Toggle navigation

Engelsk B - enkeltfag

Hold
Løbende optag
Engelsk B - enkeltfag
GSK fag
Løbende optag
Engelsk B - enkeltfag
Fjernundervisning
Løbende optag
Engelsk B - enkeltfag
Selvstudium på skolen
Om forløbet

I engelsk B udvikler du dine færdigheder i at forstå, læse og tale det engelske sprog. Du lærer at benytte engelsk på det faglige områder på et grundlæggende niveau. Endelig får du også kendskab til samfundsmæssige forhold i engelsksprogede lande.

I faget engelsk B-niveau lærer du desuden at beherske det engelske sprogs grammatiske hovedregler og grundstrukturer, når du taler og skriver sproget. Under forløbet får du desuden træning i at inddrage tekniske og samfundsmæssige fagudtryk.

Eksamen

Faget afsluttes med både en mundtlig og skriftlig eksamen.

Den mundtlige eksamen kan du tage enten online eller ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole. Den skriftlige eksamen foregår altid ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole.

Der er kun eksamen i dette fag til sommer- og vintertermin.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 210 timer for fagets fulde varighed og påregne 125 timer for løft i niveau.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig din baggrund og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.

Forudsætninger

For at deltage på enkeltfaget engelsk B skal du have afsluttet engelsk på C-niveau.

Det er desuden en forudsætning, at du kan tale og skrive dansk.