Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Vejledning på HHX

_A7A3887
På Handelsgymnasiet kan du møde studievejledere, der alle står klar til at fortælle mere om HHX-uddannelsen. Derudover har vi en række vejledningstilbud, som er målrettet vores nuværende elever.

Studievejledning

På Handelsgymnasiet vil vi rigtig gerne vejlede og give råd, så du kan træffe det rigtige uddannelsesvalg. Du kan spørge studievejlederne om alt, der vedrører skolen, din uddannelse og din personlige situation. Her kan du også få svar på spørgsmål vedr. adgangskrav, optagelse m.m. Studievejlederne kan desuden guide dig ift. valg af studieretning, valgfag og andre studiemæssige beslutninger.

Uanset om du er ny elev eller allerede går på HHX, så hjælper vores studievejledere dig videre.

Vejledningstilbud for nuværende elever

Som HHX-elev vil du også kunne hente hjælp og vejledning hos en række andre personer:
Det kræver gode læse- og skrivefærdigheder at gå i gymnasiet. Læse-/skrivevejledningen på HHX er et tilbud til dig, der har vanskeligheder med læsning, skrivning eller stavning.

Det kan fx være, at du er tosproget og derfor har svært ved at formulere dig på dansk, eller at du er ordblind og således har brug for ekstra it-hjælpemidler og studiestøtte. En anden mulighed er, at du generelt har skriftsproglige problemer. Der er heldigvis god hjælp at hente på Handelsgymnasiet Aalborg.

Læse-/skrivejledningen er bl.a. for dig, der gerne vil have hjælp til:
  • at blive en hurtigere og bedre læser?
  • at øge din læseforståelse?
  • at blive bedre til at stave?
  • at blive bedre til at formulere dig og strukturere en stil eller et projekt?
Vi kan tilbyde dig korte kurser i læsning eller stavning, samt individuel støtte i forbindelse med skriftligt arbejde og større opgaver. Hvis der er behov for det, kan vi teste dig for at finde ud af, om du er ordblind og efterfølgende give dig støttetimer og søge om it-hjælpemidler.
Matematikvejledningen er et tilbud til dig, der har vanskeligheder med matematik. Vi kan hjælpe dig, hvis du oplever problemer med faget eller lider af talblindhed.

Det kan være, at du generelt har problemer med faget, specifikt har problemer eller endelig lider af dyskalkuli (talblindhed). Under alle omstændigheder har vi mulighed for at tilbyde dig hjælp. Hjælpen vil bestå af forskellige screeninger til at lokalisere dine problemer, korte matematikkurser samt individuel støtte i forbindelse med større skriftlige opgaver. Alle 1.g-elever vil i begyndelsen af det nye skoleår blive matematikscreenet. Vil du høre mere om muligheden for ekstra hjælp i matematik? Så tøv ikke med at kontakte os.

Studievalg Danmark vejleder om videregående uddannelse og de efterfølgende beskæftigelsesmuligheder. På Saxogade er det Line Skorstengaard og på Turøgade er det Peter Norman Nielsen, der er din lokale studievalg-vejleder.

I løbet af din tid på skolen kommer Line og Peter på besøg flere gange for at holde oplæg om uddannelsessystemet, valg af videregående uddannelse og efterfølgende beskæftigelsesmuligheder, adgangskrav, ansøgning, optagelse mv.  På dit skema kan du se, hvornår præcis din klasse skal deltage. 

Kontakt til Studievalg-vejleder
Line og Peter har desuden træffetid på din skole ca. hver 3-4 uge. I forbindelse med de faste træffetider har du mulighed for at få en individuel snak om dine spørgsmål, overvejelser og ønsker med hensyn til dit valg af videregående uddannelse, eller hvis du er i tvivl om, hvad du vil efter din studentereksamen.

Træffetiderne kan du booke via


Her vælger du din skole på skolelisten. Dernæst vælges den dato og det tidspunkt, du ønsker at booke, og du skal til slut angive dine kontaktoplysninger. Du får en kvittering for din booking pr. mail og siden en sms-påmindelse på dagen for træffetiden.


Du kan træffe Peter på telefon 3333 2014 eller pr. mail pnni@studievalg.dk
Du kan træffe Line på telefon 3333 2016 eller pr. mail lms@studievalg.dk

Vejledningen er et tilbud til dig, og du er altid velkommen – også når du er færdig med gymnasiet.
Kontakt studievejleder
Studievejledere - HHX Turøgade
Inge-Merete Nør
Inge-Merete Nør
Studievejleder og Lektor
Dansk, Engelsk
Ken Elmquist Nielsen
Ken Elmquist Nielsen
Studievejleder og lektor
Finansiering, International økonomi, Matematik
Mads Thomsen
Mads Thomsen
Studievejleder og lektor
Samfundsfag, Historie og International Økonomi
Mathilde Vinge
Mathilde Vinge
Studievejleder og lektor
Samfundsfag og Historie
Pia Ritter
Pia Ritter
Studievejleder og lektor
Afsætning
Charlotte Hansen
Charlotte Hansen
Studievejleder og lektor
Samfundsfag og International økonomi
Studievejledere - HHX Saxogade
Anne Skytt Gregersen
Anne Skytt Gregersen
Lektor & studievejleder
International økonomi og samfundsfag
Morten Wad Rasmussen
Morten Wad Rasmussen
Lektor og studievejleder
Engelsk og Historie
Rikke Kirkegaard Thøgersen
Rikke Kirkegaard Thøgersen
Lektor og studievejleder
Virksomhedsøkonomi og Afsætning
Kontakt øvrige vejledere
Anne Bæk Hansen
Anne Bæk Hansen
Lektor & Læse/skrivevejleder
Afsætning, Markedskom.
Hanne Rasmussen
Hanne Rasmussen
Lektor og Læse/skrivevejleder
Engelsk, IT
Kathrine Holm Christiansen
Kathrine Holm Christiansen
Adjunkt og Læse/skrivevejleder
Engelsk og Design
Tina Stein Raaschou
Tina Stein Raaschou
Lektor og Læse/skrivevejleder
Dansk, Tysk
Anita Dahl Guldbæk
Anita Dahl Guldbæk
Lektor & læsevejleder
Dansk og engelsk
Lone Faber Villadsen
Lone Faber Villadsen
Lektor & læsevejleder
Tysk
Marianne Kristensen
Marianne Kristensen
Lektor & læsevejleder
Engelsk, markedskom.
Marie Amalie Rye Olesen
Marie Amalie Rye Olesen
Adjunkt & læsevejleder
Dansk og psykologi
Ulla Carlsen
Ulla Carlsen
Lektor, læsevejleder og OPU-koordinator
Erhvervsjura
Ida Connor Bentzen
Ida Connor Bentzen
Lektor og Matematikvejleder
Matematik, Informatik og Psykologi
Rikke Ehlers Sand
Rikke Ehlers Sand
Adjunkt og Matematikvejleder
Matematik
Jarl Mølgaard
Jarl Mølgaard
Lektor & matematikvejleder
Matematik, Virksomhedsøkonomi og finansiering
Line Madsen Skorstengaard
Line Madsen Skorstengaard
Studie- og karrierevejleder
Peter Norman Nielsen
Peter Norman Nielsen
Studie- og karrierevejleder