Toggle navigation
EUD Business

EUD Business

Uddannelser inden for handel og butik. Søg optagelse

Vejledning på EUD Business

_A7A8627_(1)
På EUD Business kan du få personlig vejledning af vores studievejledere, som altid står parate til at besvare dine spørgsmål om uddannelse, fag, SU m.m. Vi har desuden tilknyttet andre vejledningsfunktioner såsom kontaktlærere, SPS-vejledere etc.

Studievejledning

EUD Business' studievejledere står parate til at besvare dine spørgsmål. De kan yde vejledning og rådgivning i forbindelse med uddannelsesvalg, fagretninger, valgfag og lignende. Derudover kan de hjælpe dig, hvis der måtte opstå spørgsmål undervejs i din uddannelse.
Du kan kontakte studievejledningen telefonisk i tidsrummet:

  • mandag-fredag kl. 8.00 - 14.00
 

Vejledningstilbud for nuværende elever

Som EUD-elev vil du også kunne hente hjælp og vejledning hos en række andre personer:
Du får en kontaktlærer, hvis primære formål er at være din rådgiver. I skal samarbejde om en løbende afklaring af dit uddannelsesbehov f.eks. indplacering på det rette faglige niveau. Andre forhold, I kan samarbejde om, kan være:

  • at sikre, du får en personlig uddannelsesplan for dit grundforløb
  • evaluering af, hvordan du udvikler dig personligt og fagligt
  • nye mål for din udvikling, dvs. hvor er du nu mht. dine personlige og faglige kvalifikationer, og i hvilken retning skal din udvikling gå?
  • din trivsel på skolen, herunder studieaktivitet
  • dit fremmøde
Møderne med din kontaktlærer er et led i din uddannelse og er derfor obligatoriske. Kontaktlæreren virker desuden som bindeled mellem dig, klassen, de øvrige lærere, studievejledere, coach og skolens ledelse. Din kontaktlærer er også med til at skabe et godt klima i klassen, støtte det sociale samvær og til at planlægge forskellige aktiviteter.
Har du behov for ekstra støtte til at gennemføre din uddannelse - fx hvis du har læse- eller skrivevanskeligheder eller hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, hjælper vores SPS-vejledere dig gerne med at søge og iværksætte en støtte.
Har du brug for ekstra hjælp til at kunne læse og skrive? Læsevejledningen kan støtte dig i faglig læsning og skrivning, så du får størst mulig udbytte af undervisningen.

Ved skolestart vil der blive gennemført en læsetest af dig og dine klassekammerater, så vi som skole kan hjælpe dig bedst muligt gennem dit skoleforløb på Aalborg Handelsskole.

Du kan også selv være opsøgende, hvis du føler et behov for hjælp. Grib fat på din kontaktlærer eller skriv til vores læsevejleder direkte.
Studievalg Danmarks vejledere står for vejledningen om valg af videregående uddannelser og erhvervsmuligheder.

I løbet af din tid på EUD Business afholder Studievalg Danmark et oplæg, som giver dig kendskab til Studievalg Danmark, samt hvilken vejledning der tilbydes. Som elev får du også kendskab til, hvilke muligheder din EUD-uddannelse giver i forhold til en eventuel videregående uddannelse.

På hovedforløbet (din læretid) inviteres du som interesseret elev til Studievalg Danmarks vejledningsarrangement Studie- og Erhvervstræf i Aalborg Kongres & Kultur Center. Her bliver der afholdt en række oplæg, som er særligt tilrettelagt for dig som elev, der er tilknyttet erhvervsuddannelserne. Her får du som interesseret elev uddybende information om dine muligheder for videregående uddannelse inden for dit interesseområde.

Der er tilknyttet vejledere fra Studievalg Danmark til Aalborg Handelsskole, og under din uddannelse kan du få individuel vejledning hos din Studievalgsvejleder om dine muligheder for videregående uddannelse efter endt erhvervsuddannelse. Du kan ringe til din Studievalgsvejleder eller skrive en mail. Du kan også få en personlig samtale med vejlederen på din skole eller i vejledningsbutikken i Slotsgade 27 i Aalborg.  

På Strandvejen er vores vejleder fra Studievalg Danmark Line Madsen Skorstengaard. 
Kontakt studievejleder
Studievejledere - EUD
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00
Kontakt øvrige vejledere
Janni Sølvsten
Janni Sølvsten
SPS-koordinator
Strandvejen
Annie Ravnkilde Larsen
Annie Ravnkilde Larsen
Elevcoach
Langagervej
Mette Albrechtsen Kristensen
Mette Albrechtsen Kristensen
Elevcoach / SPS
Langagervej
Nicolaj Tuure
Nicolaj Tuure
SPS-vejleder
Langagervej
Mette Nøhr
Mette Nøhr
SPS-vejleder
Strandvejen
Rene Tengstedt
Rene Tengstedt
Handelslærer
Line Madsen Skorstengaard
Line Madsen Skorstengaard
Studie- og karrierevejleder
Majbritt Kortegaard
Majbritt Kortegaard
Studie- og karrierevejleder