Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi
På Aalborg Handelsskole har vi udarbejdet en antimobbestrategi, der har til formål at forebygge og håndtere mobning og mistrivsel.
På Aalborg Handelsskole har vi udarbejdet en antimobbestrategi, der har til formål at forebygge og håndtere mobning og mistrivsel.

I henhold til ”Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø” skal alle skoler have en antimobbestrategi. Strategien skal bl.a. være med til at sikre, at der på skolen findes et godt undervisnings- og studiemiljø, hvor både elever og ansatte trives.

På Aalborg Handelsskole har vi også udarbejdet en antimobbestrategi, der har til formål at forebygge og håndtere mobning og mistrivsel. Strategien indeholder en definition af mobning – herunder også digital mobning samt en handleplan ift. forebyggelse og indgriben, hvis mobning skulle finde sted.  

Læs hele Aalborg Handelsskoles antimobbestrategi i dokumentet herunder.

Download: Antimobbestrategi for Aalborg Handelsskole