Toggle navigation
Administration-1920x315

EUX Business - Studieår - online og klasseundervisning

Hold

16-01-2023
EUX Business - Studieår - Klasseundervisning
Klasseundervisning
Løbende optag
EUX Business - Studieår - Fjernundervisning
Fjernundervisning

Om forløbet

Hvad er EUX Studieår online?

EUX Business er en unik mulighed for dig, der ønsker at kombinere en erhvervsuddannelse med en erhvervsfaglig gymnasial eksamen. EUX studieåret er for dig, der har afsluttet grundforløb 2 eller som er over 25 år og har fået lavet en realkompetencevurdering. 

Forløbet tager 40 uger (1 år), hvorefter du har mulighed for at søge elevplads inden for brancherne:

  • Kontor: Her uddannes du inden for områder som administration, økonomi og revision, intern og ekstern kommunikation i en virksomhed m.m.
  • Butik / Detail: Her uddannes du inden for butiksverdenen – det kan fx være som butiksekspedient inden for områder som tøj og mode, sportudstyr, elektronik, kosmetik etc. Det kan også være inden for webshops.
  • Handel: Her uddannes du til at varetage arbejdsopgaver inden for handel mellem virksomheder (business to business). Arbejdsområderne kan fx være indkøb, salg, logistik etc.

EUX Business kaldes også den erhvervsfaglige studentereksamen. Når du har gennemført din elevtid i en virksomhed, kan du således kalde dig erhvervsfaglig student, da du både får en erhvervsuddannelse og gymnasial studiekompetence.

Direkte efter EUX studieåret har du dog også muligheden for at læse videre. Med et supplerende overbygningsforløb kan du opnå studiekompetence, så du kan søge ind på flere videregående uddannelser.

EUX studieår Online - inden for kontor, handel eller butik.

Undervisning og fag

På studieåret (40 uger) vil du blive undervist i følgende fag

  • Dansk A
  • Virksomhedsøkonomi B / Matematik B
  • IT B
  • Engelsk B

I fagene på studieåret vil du opleve, at teori og praksis kombineres. I fagene er der indlagt praktiske opgaver, så du lærer at forstå indholdet af faget på bedst mulig vis.

Udover de obligatoriske fag skal du også vælge en række valgfag på C- eller B-niveau. Her kan du fx vælge mellem Innovation, Afsætning, Samfundsfag, Erhvervsjura og Finansiering.

Alle undervisningsmaterialer er lavet digitalt, så på studieåret har du derfor adgang til dine bøger døgnet rundt.

Fjernundervisning eller klasseundervisning

Hos os kan du tage EUX Business studieåret på to forskellige måder:

  • Fjernundervisning (al undervisning foregår online)
  • Klasseundervisning på Aalborg Handelsskole

Hvis du tilmelder dig vores onlineforløb, vil du blive undervist fag for fag. Da alle forløb planlægges individuelt, har du mulighed for at få merit for allerede gennemførte fag.
 
Fagniveauet på vores EUX Business studieår er det samme uanset om du vælger at følge undervisningen online eller som klasseundervisning. Du opnår derfor de samme kompetencer.
 
EUX studieåret er et fuldtidsstudium, og du skal derfor påregne at skulle bruge 37 timer om ugen på uddannelsen. Når du tager uddannelsen online har du dog mulighed for selv at planlægge din tid. Vi forventer selvfølgelig, at du er studieaktiv, hvilket vil sige, at du løser og afleverer de opgaver, som du bliver stillet.
 
Hvert år gennemfører flere tusinde elever et onlineforløb hos Aalborg Handelsskole. Vi har derfor stor erfaring med undervisning via nettet. Som elev vil du opleve et spændende undervisningsmateriale, og samtidig får du mulighed for at benytte dig af vores online lektiehjælp.

Elevplads eller videregående uddannelse

Når du har afsluttet studieåret kan du begynde som elev i en virksomhed. Denne del af uddannelsen kaldes også for hovedforløbet og varer normalt ca. to år. Vores virksomhedskonsulenter kan hjælpe dig med at finde en elevplads i en virksomhed. Efter afsluttet hovedforløb har du en fuld EUX Business-uddannelse.
 
