Toggle navigation
Handelsgymnasiet Aalborg

Handelsgymnasiet Aalborg

Opstart af internationale klasser udskydes pga. corona

På grund af den nuværende coronasituation vil opstart af nye internationale klasser først blive afgjort efter sommerferien 2022. Nedenstående tekst om de internationale klasser er derfor pt. ikke gældende. Som ny elev vil du blive orienteret om de internationale muligheder, så snart der kommer yderligere info.

Internationale klasser på HHX

Oplev verden i Europa og USA med HHX. Som elev i en international klasse kommer du til at deltage i tre studieforløb i løbet af dine tre år på gymnasiet.

Sigter du mod en uddannelse i udlandet eller en karriere i en international virksomhed? Eller ønsker du en større international forståelse inden for dine studieretningsområder? Så er en international klasse på Handelsgymnasiet noget for dig.

Her får du mulighed for at opleve verden i både Europa og USA – alt imens du går på gymnasiet. Studieforløbene er en integreret del af undervisningen, så du kan blive klogere på verden omkring dig, mens du færdiggør din studentereksamen på HHX.

Et internationalt fokus

Som HHX-elev i en international klasse har du rig mulighed for at tilegne dig stor viden om internationale forhold. De internationale klasser byder bl.a. på:

 • tre studieforløb i løbet af dine tre år på gymnasiet. De to første forløb afvikles i europæiske lande, mens forløbet i 3.g højst sandsynlig bliver afviklet i USA.
 • i løbet af alle tre år vil du opleve en daglig undervisning, hvor der i højere grad fokuseres på internationale forhold.
 • når du har gennemført din HHX-uddannelse i en international klasse får du et særligt bevis 'European Business Baccalaureate Diploma' (EBBD) sammen med dit studentereksamensbevis.

Studierejserne fordelt på klassetrin

Klasse Rejser Tidspunkt
1.g Studietur til en studierelevant europæisk storby.
ca. 4-7 dage
2.g Studieforløb til studierelevant land i Europa med privat indkvartering, forlagt undervisning og evt. praktik.
ca. 2-3 uger
3.g Studieforløb højst sandsynligt til USA med privat indkvartering og forlagt undervisning.
ca. 2-3 uger

Betingelse og egenbetaling

For at komme i en international klasse er det en betingelse, at du deltager i de planlagte studieforløb. Du skal samtidig påregne at betale ca. 30-35.000 kr. for at deltage i alle studieforløbene i både 1., 2. og 3.g. Hertil skal lægges en egenbetaling på noget af forplejningen på forløbene.

Internationale studieretninger

Ønsker du at gå i en international klasse skal du vælge én af nedenstående studieretninger: 

Som elev i en international klasse får du naturligvis de samme studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfagsmuligheder, som findes under den almindelige studieretning, men samtidig får du også særlige forløb, der giver dig et internationalt perspektiv i undervisningen.

Dele af undervisningen vil desuden foregå på engelsk, så du bliver i stand til at arbejde på engelsk med økonomiske spørgsmål på et højt niveau. Underviserne er certificeret af Aalborg Universitet til at kunne undervise på engelsk. Undervisningen fokuserer på internationale emner og eksempler, så du får forståelse for økonomiske forhold uden for Danmarks grænser.

Du modtager også undervisning i dine studieretningsfag i udlandet for at forbedre din evne til at arbejde med faglige problemstillinger på et fremmedsprog.

Tilmelding til internationale klasser

Ønsker du at gå i en international klasse, skal du tilmelde dig Handelsgymnasiet på normal vis via www.optagelse.dk. Du vil herefter modtage en bekræftelse via din e-boks, hvor du får mulighed for at tilmelde dig en international klasse.

Studieophold og destinationer

Som elev i en international klasse deltager du på tre studieophold i løbet af dine tre år på HHX. Se eksempler på hvordan studieopholdene kan være struktureret. Det er vigtigt at understrege, at det kan være nødvendigt at ændre rejseprogrammet ift. nedenstående eksempler.

1.g-elever plejer at besøge en europæisk storby i 4-5 dage. Hvis du går på afdelingen i Saxogade kan det fx være Bruxelles og for Turøgades vedkommende München. 

