Toggle navigation
Velkommen til EUD Business

Velkommen til EUD Business

Her finder du praktisk info om det at være elev på EUD Business.

Info for elever på EUD

Rigtig hjertelig velkommen til EUD Business. Forude venter en spændende hverdag fyldt med udfordringer, ny viden og nye venskaber, der brænder for det samme som dig. Du har valgt en spændende erhvervsuddannelse som vil give dig et godt grundlag for et fremtidigt arbejde inden for erhvervslivet, og som forhåbentlig indfrier nogle af dine mange drømme.
Som elev på Aalborg Handelsskoles EUD Business og EUX Business vil du kunne opnå en grundlæggende viden om erhvervslivet, de tilhørende brancher og hvad der skal til for at drive en virksomhed. Samtidig vil du få videreudviklet dine personlige kvalifikationer, så du opnår individuelle og sociale kompetencer, der er vigtige i dagens erhvervsliv.

Vi er overbeviste om, at du vil finde det meste af undervisningen både sjov, udfordrende og interessant at deltage i. Samtidig vil vi håbe, at du også oplever Aalborg Handelsskole som et sted, hvor der socialt og kulturelt sker en masse spændende ting. Hverdagen her er ikke alene præget af det faglige, men i høj grad også af et godt kammeratskab og gode oplevelser.

Vi har på denne side samlet en række nyttige informationer og praktiske anvisninger – også vigtige ordensregler. Skolen er en arbejdsplads for elever og medarbejdere, hvor vi alle har et fælles ansvar for at gøre det til et godt og rart sted at være. Det kræver, at du kender rammerne og giver dit positive og aktive bidrag.

Held og lykke med EUD-uddannelsen.

EUD Business

EUD Business - uddannelsens opbygning

EUD Business er uddannelsen for dig, der brænder for at komme hurtigt ud i virk...

LÆS MERE

Studielivet på EUD Business

På Aalborg Handelsskole får du en dagligdag fyldt med lærerig undervisning, pro...

LÆS MERE

Praktisk info - skolens ABC

Som ny elev på Aalborg Handelsskole kan der være meget at holde styr på. Vi har derfor lavet denne ABC, hvor du kan læse mere om, hvad der sker på skolen, og hvad du skal være opmærksom på.

Skolen anvender digital post, og i al kommunikation mellem skole og elev/forældre anvendes E-boks. Breve med personfølsomme oplysninger sendes ikke i almindelig mail. Breve med fortrolige oplysninger som f.eks. fraværsbreve, indkaldelser til samtaler mv. sendes i E-boks.
Når elever, som led i undervisningen, producerer digitale produkter og produktioner, hvori der indgår billeder, lyd, video m.v. af personer, som kan identificeres, er dette ligestillet med behandling af personoplysninger om disse personer. Det betyder også, at elevproduktioner er omfattet af reglerne i databeskyttelseslovgivningen. I forbindelse med elevproduktioner er der tale om en oplysningspligt, hvor de medvirkende skal have viden om produktionens formål og den måde produktionen bruges og evt. distribueres på. Der kan også være tale om, at de medvirkende, skal give deres samtykke til at medvirke i elevproduktionen, herunder underskrive en samtykkeerklæring. Dette gælder såfremt de ikke er elever på skolen og produktionen skal offentliggøres på internettet.
Du skal vide, at du ikke er alene, hvis du får ondt i maven ved tanken om at skulle til eksamen. Hos vores studievejledere kan du få gode råd og kendskab til teknikker, der kan hjælpe dig til at få styr på din angst, og dermed komme godt igennem eksamen. 
Du har et selvstændigt ansvar for dine egne handlinger og er dermed forpligtet til at erstatte eventuelle skader, som forvoldes. Du har erstatningspligt, hvis du ødelægger skolens ejendom. Er du ved et uheld kommet til at ødelægge skolens inventar eller ejendom, er det vigtigt, at du straks henvender dig på skolens kontor, og fortæller om skaden. Skolen vil så vurdere, om du skal gøres erstatningspligtig for ødelæggelserne.
Skolen er omfattet af statens selvforsikring. Skolen kan ikke tegne ansvarsforsikring i forhold til eleverne, hvorfor du selv skal sørge for at være ulykkes- og ansvarsforsikret. Dette kan eventuelt ske som led i dine forældres forsikringer. Elever, der forvolder skade på skolen - herunder også i forbindelse med arrangementer udenfor skolen, kan blive gjort økonomisk ansvarlig for det tab, der opstår i forbindelse hermed.
Glemte sager kan, hvis de er blevet indleveret, afhentes ved henvendelse til elevadministrationen. Skolen kan ikke påtage sig noget økonomisk ansvar for tab opstået i forbindelse med de glemte sager.

