Toggle navigation
Handelsskole

Handelsskole

Vi udbyder ungdomsuddannelser (HHX, EUX og EUD), kurser og enkeltfag

Rusmiddelpolitik

Rusmiddelpolitik1
På Aalborg Handelsskole har vi fastlagt en rusmiddelpolitik, der skal sikre en ramme om et positivt socialt samvær.
På Aalborg Handelsskole har både undervisere og elever et fælles ansvar for, at undervisningen bliver både udbytterig og lærerig. Som hovedregel er det derfor ikke tilladt at medbringe, indtage eller at være påvirket af alkohol eller andre euforiserende stoffer på skolen. Hvis vi mener, at en elev på grund af indtagelse af alkohol eller andre euforiserende stoffer er forhindret i at få fuldt udbytte af undervisningen, vil dette blive drøftet med en studievejleder og uddannelseschefen.

Ved specielle arrangementer (f.eks. fester og fredagscaféer) kan skolen dog tillade udskænkning af alkohol, hvor der også altid vil være en medarbejderrepræsentant til stede. Arrangementerne afholdes efter retningslinjer, som er aftalt mellem skolens ledelse og elevudvalget. Til fester og fredagscaféer sælges der sodavand, øl, vin og alkoholsodavand. Der må ikke medbringes nogen form for drikkevarer. Der er ingen udskænkning til stærkt berusede personer, og uacceptabel beruselse og opførsel tolereres ikke. Ledelsen kan til enhver tid lukke for udskænkning.

I forbindelse med undervisningsaktiviteter, der foregår udenfor skolen, eksempelvis virksomhedsbesøg, studieture, udveksling, idrætsarrangementer osv. er det ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol eller andre euforiserende stoffer. Hvis en elev overtræder retningslinjerne om alkohol eller andre euforiserende stoffer på en studietur, kan lærerne beslutte at sende eleven hjem for egen regning. Ved grove overtrædelser kan hele studieturen afbrydes i utide.

Hvis retningslinjerne overtrædes, griber lærere og ledelse ind. Hvis en elev bryder retningslinjerne om alkohol eller andre euforiserende stoffer, kan eleven blive bortvist fra skolen i kortere eller længere tid. Overtræder eleven retningslinjerne om alkohol og rusmidler bliver forældrene/værgerne kontaktet, hvis eleven er under 18 år. Overtrædelse af gældende lovgivning anmeldes til politiet.

I samarbejde med de andre ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune har vi udarbejdet en fælles rusmiddelpolitik.

Download: Rusmiddelpolitik - fælles for ungdomsuddannelser