< Tilbage

Virksomhedsøkonomi B - enkeltfag

Aktuelle hold
Løbende optag
Virksomhedsøkonomi B - enkeltfag
GSK fag
Løbende optag
Virksomhedsøkonomi B - enkeltfag
Fjernundervisning
Løbende optag
Virksomhedsøkonomi B - enkeltfag
Selvstudium på skolen

Indhold

I virksomhedsøkonomi B kigger vi på virksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Her lærer du bl.a. om økonomiske modeller og om planer, budgetter og regnskaber i en virksomhed.

I faget indsamler du informationer om en virksomheds grundlæggende økonomiske forhold og vurderer deres troværdighed og du lærer at bruge relevante matematiske redskaber og IT-værktøjer.
Følgende områder gennemgås i faget virksomhedsøkonomi B:

  • virksomhed og samfund
  • virksomhedens strategi
  • økonomisk analyse af virksomheden
  • økonomiske beslutninger i virksomheden
  • planer og budgetter i virksomheden

Eksamen

Faget afsluttes med både en skriftlig og mundtlig eksamen.

Den mundtlige eksamen kan du tage enten online eller ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole. Den skriftlige eksamen foregår altid ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole.

Der er kun eksamen i dette fag til sommer- og vintertermin.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 210 timer for fagets fulde varighed og påregne 125 timer for løft i niveau.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.

Forudsætninger

For at blive optaget skal du have afsluttet erhvervsøkonomi på C-niveau.

Spørgsmål og svar om enkeltfag

Få svar på de mest stillede spørgsmål om vores enkeltfag, som du kan følge som enten fjernundervisning eller i vores Åbent Læringscenter.

Du arbejder med faget individuelt både som elev i Åbent Læringscenter og som fjernkursist. Som fjernkursist har du ikke mødepligt, og har du spørgsmål, så kontakter du din underviser. Du får svar indenfor 24 timer på skoledage. I Åbent Læringscenter har du mødepligt og der er altid undervisere til stede, som kan svare direkte på dine spørgsmål. 

I sprogundervisningen får du skriftlige opgaver. Mundtlig træning foregår online som fjernkursist og i Åbent Læringscenter sidder du overfor underviser.

Når du tager enkeltfag, er det som udgangspunkt ikke muligt at få SU. Nærmere oplysninger kan du få hos studievejlederne.

Under hvert enkeltfag på vores hjemmeside kan du se det estimerede timeforbrug.

Du skal have et headset med mikrofon samt et webkamera til din computer og selvfølelig en god internetforbindelse

Prisen for at deltage kan variere afhængig af din baggrund. Se nærmere under de enkelte fag eller kontakt studievejlederne.
Pris
Deltagerbetaling enkeltfag
DKK 3.000,00
GSK deltagerbetaling (max pris)
DKK 550,00

Ledig eller videregående uddannelse

Er du ledig eller har du en videregående uddannelse gælder der særlige priser. Her bedes du kontakte studievejlederen.

Kontakt os
Studievejledere - online forløb
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Louise Christensen
Studievejleder og underviser