Som elev er du forpligtet til at overholde de gældende regler for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole. Reglerne bliver du introduceret til i begyndelsen af skoleåret. Skolen bruger elektronisk kommunikation. Du skal derfor gøre følgende:

 • Tjekke Studie+ og sms dagligt
 • Tjekke din e-mail ofte og på opfordring
http://moodle.ah.dk kan du finde rummet IT på AH, hvor du kan finde vejledninger, tips og tricks, kontaktpersoner og meget mere. Besøg også IT-centret her: http://www.facebook.com/it.paa.ah.
Skolens kantine tilbyder et varieret udbud af både kolde og lune retter samt læskedrikke og slik. Kantinen har endvidere udarbejdet en kostpolitik, der er inspireret af Fødevarestyrelsens materiale om sund kantinedrift. Dette er med til at sikre, at du kan købe sund og ernæringsrigtig mad.

Åbningstiderne fremgår af opslag i kantinen. Du kan handle med Dankort, Mastercard og MobilePay i kantinen, men ikke hæve ekstra beløb.
Til din klasse er der knyttet en kontaktlærer, som er udpeget blandt klassens lærere. Kontaktlærerens opgaver er bl.a. at informere om forhold, der er af betydning for klassen, og at repræsentere klassen i forhold til kontor og øvrige lærere.
På alle vores uddannelser er der et materialegebyr, der skal indbetales ved skoleårets start.

På Handelsgymnasiet er materialegebyret på kr. 500,-, som dækker udgifter til bl.a. fotokopi, elektroniske ordbøger samt de programmer, vi bruger i undervisningen. Beløbet dækker alle tre år på Handelsgymnasiet.

På erhvervsuddannelserne er materialegebyret ca. 100 kr. halvårligt - uanset hvilket grundforløb du begynder på. Materialegebyret for EUX studieåret udgør pt. 200 kr. Beløbet dækker over hele studieåret og betales som et engangsbeløb ved påbegyndelse af studieåret.
http://moodle.ah.dk vil der være supplerende undervisningsmateriale fra dine undervisere. Hvert enkelt fag har sit eget moodlerum. Endvidere bruger IT og administrationen også Moodle i forskellige sammenhænge, der har betydning for dig.
Skoledagen ligger normalt mellem kl. 8.15 og 15.10 (enkelte dage til kl. 16.25) og du skal være til rådighed inden for dette tidsrum. Omfattende skemaændringer varsles normalt senest 1 uge før.

Skemaet er ikke ens hele året igennem, så tjek ofte dit skema i Studie+. Selvom vi bestræber os på, at alle timer kan gennemføres som planlagt, kan aflysninger i praksis aldrig helt undgås. Der kan være tale om, at lærere ikke er til stede pga. sygdom, faglige kurser, eksamenskommisionsarbejde, virksomhedsbesøg o. lign. I sådanne tilfælde forsøger vi at mindske generne for jer mest muligt. Når det tidsmæssigt er muligt, sætter lærerne jer i gang med allerede planlagte aktiviteter, så I kan gennemføre f.eks. opgaveløsning i grupper.
Har du behov for ekstra støtte til at gennemføre din uddannelse - fx hvis du har læse- eller skrivevanskeligheder eller hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, hjælper din studievejleder eller SPS-vejleder dig gerne med at søge og iværksætte en støtte.
I Studie+ kan du finde dit skema, afleveringer, fravær og karakterer. Det er altså på Studie+ at du kan se meddelelser, opgaver og lektier fra dine lærere og fra skolen. Du kan logge på Studie+ hjemmefra på https://all.studieplus.dk/ med dit UNI-login. Studie+ virker på alle enheder (PC, mac, smartphone osv.). Der er også udviklet en app, hvor du kan finde alle dine oplysninger. App’en hedder ’Studie+’ og kan hentes til iPhone og Android.
Skoletiden er tobaks- og nikotinfri, dvs. fra første lektion til og med sidste lektion (kl. 8.00-15.30) herunder eventuelle mellemtimer, ligesom alle aktiviteter arrangeret af skolen eksempelvis fredagscaféer, elevfester, ekskursioner og studieture er tobaks- og nikotinfrie.