Efter studieåret har du også mulighed for at tage et supplerende overbygningsforløb, og dermed opnå generel studiekompetence, så du kan søge ind på universiteter. 

Adgangskrav til EUX Business Studieåret

Du kan begynde på EUX studieåret, hvis du har afsluttet grundforløb 2.
 
Er du over 25 år skal du have lavet en realkompetencevurdering (RKV) inden uddannelsesstart. Kontakt os gerne, så vi sammen kan finde ud af, hvordan du kan komme i gang med EUX Business Studieåret.

SU og økonomi

Det er gratis at deltage i undervisningen på EUX Business Studieåret, og er du over 18 år, har du mulighed for at få SU. Det kan du gøre via hjemmesiden www.su.dk.

Tilmelding til EUX online

Når du har tilmeldt dig forløbet, vil du blive kontaktet af en studievejleder senest 1-2 hverdage efter tilmelding. Sammen laver vi en plan for opstart af forløbet. Hvis du tager studieåret online, kan du læse, når du vil, men denne undervisningsform kræver også en del selvdisciplin, da du vil få deadlines til at løse dine opgaver.

Få en elevplads / læreplads efter EUX business studieåret

FAQ om EUX Business

EUX Business kaldes også Den Erhvervsfaglig Studentereksamen. Her kombinerer du en studentereksamen med en erhvervsfaglig uddannelse indenfor fx kontor, butik, salg eller indkøb. Uddannelsen tager mellem 3½ - 4 år og består både af en skoleperiode og 2 års elevtid i en virksomhed.

Med EUX kombinerer du både en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Med andre ord bliver du både faglært og student på samme tid. Efter afsluttet elevtid i en virksomhed vil du have en fuld erhvervsuddannelse. Uddannelsen giver dig desuden mulighed for at læse videre på fx universiteter.

Med en EUX Business uddannelse kan du fx blive indkøber, sælger, kontorassistent, lægesekretær, eventkoordinator, revisor m.v. Mulighederne er mange inden for brancherne kontor, handel, butik eller event.

Da du på EUX får fag på gymnasiale niveauer, giver uddannelsen dig også mulighed for at læse videre på university colleges eller universiteter.

Læs mere om, hvad du kan blive her

En EUX Business-uddannelse består af en EUX 1.del og en EUX 2.del. Den første del er en skoleperiode bestående af et grundforløb og et studieår. EUX 1. del tager normalvis 2 år. Du kan dog tage forløbet på kortere tid, hvis du har gennemført nogle af fagene tidligere. Dvs. du kan få merit for fag du har taget tidligere.

EUX 2. del tager normalvis 2 år, hvor du er elev i en virksomhed. Også her er der mulighed for merit, hvis du har relevant erhvervserfaring.

Ja, det gør du (hvis du ønsker det). EUX Business huen ligner de andre studenterhuer med hvid betræk. EUX huen kan kendes ved et bånd i grå farve med en rød kant. Der er tradition for at huen gives på, når du afslutter dit studieår, og inden du påbegynder din elevtid i en virksomhed.

Nej. En HHX-uddannelse og en EUX-uddannelse er ikke det samme. På HHX tager du en gymnasial studentereksamen over tre år. På EUX Business er uddannelsen sammensat af 1½ - 2 år på skole efterfulgt af to års elevtid i en virksomhed. Fagene og niveauerne er også forskellige på de to uddannelser.

Du kan sammenligne de forskellige gymnasieuddannelser her

EUX Business er en kombination af en studentereksamen og en erhvervsfaglig uddannelse. EUD Business er en ren erhvervsfaglig uddannelse. På EUX Business får du fag på højere niveauer end på EUD – derfor tager denne uddannelse 1 år ekstra.

Ønsker du at uddanne dig inden for ét af kontorspecialerne skal du vælge EUX-uddannelsen. Ønsker du et speciale inden for detail, handel eller event kan du vælge enten EUD Business eller EUX Business.

Andre kiggede også på