Bruxelles
Turen til Bruxelles handler om at give dig viden om europæiske institutioner og politik, men det handler også om at give dig forståelse for dig selv som europæisk medborger. Hjemmefra bliver du klædt på af undervisningen, og vi har fx afholdt Europadag inden afrejse. I Bruxelles besøger vi naturligvis EU-Parlamentet og Parlamentarium – et interaktivt oplevelsescenter, der gennemgår EU’s historie.  Derudover er vi også på en række virksomhedsbesøg og byrundtur med guide, og du får mulighed for at prøve belgiske specialretter.

München
I München oplever du en storby med en spændende historie og stor økonomisk vækst. Vi besøger fx koncentrationslejren Dachau og tager med guide på byrundtur. Du får også mulighed for at opleve den flotte natur omkring München på en togtur til Zugspitze, som er Tysklands højeste bjerg. Vi besøger også en række virksomheder og andre seværdigheder i München som fx Allianz Arena og Olympia Park. 

I 2.g plejer rejsen at gå til Brighton og/eller London, og turen varer normalt cirka 2-3 uger. I Brighton går du i skole på Greater Brighton Metropolitan College, hvor du får undervisning på engelsk i fag som International Økonomi og Afsætning. Du får også forelæsninger om britisk historie, politik og velfærdssamfund, så du opnår et solidt indblik i det britiske samfund. Når du har gennemført forløbet, får du både et karakterbevis og et deltagerbevis fra Greater Brighton Metropolitan College.

Opholdet i Brighton kan også inkludere et kort praktikophold , hvor du får indblik i britisk arbejdskultur og kutymer. Mens du går på skole og arbejder i Brighton, bor du hos en britisk værtsfamilie og får en almindelig britisk hverdag sammen med dem. Efter Brighton kan turen slutte i London i et par dage, hvor vi fx besøger en række virksomheder og ser det britiske parlament. 

I 3. g plejer rejsen at gå til USA og vare 2-3 uger. Der vil være variationer i rejseprogrammet fra år til år alt afhængig af hvilke undervisere, der rejser med, og om du rejser med afdelingen i Turøgade eller Saxogade. Et eksempel på et studieophold i USA kan være:

Boston
I Boston bor du hos en værtsfamilie og modtager college undervisning på Bunker Hill Community College i merkantile fag og i amerikansk historie og politik. Når du har afsluttet forløbet, får du et deltagerbevis fra Bunker Hill Community College. Mens vi er i Boston, får vi også tid til sightseeing og besøger fx Harvard University og J.F. Kennedy Presidential Library og Museum.  

New York
Turen fortsætter så til New York, hvor vi fokuserer på amerikansk historie og besøger relevante museer og seværdigheder. Vi har også tidligere været på rundvisning i FN-bygningen og i den amerikanske central bank FED. Vi besøger virksomheder og danske iværksættere, der fortæller om udfordringerne ved at etablere sig på det amerikanske marked.

Washington
I Washington er fokus helt naturligt på politiske institutioner og struktur i USA. Udover at besøge selve institutionerne har vi tidligere fx mødt Johannes Langkilde, der har fortalt om amerikansk politik og forholdet mellem USA og Danmark. Vi har også besøgt Verdensbanken og mødt danske ansatte, som fortalte om deres arbejde og aktuelle problemstillinger og indsatsområder for Verdensbanken. Desuden besøger vi også Smithsonian’s National Museum of American History, og vi har også været på tur til Gettysburg og besøgt Amish-folket i Lancaster County.

Faglige mål for internationale klasser

Studieopholdene er integreret i undervisningen og tilrettelagt, så de har et højt fagligt indhold. Forløbene skal forbedre fire centrale kompetencer hos eleverne.

I 2. og 3.g er du på studieforløb af 2-3 ugers varighed, hvor du bor hos en privat familie i såkaldte ”Homestays”. Du bliver dermed dagligt udfordret til aktivt at bruge og udvikle dine sproglige kompetencer, så du får opbygget selvtillid til at kunne begå dig på et andet sprog i udlandet.  