Skoletiden gælder både på og uden for skolens matrikel. Det er derfor ikke tilladt at ryge, dampe, snuse eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden. Det er tilladt at anvende nikotintyggegummi.
Skulle du fortryde dit valg af uddannelse, eller af anden årsag få brug for at afbryde din uddannelse, er du forpligtet til at underrette skolen. Du skal udfylde udmeldelsespapirer i samarbejde med din studievejleder, og samtidig aflevere dine studiebøger, evt. buskort og give besked om, at din SU skal standses.
Vi har virtuelle skoledage for at tilbyde mere fleksibel læring og variation i undervisningen, samtidig med at du styrker dine digitale færdigheder. Disse dage er et supplement til den almindelige undervisning, hvor du får mulighed for at lære på en anden måde.

Virtuelle skoledage fungerer som normale skoledage, men undervisningen foregår online i stedet for fysisk. Der er dog nogle ting, du skal være opmærksom på:
 
 • Skolen bruger Teams som platform til virtuel undervisning, så sørg for at have Teams-appen installeret på din computer.
 • Du skal logge på via en computer, ikke en mobiltelefon.
 • Dit kamera skal være tændt, og mikrofonen skal fungere.
 • Følg altid lærerens instruktioner, da undervisningen er nøje planlagt.
 • Du skal være passende påklædt og sidde ved et bord et sted, hvor du kan arbejde uforstyrret og alene.
Lovbestemmelser påbyder skolen at informere om karakterer, fravær mv. til forældre/værge til de elever, der endnu ikke er fyldt 18 år. Desværre får skolen ikke automatisk opdateret værgeoplysningerne fra centrale registre, hvilket ofte resulterer i fejlmeldte postforsendelser. Vi vil derfor gerne opfordre forældre/værge til at informere skolens administration, såfremt der sker ændringer i de oplysninger vi har fået på elevens optagelsespapirer. Især ændringer i forældremyndighed og adresse har betydning.

Elevadministrationssystem sletter automatisk værgeoplysninger på eleverne, når de fylder 18 år. Det er derfor ikke muligt for skolen at kontakte forældre/værge for elever der er myndige.
Hvis du oplever situationer på skolen, som du mener ikke er i orden, er det vigtigt først at kontakte skolens lokale ledelse. De kan ofte hjælpe med at løse problemet hurtigt og effektivt. Ved at tale med en lærer, skoleleder eller en anden betroet person på skolen, kan du sikre, at problemerne bliver håndteret korrekt og med det samme.

Hvis du af en eller anden grund ikke føler dig tryg ved at henvende dig direkte til ledelsen, har du også mulighed for at benytte skolens whistleblowerordning. Denne ordning giver dig mulighed for anonymt at rapportere problemer, så de kan blive håndteret uden at afsløre din identitet.
Sociale arrangementer
28 jun 2024
Se hele kalenderen

Læreplads under din uddannelse

Som elev på EUX / EUD står du overfor en unik uddannelsesrejse. En central del af denne rejse er at sikre dig en læreplads i en virksomhed. At finde en læreplads er ikke kun en del af uddannelseskravene, men også en fantastisk mulighed for at omsætte din teoretiske viden til praktisk erfaring og styrke dine karrieremuligheder.
Når du søger en læreplads, er det afgørende at følge EMMA-kriterierne: Egnet, Mobil geografisk, Mobil fagligt og Aktivt lærepladssøgende. Disse kriterier hjælper dig med at blive en attraktiv kandidat for potentielle arbejdsgivere og sikre, at du får mest muligt ud af din læreplads.
Egnet betyder, at du skal have de nødvendige faglige kompetencer og en forståelse for den branche, du søger ind i. Det handler om at vise, at du kan anvende det, du har lært på skolen, i en praktisk sammenhæng.

 • Møde til tiden
 • Møde forberedt
 • Aflevere dine afleveringer
 • Deltage aktivt i undervisningen
 • Deltage aktivt i erhvervsaktiviteter
 • Udvise respekt for dine medstuderende, lærere og skolens ansatte
 • Indgå positivt i gruppearbejde og andre fællesskaber
Mobil geografisk indebærer, at du skal være villig til at pendle eller flytte for at få den rette læreplads. Det viser, at du er fleksibel og åben for muligheder, der ligger uden for din hjemby.

 • Vise nysgerrighed for virksomheder, der ligger uden for dit lokalområde
 • Være parat til at tage en læreplads, der ligger op til 5 kvarter fra din bopæl (bus/tog)
 • Vise muligheder for at tage en læreplads i udlandet
Mobil fagligt betyder, at du skal være åben for at påtage dig forskellige arbejdsopgaver inden for dit felt og være klar til at lære nye færdigheder. Dette gør dig til en alsidig og værdifuld medarbejder for din kommende arbejdsgiver.

