Engelsk B - enkeltfag

Hold
Løbende optag
Fjernundervisning
Løbende optag
Dagsundervisning i Åbent Læringscenter

Indhold

I engelsk B udvikler du dine færdigheder i at forstå, læse og tale det engelske sprog. Du lærer at benytte engelsk i samtaler om både dagligdagsemner og mere faglige områder på et grundlæggende niveau. Endelig får du også kendskab til samfundsmæssige forhold i de engelsksprogede lande.

I faget engelsk B-niveau lærer du desuden at beherske det engelske sprogs grammatiske hovedregler og grundstrukturer, når du taler og skriver sproget. I undervisningen får du desuden træning i at inddrage tekniske og samfundsmæssige fagudtryk. 

Eksamen

Faget afsluttes med både en mundtlig og skriftlig eksamen.

Den mundtlige eksamen kan du tage enten online eller ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole. Den skriftlige eksamen foregår altid ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole.

Deadline for sommereksamen er opstart senest den første mandag i april.

Deadline for vintereksamen er opstart senest den første mandag i oktober.

Der er kun eksamen i dette fag til sommer- og vintertermin.

Pris

Prisen for at deltage i faget afhænger af din baggrund og hvordan du ønsker at tage enkeltfaget. Priserne er:

  • Som fjernundervisning: 2.000 kr. pr. fag

  • I Åbent Læringscenter (selvstudium på Aalborg Handelsskole): 1.000 kr. pr. fag

  • Ekstra niveauer til og med c-niveau: 250 kr. pr. fag. Ved A- og B-niveau er prisen pr. niveau henholdsvis 2.000 kr. ved fjernundervisning og 1.000 kr. ved undervisning i Åbent Læringscenter.

  • Gratis deltagelse: Skal du bruge faget for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan det være gratis for dig at deltage. Spørg studievejlederne til råds

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge ca. 125 timer på dette fag.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget. 

Forudsætninger

For at deltage på enkeltfaget engelsk B skal du have afsluttet engelsk på C-niveau.

Det er desuden en forudsætning, at du kan tale og skrive dansk.

Pris
Dagsundervisning (selvstudium) DKK 1.000,00
Fjernundervisning DKK 2.000,00
Find din afdeling