Toggle navigation
Erhvervsuddannelser-1920x315

EUD Business - GF2

Hold

Løbende optag
EUD Business – GF2 som fjernundervisning
Fjernundervisning

Om uddannelsen

ah2018_585

Erhvervsuddannelse inden for butik og handel

Med EUD Business Online har du mulighed for at uddanne dig via fjernundervisning inden for brancherne detail eller handel:

  • Detail er for dig, der vil inden for butiksverdenen. Det kan fx være som ekspedient inden for områder som tøj og mode, sportudstyr, elektronik, kosmetik etc.
  • Handel er for dig, der er interesseret i handel mellem virksomheder (business to business), og som ønsker at arbejde med områder som fx indkøb, salg, logistik etc.

EUD Business giver dig mulighed for at komme hurtigt ud i virkeligheden og arbejde med mange praktiske opgaver. Efter blot 20 ugers skoleforløb er du klar til en elevplads i enten en butik eller handelsvirksomhed. 

Ønsker du en elevplads inden for kontor, skal du vælge forløbet ’EUX Business – GF2 og studieåret’.

Er du i målgruppen for GF2 online?

Grundforløb 2 (GF2) på EUD Business er som udgangspunkt for dig, der er under 25 år og som har afsluttet grundforløb 1 eller afsluttet folkeskolen for mere end 14 måneder siden. Du skal samtidig være erklæret uddannelsesparat og have bestået dansk og matematik fra folkeskolen.

Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du alligevel blive optaget på uddannelsen, hvis du har fundet en elevplads og dermed har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed.

Er du over 25 år skal vi sammen lave en realkompetencevurdering (RKV). Her kigger vi nærmere på, hvad du tidligere har lavet – både ift. uddannelser og erhvervserfaring med henblik på evt. at afkorte dit uddannelsesforløb.

Kontakt os gerne, hvis du ikke er inden for målgruppen eller hvis du mangler at bestå et fag. Sammen kan vi finde ud af, hvordan du kan komme i gang med EUD Business.

ah2018_1259

Fjernundervisning giver fleksibilitet

GF2-forløbet inden for detail/handel varer 20 uger. På Aalborg Handelsskole kan du tage forløbet som fjernundervisning (al undervisning foregår online), hvor du vil blive undervist fag for fag. Du vil kunne få merit for allerede afsluttede fag, da vi planlægger dit forløb individuelt.

EUD Business som fjernundervisning giver dig de samme kvalifikationer, som ved alm. klasseundervisning. Alle fagene foregår bare udelukkende online i et virtuelt klasselokale, som du altid har adgang til via din computer - uanset hvor du befinder dig. Materialerne er tilgængelige døgnet rundt og alle afleveringer, fremlæggelser m.m. foregår også online. 

Undervisning og fag

På Grundforløb 2 vil du blive undervist i følgende fag

  • Virksomhedsøkonomi C
  • Erhvervsinformatik C
  • Afsætning C
  • Engelsk C
  • Dansk C
  • samt evt. valgfag.

Grundforløbene til detail- og handelsuddannelsen er fremover identiske, og dermed bliver det fremadrettet fx muligt for en detailelev at få en uddannelsesaftale inden for handelsuddannelsen uden yderligere supplering.

Derudover vil du blive undervist i uddannelsesspecifikke fag, hvor du arbejder i praksis med fagene i en simuleret virksomhed. GF2 afsluttes med eksamen i ét grundfag samt grundforløbsprojekt. Tager du grundforløbet som fjernundervisning, kan denne eksamen foregå online.

Mange elever har allerede fulgt EUD Business som fjernundervisning, og vi har derfor stor erfaring med online undervisning. Som elev vil du derfor opleve et spændende undervisningsmateriale, og samtidig får du mulighed for at benytte dig af vores online lektiehjælp.

Alle materialer er desuden digitale, og du har således adgang til dine bøger døgnet rundt.

Elevplads efter grundforløbet

Når du har afsluttet dit grundforløb 2 kan du begynde som elev i en virksomhed – også kaldet hovedforløbet. Du skal selv sørge for at finde din elevplads. Vores konsulenter i PraktikService kan dog hjælpe dig med at finde virksomheder, som søger elever. Hvis du ikke finder en praktikplads, har du mulighed for at færdiggøre dit hovedforløb i skolepraktik.

SU og økonomi

Uddannelsen er gratis, og er du over 18 år, har du mulighed for at søge SU, når du påbegynder EUD Business. Du kan søge SU på www.su.dk.

Tilmelding og videre forløb

Når du tilmelder dig, vil du bliver kontaktet af en studievejleder, så vi sammen kan aftale det videre forløb.

Som fjernundervisningskursist kan du selv tilrettelægge, hvornår på dagen du ønsker at arbejde med opgaverne. EUD Business GF2-forløb er et fuldtidsstudie, og du skal derfor være opmærksom på at afsætte den nødvendige tid. Vi forventer, at du er studieaktiv under hele dit uddannelsesforløb.

Ønsker du at deltage på hold-/klasseundervisning (opstart i januar og august), så skal du tilmelde dig via www.optagelse.dk.

Læs mere om det ordinære EUD Business forløb >

ah2018_860