Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Dansk A på HHX

_A7A0121
I Dansk lærer du at analysere, fortolke, perspektivere og vurdere tekster. Vi arbejder mest med litterære tekster – f.eks. noveller, fiktions-film og romaner. Men, også med medierede tekster, vi finder via både traditionelle og sociale medier. Nogle af teksterne vil selvfølgelig være kommerciel kommunikation, f.eks. reklamer.

I Dansk lærer du også at skrive dine egne tekster. Vi arbejder både med traditionel, akademisk skrivning, f.eks. dansk stil, men også med at løse kommunikationsopgaver knyttet til erhvervsfaglige tekstgenrer. En opgave kunne f.eks. være at producere en ejendomsmæglerannonce eller et opslag til en virksomheds hjemmeside.

Undervisningen organiseres i emner. Det kunne være ”Litteraturhistorisk læsning” eller ”Medier og kommunikation”. Eller i temaer som ”Krig og konflikt” eller ”Mennesket på arbejde”.

Du har Dansk ca. 2-3 lektioner om ugen. Der vil altid være en læselektie el.lign. til den daglige undervisning. Og, du kommer til at bruge ca. 24 timers fordybelsestid pr. skoleår på dansk stil og andre skriveopgaver.

Danskfaget deltager ofte i tværfaglige samarbejder med andre fag på Hhx. Det kunne være Afsætningsøkonomi, Engelsk eller Historie.

Skriftlig eksamen er obligatorisk efter 3.g. Mundtlig eksamen er en mulighed.