Enkeltfag og supplering

Vælg mellem mange forskellige enkeltfag på A til F-niveauer.

Engelsk - enkeltfag

Engelsk – enkeltfag og fjernundervisning

Vil du også være bedre til engelsk? Eller skal du bruge et bestemt niveau for at komme ind på drømmestudiet?

I engelsk lærer du at udvikle dine engelske færdigheder i både skrift og tale. Her arbejdes der med kommunikation inden for almene, personlige, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige emner. Afhængig af hvilket niveau du vælger i engelsk, vil faget også gå i dybden med tekstanalyse, tekstperspektivering og det engelske sprogs opbygning og grammatik. Endelig vil du komme til at analysere og perspektivere historiske og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande.  

Undervisningens indhold

Engelskundervisningen kan bl.a. byde på emner som:

  • Skriftlig og mundtlig formidling
  • Engelsk grammatik – herunder korrekt sprog, retstavning og tegnsætning
  • Udtale, ordforråd, fagudtryk og faste vendinger på engelsk
  • Analysemetoder til at fortolke og perspektivere engelske tekster
  • Kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande
Undervisere
Mads Neergaard
Underviser
Jeg underviser i engelsk og historie på Aalborg Handelsskole, og her lægger jeg altid vægt på, at du som kursist/elev altid har en klar idé om, hvad du skal arbejde med - dvs. hvordan og hvorfor, så du kan se meningen i det, du laver. En vigtig del i mit arbejde er d...
Læs mere
Sorla Lind
Underviser
Jeg har været ansat på Aalborg Handelsskole siden 2018. Mit primære arbejdsområde er undervisning af onlineelever, hvor jeg underviser i engelsk. Her bestræber jeg mig på at give mine elever en god oplevelse af at tage et sprogfag online.
Louise Jensen
Studievejleder og underviser
Jeg har været ansat på Aalborg Handelsskole siden 2015 efter at have afsluttet en kandidatuddannelse i Engelsk og Kulturforståelse. Jeg underviser primært fjernstuderende i uddannelsesspecifikke fag på grundforløbene og vores EUS5 hold, hvor jeg sammen med mine k...
Læs mere