Toggle navigation
Handelsgymnasiet Aalborg

Handelsgymnasiet Aalborg

Vi arbejder på et nyt forløb for internationale klasser

Vi arbejder lige nu på et nyt forløb for vores internationale klasser. Vi forventer at have forløbet på plads i begyndelsen af det nye skoleår 2022. Der kan derfor forekomme ændringer til nedenstående beskrivelse.

Internationale klasser på HHX

Sigter du mod en uddannelse i udlandet eller en karriere i en international virksomhed? Eller ønsker du en større international forståelse inden for dine studieretningsområder? Så er en international klasse på Handelsgymnasiet noget for dig.

Et internationalt fokus

Som HHX-elev i en international klasse har du rig mulighed for at tilegne dig stor viden om internationale forhold. De internationale klasser byder bl.a. på:

 • 1-2 studieforløb i udlandet i løbet af dine tre år på gymnasiet. 
 • i løbet af alle tre år vil du opleve en daglig undervisning, hvor der i højere grad fokuseres på internationale forhold.
 • du vil modtage bilingual undervisning - dvs. at noget af din undervisning vil foregå på engelsk

Betingelse og egenbetaling

For at komme i en international klasse er det en betingelse, at du deltager i de planlagte studieforløb. Du skal samtidig påregne at betale ca. 20-25.000 kr. for at deltage i studieforløbene. Hertil skal lægges en egenbetaling på noget af forplejningen på forløbene.

Internationale studieretninger

Vi arbejder pt. på et nyt forløb for vores internationale klasser. Vi har derfor endnu ikke fastlagt, hvilke(n) studieretning(er) du kan vælge imellem, hvis du ønsker at gå i en international klasse. 

Som elev i en international klasse får du naturligvis de samme studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfagsmuligheder, som findes under den almindelige studieretning, men samtidig får du også særlige forløb, der giver dig et internationalt perspektiv i undervisningen.

Dele af undervisningen vil desuden foregå på engelsk, så du bliver i stand til at arbejde på engelsk med økonomiske spørgsmål på et højt niveau. Underviserne er certificeret af Aalborg Universitet til at kunne undervise på engelsk. Undervisningen fokuserer på internationale emner og eksempler, så du får forståelse for økonomiske forhold uden for Danmarks grænser.

Tilmelding til internationale klasser

Ønsker du at gå i en international klasse, skal du tilmelde dig Handelsgymnasiet på normal vis via www.optagelse.dk. Du vil herefter modtage en bekræftelse via din e-boks, hvor du får mulighed for at tilmelde dig en international klasse.

Studie- og ordensregler for studieture

Et studieophold, som Handelsgymnasiet arrangerer, er en del af undervisningen, og for at sikre en god oplevelse for alle, findes der nogle studie- og ordensregler, der skal overholdes.

Da studieopholdet er en del af undervisningen er det obligatorisk at deltage aktivt i hele studieopholdet og følge det program, der er lavet for turen. Formålet med opholdet er at give dig en større faglig viden, styrke det sociale sammenhold i klassen og give dig mulighed for på kvalificeret og reflekteret vis at få kendskab til andre kulturer.

Elever, der rejser i grupper, repræsenterer både Handelsgymnasiet og Danmark, og det er derfor væsentligt, at du tilpasser dig, respekterer og overholder de love, normer og værdier, som er gældende i det land, du besøger. Der er store forskelle, både når det gælder påklædning, spisevaner, omgang med alkohol og tobak, forholdet mellem unge og voksne og meget mere. Det er vigtigt, at du er opmærksom på og respekterer disse forskelle. 

Ud over de sædvnalige studie- og ordensregler, skal følgende regler også overholdes:

 • Du er selv ansvarlig for din opførsel under hele studieturen.
 • Du og dine kammerater skal opføre jer anstændigt, respektfuldt og hensynsfuldt over for hinanden og over for alle andre, I kommer i kontakt med, både når I færdes samlet og i mindre grupper.
 • Der er mødepligt til undervisningen og til det obligatoriske program. Skolen registrerer fremmøde og fravær. Ved evt. sygdom kontaktes medrejsende lærere omgående.
 • Du skal møde frisk og veludhvilet, og du skal møde til tiden.
 • Du og dine kammerater skal i forbindelse med besøg hos virksomheder, skoler og andet opføre jer afdæmpet, interesseret og venligt samt klæde jer præsentabelt.
 • Du og dine kammerater skal respektere aftalte hjemkomsttidspunkter.  
 • Der skal tages hensyn til andre gæster på hotel/hostel (nattero).
 • Overnatning må kun ske på indkvarteringsstedet.
 • Det er ikke tilladt at besidde eller indtage alkohol og andre rusmidler på studieturen. Det er ikke tilladt at være en del af nattelivet.
 • Gå aldrig alene, og pas på jer selv og hinanden.
 • Du skal rette dig efter anvisninger og henstillinger fra lærerne samt samarbejde konstruktivt i alle situationer. 

Overtræder du studie- og ordensreglerne, tildeles enten en påtale, en advarsel eller du kan risikere at blive sendt alene hjem for egen regning med den først mulige transportforbindelse. Endvidere vil du kunne blive udelukket fra kommende studieture og får samtidig frataget EBBD-beviset. Forældre til elever under 18 år vil blive kontaktet med henblik på hjemtransporten. 

Læs også

Erasmus+ på HHX Aalborg

LÆS MERE