 • Vær åben for faglig læring, der rækker uden for dine interesseområder
 • Vise nysgerrighed over for andre branchetyper f.eks. byggemarkeder over for dagligvarer
 • Vær åben for læreplads inden for andre retning f.eks. kontor, handel og butik
Aktivt lærepladssøgende dækker over din evne til at være proaktiv i din søgning efter en læreplads. Det indebærer at udarbejde et professionelt CV, skrive målrettede ansøgninger og deltage i netværksarrangementer. Det viser, at du er engageret og dedikeret til at finde den rette læreplads.

 • Du skal registreres på lærepladsen.dk og altid have en synlig profil
 • Du skal skrive CV og ansøgning
 • Du skal bidrage aktivt og positivt i erhvervsaktiviteter som; virksomhedsbesøg, jobdating, mini-samtaler etc.
 • Du skal gøre en stor og aktiv indsat for at søge læreplads, og det gør du ved at søge minimum 4 om måneden.
På Aalborg Handelsskole støtter vi dig hele vejen i din jagt på den perfekte læreplads. Vi tilbyder vejledning og hjælp til ansøgninger og CV, og vi har et tæt samarbejde med lokale virksomheder, der søger talentfulde elever som dig. Neden for kan du se nogle af de mange lærepladsaktiviteter, der foregår hen over skoleåret.


Find ledige lærepladser

Mangler du en læreplads? Klik ind og se ledige lærepladser.

Find lærepladser >
Spørgsmål? Kontakt os
Studievejledere - EUD
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00
Erhvervs- og lærepladsvejledningen
Lars Halskov
Lars Halskov
Erhvervs- og lærepladskonsulent
Søren Larsen
Søren Larsen
Erhvervs- og lærepladskonsulent
Helle Kluug Borgstrøm
Helle Kluug Borgstrøm
Uddannelseskoordinator
Telefontid: kl. 8.00-14.00
Mød alle skolens medarbejdere
Birgitte Holm
Birgitte Holm
Handelsoverlærer
Camilla Filtenborg
Camilla Filtenborg
Underviser
Camilla Melander
Camilla Melander
Handelslærer
Cathrine Hansen
Cathrine Hansen
Handelslærer
Frank Døssing
Frank Døssing
Handelslærer
Grethe Overby
Grethe Overby
Handelslærer
Henrik Steen Aaby
Henrik Steen Aaby
Handelslærer
Julie Brandt
Julie Brandt
Handelslærer
Karsten Kjær
Karsten Kjær
Handelslærer
Lars Mogensen
Lars Mogensen
Handelslærer
Lars Møller
Lars Møller
Handelslærer
Lene Vollstedt
Lene Vollstedt
Handelsoverlærer
Line Sandersen
Line Sandersen
Underviser
Malene Rasmussen
Malene Rasmussen
Handelslærer
Marian Jensen
Marian Jensen
Lektor og OPU-koordinator
Martin B. Jensen
Martin B. Jensen
Handelslærer
Merete Krogsgaard
Merete Krogsgaard
Underviser
Mette N. Bowyer
Mette N. Bowyer
Handelslærer
Nina Bentzen
Nina Bentzen
Handelslærer
Rene Tengstedt
Rene Tengstedt
Handelslærer
Thomas Jungersen
Thomas Jungersen
Handelslærer
Bettina Grøn
Bettina Grøn
Elevadministration
Maria-Cecilie Hye
Maria-Cecilie Hye
Uddannelsessekretær
Helle Kluug Borgstrøm
Helle Kluug Borgstrøm
Uddannelseskoordinator
Telefontid: kl. 8.00-14.00
Mette Mettea Nielsen
Mette Mettea Nielsen
Uddannelsessekretær
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Telefontid: kl. 8.00-10.00
Lars Halskov
Lars Halskov
Erhvervs- og lærepladskonsulent
Marian Jensen
Marian Jensen
Lektor og OPU-koordinator
Flemming Pentz Madsen
Flemming Pentz Madsen
IT-chef
Stefan Teddy Tornvig
Stefan Teddy Tornvig
IT-medarbejder
John Magnussen
John Magnussen
Servicechef
Stefan Bjerregaard
Stefan Bjerregaard
Skolebetjent

Åbningstider

Elevadministration
Kontoret: 07.30 - 13.00
Telefonen: 07.30 - 13.30

Skolens åbningstider
Mandag - Fredag: 07.30 - 16.00

EUD's sociale medier