Toggle navigation

Engelsk C - enkeltfag

6 ugers jobrettet
Regional positivliste
Hold
Løbende optag
Engelsk C - enkeltfag
GSK fag
Løbende optag
Engelsk C - enkeltfag
Fjernundervisning
Løbende optag
Engelsk C - enkeltfag
Selvstudium på skolen
Om forløbet
Engelsk C - enkeltfag

Indhold

I faget engelsk på C-niveau lærer du at kommunikere med et nuanceret mundtligt og skriftligt engelsk. Målet med faget er, at du bl.a. kan:

  • Forstå indholdet af talt engelsk om alsidige og specifikke emner,
  • Forstå indholdet af skrevne engelske tekster om alsidige og specifikke emner,
  • Redegøre for, forklare, uddybe og kommentere et forberedt stofområde,
  • Udtrykke sig skriftligt med høj grad af præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset alsidige og komplekse emner og kontekster.

I faget arbejdes der med tekster inden for både almene, personlige, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige emner. Du kommer også til at arbejde med et individuelt emne, som senere vil blive brugt som en del af casen til eksamen.

Eksamen

Faget afsluttes med en caseeksamen, som inddrager en individuel opgave, som du skal udarbejde i løbet af sit forløb.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 75 timer for fagets fulde varighed.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget. 

Forudsætninger

For at blive optaget skal du have afsluttet folkeskolen og have færdigheder svarende til engelsk på D-niveau.

Det er desuden en forudsætning, at du kan tale og skrive dansk.