Engelsk C - enkeltfag

Hold
Løbende optag
Fjernundervisning
Løbende optag
Dagsundervisning i Åbent Læringscenter

Indhold

I faget engelsk på C-niveau lærer du at kommunikere korrekt og nuanceret på mundtligt og skriftligt engelsk. Målet med faget er, at du bl.a. kan:

  • bruge engelsk hensigtsmæssigt med en vis grad af sproglig og grammatisk korrekthed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.
  • forstå talt engelsk i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag.
  • læse og forstå sammenhængende og sprogligt og genremæssigt varierede tekster på engelsk.
  • skrive i et rimeligt flydende, varieret og sammenhængende sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk.
  • redegøre for tekster og emner med erhvervsfagligt, samfundsmæssigt og alment indhold i et rimeligt flydende, varieret, sammenhængende og grammatisk korrekt sprog.
  • bruge IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

I faget arbejdes der med tekster inden for både almene, personlige, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige emner. Du kommer også til at arbejde med et individuelt emne, som senere vil blive brugt som udgangspunkt for eksamen.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Pris

Prisen for at deltage i faget afhænger af din baggrund og hvordan du ønsker at tage enkeltfaget. Priserne er:

  • Som fjernundervisning: 2.000 kr. pr. fag

  • I Åbent Læringscenter (selvstudium på Aalborg Handelsskole): 1.000 kr. pr. fag

  • Ekstra niveauer til og med c-niveau: 250 kr. pr. fag. Ved A- og B-niveau er prisen pr. niveau henholdsvis 2.000 kr. ved fjernundervisning og 1.000 kr. ved undervisning i Åbent Læringscenter.

  • Gratis deltagelse: Skal du bruge faget for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan det være gratis for dig at deltage. Spørg studievejlederne til råds

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge ca. 50 timer på dette fag.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget. 

Forudsætninger

For at blive optaget skal du have afsluttet folkeskolen og have færdigheder svarende til engelsk på D-niveau.

Det er desuden en forudsætning, at du kan tale og skrive dansk.

Pris
Dagsundervisning (selvstudium) DKK 1.000,00
Fjernundervisning DKK 2.000,00
Find din afdeling