Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Værdier og strategi på Aalborg Handelsskole

Læs mere om Aalborg Handelsskoles værdier: Samarbejde, Handlekraft, Ansvarlighed, Respekt og Engagement. Se også skolens strategiplan for 2022-2027.
Vi er en værdibaseret, ambitiøs og nytænkende udbyder af erhvervsrettede businessuddannelser, som inspirerer og forbereder elever og kursister til videreuddannelser, erhverv og samfund.

Aalborg Handelsskoles værdier - SHARE

  • Samarbejde
  • Handlekraft
  • Ansvarlighed
  • Respekt 
  • Engagement  
Samarbejde, Handlekraft, Ansvarlighed, Respekt og Engagement. Fem små ord, der lever både hver for sig og i tæt samspil. Hver især er de med til at fortælle historien om alt det, der danner grundlag for hverdagen på Aalborg Handelsskole. De uskrevne regler, måden at behandle hinanden på og forventninger til god opførsel – både over for gæster og dem, der har deres daglige gang på skolen. Vi kalder dem SHARE, fordi vi tror på, at man når længst, når alle arbejder sammen om at føre værdierne ud i livet.

Skolens strategi og værdier

Mission-Vision_2024-ekstra-ydre-cirkel_DONE

Strategi 2024-2027 fastlægger retningen for Aalborg Handelsskole de kommende år. Skolens bestyrelse vil derfor i samarbejde med direktionen minimum én gang årligt vurdere, om der er behov for at justere i de strategiske fokusområder og indsatser. Strategien er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem skolens bestyrelse, ledelse og medarbejdere og med input fra elever/kursister.

De valgte strategiske fokusområder er:

  • Læring og dannelse
  • Digitalisering og kunstig intelligens
  • Karriereveje
  • Netværk og samarbejde
Medarbejdernes_vaerdier_og_pejlemaerker
Ledelsens_vaerdier_og_pejlemaerker_2023_v2
Download