< Tilbage

Virksomhedsøkonomi C - enkeltfag

Aktuelle hold
Løbende optag
Erhvervsøkonomi C - enkeltfag
Selvstudium på skolen Åbent Læringscenter
Løbende optag
Erhvervsøkonomi C - enkeltfag
Fjernundervisning

Indhold

Målet med undervisningen er bl.a., at du kan:

  • Sammenligne virksomhedstyper og ejerformer samt finansiering
  • Redegøre for momssystemet
  • Forklare en økonomisk proces i en virksomhed
  • Forklare et regnskabs opbygning
  • Forklare et resultatbudget og et likviditetsbudget samt foretage budgetkontrol
  • Forklare og beregne forskellige typer af omkostninger
  • Forklare en virksomheds lagermotiver og logistikomkostninger
  • Redegøre for et ERP-system
  • Beregne nøgletal

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge ca. 50 timer på dette fag.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget. 

Spørgsmål og svar om enkeltfag

Få svar på de mest stillede spørgsmål om vores enkeltfag, som du kan følge som enten fjernundervisning eller i vores Åbent Læringscenter.

Forskel på fjernundervisning og Åbent Læringscenter?

Du arbejder med faget individuelt både som elev i Åbent Læringscenter og som fjernkursist. Som fjernkursist har du ikke mødepligt, og har du spørgsmål, så kontakter du din underviser. Du får svar indenfor 24 timer på skoledage. I Åbent Læringscenter har du mødepligt og der er altid undervisere til stede, som kan svare direkte på dine spørgsmål. 

Hvordan foregår sprogundervisningen?

I sprogundervisningen får du skriftlige opgaver. Mundtlig træning foregår online som fjernkursist og i Åbent Læringscenter sidder du overfor underviser.

Kan jeg få SU, når jeg tager enkeltfag?

Når du tager enkeltfag, er det som udgangspunkt ikke muligt at få SU. Nærmere oplysninger kan du få hos studievejlederne.

Hvor meget tid skal jeg bruge pr. enkeltfag?

Under hvert enkeltfag på vores hjemmeside kan du se det estimerede timeforbrug.

Hvilket computerudstyr skal jeg have som fjernkursist

Du skal have et headset med mikrofon samt et webkamera til din computer og selvfølelig en god internetforbindelse

Hvad koster det at deltage?

Prisen for at deltage kan variere afhængig af din baggrund. Se nærmere under de enkelte fag eller kontakt studievejlederne.
Pris
Deltagerbetaling
DKK 2.000,00

Ledig eller videregående uddannelse

Er du ledig eller har du en videregående uddannelse gælder der særlige priser. Her bedes du kontakte studievejlederen.

Kontakt os
Studievejledere - online forløb
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
91333362 mmm@ah.dk
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
27105961 tpl@ah.dk
Louise Jensen
Studievejleder og underviser
91333335 loje@ah.dk