Toggle navigation
Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet

HHX - 3-årig gymnasial uddannelse Søg optagelse

Historie B på HHX

_A7A2665
Du kender måske filmene om Jason Bourne. Bourne har fået hukommelsestab, og ved derfor ikke, hvem han er, hvor han kommer fra, og hvor han er på vej hen. Som samfund ved vi kun, hvem vi er og hvor vi er på vej hen, hvis vi ved, hvor vi kommer fra. -Det er dén historiske bevidsthed, historiefaget skal give os.

I Historie B arbejder vi med, hvordan mennesker og verden har udviklet sig de sidste 500 år. Vi kommer til at forholde os til konkrete begivenheder, lange linje, og brud i historien. Vi beskæftiger os både med Danmark, men også resten af verden.

Historie B skal gøre dig i stand til at forstå sociale og kulturelle udviklinger og aktuelle politiske og økonomiske problemstillinger. Du vil være i stand til at perspektivere og se sammenhænge.

I faget arbejder vi også med konkret brug af historien. Det kan fx være, når Julekalenderen om Pyrus indeholder historiske personer, eller når JYSK gør brug af virksomhedens historie til at formidle et budskab.

Vi skal være i stand til at benytte os af historisk empati, så vi sætter os ind i den konkrete historiske begivenhed, og ikke dømmer på baggrund af den viden, vi har nu. Derudover skal vi reflektere over fortiden og forholde os kritisk til vores egen historie.

Du kommer til at arbejde med forskellige former for kildemateriale, indsamling og formidling. Her skal vi lære med at forholde os kritisk til de oplysninger vi får, og afsenderen.

Historie B består af seks til otte forløb, det kunne være alt fra ’Kvinders stemmeret’ til ’National identitet’. Du skal lære at formidle, formulere og besvare historiefaglige problemstillinger, mundtligt såvel som skriftligt. Derudover skal du skrive et større selvstændigt projekt på baggrund af et af forløbene.

Historie B skal gøre os bevidste om at; Vi er skabt af historien, men også med til at skabe historien…