Toggle navigation
Administration-1920x315

Forretningstysk - valgfag

Hold

Løbende optag
Forretningstysk - valgfag
Fjernundervisning

Om forløbet

Faget er godt til dig, der arbejder i en virksomhed, hvor tysk som sprog anvendes i det daglige arbejde i et eller andet omfang eller ønsker at styrke dine sprogfærdigheder i tysk i en professionel sammenhæng.

Dit udbytte

Med faget Forretningstysk vil du:

  • Kunne indgå i en virksomhed, der har internationale relationer.
  • Kunne kommunikere fagligt på tysk både internt og eksternt i virksomheden.
  • Kunne udtrykke dig på skriftlig tysk i et varieret sprog, som er rettet mod erhvervslivet.
  • Kunne oversætte tekster fra dansk til tysk og omvendt, så det passer til mod­tageren.
  • Kunne arbejde med mundtlig at modtage og viderebringe beskeder fra tysk til dansk og omvendt i en erhvervsmæssig sammenhæng.

Formål

Gennem faget lærer du at:

  • Udtrykke dig mundtligt og skriftligt på tysk i et varieret sprog i kommunikative sammenhænge af primært erhvervsmæssig karakter og sekundært af samfundsmæssig og almen karakter. 

  • Anvende IT i kommunikation, informationssøgning og tekstskrivning. 

  • Anvende digitale medier til at yde intern og ekstern service.
  • Oversætte tekster fra dansk til tysk og omvendt, så det passer til modtageren/målgruppen.
  • Modtage og viderebringe beskeder fra tysk til dansk og omvendt i et professionelt sammenhæng.

Målgruppe

Elever i administrationsuddannelse på hovedforløbet fra skoler i hele landet

Arbejdsindsats

37 timer

Eksamen

Ingen

Forudsætninger

Du skal min. have haft tysk på C-niveau