Toggle navigation
Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole

Værdier og strategi på Aalborg Handelsskole

Læs mere om Aalborg Handelsskoles værdier: Samarbejde, Handlekraft, Ansvarlighed, Respekt og Engagement. Se også skolens strategiplan for 2019-2024.
Med afsæt i en stadig udvikling af viden og kompetencer vil Aalborg Handelsskole fremstå som en handlekraftig udbyder af udfordrende merkantile erhvervsrettede uddannelser.

Aalborg Handelsskoles værdier - SHARE

  • Samarbejde
  • Handlekraft
  • Ansvarlighed
  • Respekt 
  • Engagement  
Samarbejde, Handlekraft, Ansvarlighed, Respekt og Engagement. Fem små ord, der lever både hver for sig og i tæt samspil. Hver især er de med til at fortælle historien om alt det, der danner grundlag for hverdagen på Aalborg Handelsskole. De uskrevne regler, måden at behandle hinanden på og forventninger til god opførsel – både over for gæster og dem, der har deres daglige gang på skolen. Vi kalder dem SHARE, fordi vi tror på, at man når længst, når alle arbejder sammen om at føre værdierne ud i livet.

Skolens strategiplan

Strategi_ah__eb

Strategi 2019-2024 fastlægger retningen for Aalborg Handelsskole de kommende fem år. Udviklingen går imidlertid stærkt, og meget kan ske i løbet af en femårsperiode. Skolens bestyrelse vil derfor i samarbejde med direktionen minimum én gang årligt vurdere, om der er behov for at justere i de strategiske fokusområder og indsatser. Strategien er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem skolens bestyrelse, ledelse og medarbejdere og med input fra elever/kursister.

De valgte strategiske fokusområder er:

  • Globalisering
  • Digitalisering
  • Netværk og samarbejde
  • Læringsorienteret
Download