I løbet af alle tre år besøger du virksomheder i forskellige lande. Du får indblik i virksomhedernes udvikling, og hvilke muligheder og udfordringer de ser lokalt og på det internationale marked. I 2. og 3.g får du også undervisning i fag som International økonomi og Afsætning i udlandet. Både virksomhedsbesøgene og undervisningen giver dig det ordforråd og de fagrelevante udtryk, som er nødvendige for at kunne forstå og arbejde med økonomiske emner og spørgsmål på et fremmedsprog. 

På studieforløbene gennem alle tre år besøger du politiske institutioner og lærer om samfundsstrukturer i det land, som du besøger. På turene i 2. og 3.g modtager du desuden undervisning om politik, samfundsforhold og historie i værtslandet.

På studieforløbene i 2. og 3.g bor du i en længere periode hos en privat familie i såkaldte ”Homestays.” I 2.g kommer du desuden på et kort praktikophold, hvor du bliver del af en britisk arbejdsplads. Du får dermed mulighed for komme ind bag facaden på værtslandet og opleve kulturelle forskelle og kutymer helt tæt på både i sociale sammenhænge og på en arbejdsplads.  

Studie- og ordensregler for studieture

Et studieophold, som Handelsgymnasiet arrangerer, er en del af undervisningen, og for at sikre en god oplevelse for alle, findes der nogle studie- og ordensregler, der skal overholdes.

Da studieopholdet er en del af undervisningen er det obligatorisk at deltage aktivt i hele studieopholdet og følge det program, der er lavet for turen. Formålet med opholdet er at give dig en større faglig viden, styrke det sociale sammenhold i klassen og give dig mulighed for på kvalificeret og reflekteret vis at få kendskab til andre kulturer.

Elever, der rejser i grupper, repræsenterer både Handelsgymnasiet og Danmark, og det er derfor væsentligt, at du tilpasser dig, respekterer og overholder de love, normer og værdier, som er gældende i det land, du besøger. Der er store forskelle, både når det gælder påklædning, spisevaner, omgang med alkohol og tobak, forholdet mellem unge og voksne og meget mere. Det er vigtigt, at du er opmærksom på og respekterer disse forskelle. 

Ud over de sædvnalige studie- og ordensregler, skal følgende regler også overholdes:

 • Du er selv ansvarlig for din opførsel under hele studieturen.
 • Du og dine kammerater skal opføre jer anstændigt, respektfuldt og hensynsfuldt over for hinanden og over for alle andre, I kommer i kontakt med, både når I færdes samlet og i mindre grupper.
 • Der er mødepligt til undervisningen og til det obligatoriske program. Skolen registrerer fremmøde og fravær. Ved evt. sygdom kontaktes medrejsende lærere omgående.
 • Du skal møde frisk og veludhvilet, og du skal møde til tiden.
 • Du og dine kammerater skal i forbindelse med besøg hos virksomheder, skoler og andet opføre jer afdæmpet, interesseret og venligt samt klæde jer præsentabelt.
 • Du og dine kammerater skal respektere aftalte hjemkomsttidspunkter.  
 • Der skal tages hensyn til andre gæster på hotel/hostel (nattero).
 • Overnatning må kun ske på indkvarteringsstedet.
 • Det er ikke tilladt at besidde eller indtage alkohol og andre rusmidler på studieturen. Det er ikke tilladt at være en del af nattelivet.
 • Gå aldrig alene, og pas på jer selv og hinanden.
 • Du skal rette dig efter anvisninger og henstillinger fra lærerne samt samarbejde konstruktivt i alle situationer. 

Overtræder du studie- og ordensreglerne, tildeles enten en påtale, en advarsel eller du kan risikere at blive sendt alene hjem for egen regning med den først mulige transportforbindelse. Endvidere vil du kunne blive udelukket fra kommende studieture og får samtidig frataget EBBD-beviset. Forældre til elever under 18 år vil blive kontaktet med henblik på hjemtransporten. 

Erasmus+ og EBBD

Erasmus+ på HHX Aalborg

LÆS MERE

European Business Baccalaureate Diploma - EBBD

LÆS MERE
Download