Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel eller butik.

Voksenelev - læreplads for dig over 25 år

Voksenelev
Du betragtes som voksenelev, hvis du er fyldt 25 år senest den dag, hvor uddannelsesaftalen træder i kraft. Når du som voksenelev indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, har arbejdsgiveren mulighed for at få tilskud til din løn.
Er du over 25 år, og ønsker du at tage en uddannelse inden for kontor, handel eller butik, kan du blive ansat i en virksomhed som voksenelev. 

Måske har du tidligere arbejdet som ufaglært eller måske ønsker du blot at skifte karrierevej. Du kan have forskellige baggrunde og erfaringer, men fælles for dig og andre voksenelever er, at I ønsker at tage en formel uddannelse, som kan forbedre jeres faglige kompetencer og øge jeres beskæftigelsesmuligheder.

Som voksenelev følger du som regel samme uddannelsesforløb som unge elever, men du kan have kortere uddannelsesaftaler på grund af dine tidligere arbejdserfaringer. 

Løn og tilskud

En voksenelev er ansat på akkurat samme uddannelsesmæssige betingelser, som elever under 25 år. Forskellen kan ses i det ansættelsesretslige, idet en voksenelev kan have ret til en højere løn eller forhandle sig til en højere løn ud fra et erfaringsmæssigt synspunkt.

Derudover kan voksenelever være berettiget til voksenlærlingetilskud. Eleven skal rette henvendelse til hjemkommunens virksomhedsservice herom. Det er op til den enkelte elev at undersøge, om kriterierne herfor er opfyldte. Bemærk, at et eventuelt tilskud er et tilskud til virksomheden – ikke til eleven.

For voksenelever gælder også, at alle over 25 år skal have gennemgået en Realkompetencevurdering samt have en uddannelsesplan.

Kontakt os
Erhvervs- og lærepladsvejledningen
Lars Halskov
Lars Halskov
Erhvervs- og lærepladskonsulent
Søren Larsen
Søren Larsen
Erhvervs- og lærepladskonsulent
Helle Kluug Borgstrøm
Helle Kluug Borgstrøm
Uddannelseskoordinator
Telefontid: kl. 8.00-14.00