Toggle navigation
EUD Business

EUD Business

Uddannelser inden for handel og butik. Søg optagelse

Ny mesterlære

Ny-mesterlaere
Ny Mesterlære er den mest praksisrettede vej til en erhvervsuddannelse, fordi du begynder din uddannelse gennem praktisk oplæring i en virksomhed fremfor i et grundforløb på en erhvervsskole.
Ny Mesterlære benyttes ofte til elever, der er gode til at tilegne sig viden og kompetencer gennem praktisk oplæring. Uddannelsen er desuden en mulighed, hvis du ikke opfylder alle adgangskrav til elevuddannelsen.

Ny Mesterlære er den uddannelse, hvor du samlet set tilbringer mest tid på din læreplads. Uddannelsen tilbydes både inden for Butiks- og Handelsuddannelserne. 

Sådan er Ny Mesterlære opbygget

Uddannelsen Ny Mesterlære varer op til 3 år, hvor du er tilknyttet virksomheden gennem hele perioden. Ny Mesterlære er opbygget som en kombination af praktisk oplæring i virksomheden og supplerende skoleundervisning. På dit første år vil du veksle mellem 3 dages læretid i virksomheden og to dages skoleundervisning. 

Efter det første år i Ny Mesterlære følger du resten af den ordinære erhvervsuddannelse på samme vilkår som andre elever på uddannelsen. Det betyder, at du fortsat vil modtage praktisk oplæring i din virksomhed suppleret med korte obligatoriske skoleophold. 

Økonomi

Som elev får du elevløn under hele forløbet, og som virksomhed får I refusion for de dage, hvor eleven er på skole.

Fordele ved forløbet

  • Oplagt for dig, der lærer bedst gennem praktisk erfaring
  • Mulighed for at arbejde med cases fra virksomheden i undervisningen
  • Øget forståelse for og kendskab til virksomheden
  • Stor veksel mellem skoleundervisning og praktisk arbejde
  • Større parathed ift. at starte på hovedforløbet (de sidste 2 år)
  • Længere elevtid med plads til fordybelse
  • Fleksibelt uddannelsesforløb
  • Ny og opdateret viden til din virksomhed
  • Godtgørelse under elevens skoleforløb
  • Bidrage til virksomhedens sociale ansvar
Kontakt os
Erhvervs- og lærepladsvejledningen
Lars Halskov
Lars Halskov
Erhvervs- og lærepladskonsulent
Søren Larsen
Søren Larsen
Erhvervs- og lærepladskonsulent
Helle Kluug Borgstrøm
Helle Kluug Borgstrøm
Uddannelseskoordinator
Telefontid: kl. 8.00-14.00