammer (de stores loyalitetsprogrammer og egen virksomhed)
 5. Analyse og optimering
Spørgsmål til specialet? Kontakt os
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00

FAQ om handelsuddannelserne

En handelsuddannelse er en alsidig uddannelse, der giver dig kompetencer og viden inden for flere forskellige områder af handelsverdenen. Som handelsuddannet vil du typisk have en bred vifte af opgaver, der kan variere fra dag til dag afhængigt af hvilken virksomhed og stilling, du bliver ansat i.

Udover at lære at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter samt arbejde med logistik og indkøb, vil du også få kompetencer inden for markedsføring, salg og kundeservice. Du vil lære at opbygge og vedligeholde relationer med kunder og samarbejdspartnere og at analysere og vurdere markedet for at udvikle og tilpasse virksomhedens strategi og produktudbud.

Dit arbejde som handelsuddannet kan være både udfordrende og spændende, og der er gode jobmuligheder inden for både små og store virksomheder. Du får også mulighed for at specialisere dig inden for et bestemt område eller videreuddanne dig, f.eks. til en kommerciel eller økonomisk uddannelse.

Hvis du har iværksætterdrømme, kan du også bruge din handelsuddannelse til at starte din egen virksomhed. Her vil du have brug for dine kompetencer inden for alt fra indkøb og logistik til markedsføring og salg for at drive en succesfuld virksomhed.

Alt i alt giver en handelsuddannelse en solid platform for en karriere inden for handelsverdenen og åbner op for mange spændende muligheder og udfordringer.
Vi har stor erfaring i at udbyde online undervisningsforløb, som kan give dig adgang til en læreplads inden for handelsbranchen. Følgende forløb udbydes online:

 • EUD - Grundforløb 2: for dig, der gerne vil hurtigt i gang med din læreplads
 • EUX – Grundforløb 2 + studieår: for dig, der både vil have en erhvervsuddannelse og fag på gymnasialt niveau
 • EUX – Studieår: for dig, der allerede har afsluttet grundforløb 2, men som også gerne vil have EUX-studiekompetence inden du begynder på din læreplads
 • EUS 5 uger: målrettet forløb for dig, der er student fra STX, HF og HTX
Online forløb kan være oplagte for dig, der gerne vil have en mere fleksibel hverdag. Bor du i nærheden af Aalborg vil vi dog anbefale dig at følge vores klasseundervisning. Nye hold begynder både i januar og august. 
Lyder en handelsuddannelse også som noget for dig? Du kan blive handelselev, hvis du har afsluttet én af nedenstående uddannelser og samtidig underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. Har du taget et GF2-forløb skal du minimum have 02 i gennemsnitskarakter i følgende fag:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Erhvervsinformatik C
På EUD og EUX vil du på den indledende skoleperiode (grundforløb+studieår) kunne søge SU, hvis du er over 18 år.

Når du begynder på din læreplads (specialeretning), vil du få elevløn af den virksomhed, hvor du er ansat. Du får elevløn fra den dag, hvor din uddannelsesaftale træder i kraft. Elevlønnen udgør ca. 15.000 – 17.000 kr. pr. måned.
En handelsuddannelse kan give dig mange muligheder for at starte din karriere i en række forskellige brancher. Nogle af de stillinger, du kan få med en handelsuddannelse er fx: 

 • Account manager
 • Salgssupporter
 • Sælger
 • Handelsassistent
 • Logistikkoordinator
 • Digital specialist
 • Indkøber
 • Projektleder
Stillingerne findes både inden for den private og offentlige sektor, og kan tage udgangspunkt i forskellige brancher såsom: produktion, engroshandel, e-handel, servicevirksomheder, international handel, nonprofit-organisationer etc. 

En handelsuddannelse giver dig også gode muligheder for videreuddannelse. Du får fx direkte adgang til uddannelser som administrationsøkonom, designteknolog, handelsøkonom og offentlig administration.