Toggle navigation
Administration-1920x315

Økonomi og administration - valgfag

Hold

Løbende optag
Økonomi og administration - valgfag
Fjernundervisning

Om forløbet

Faget er godt for dig, der sidder med mange økonomiopgaver, og bl.a. har behov for viden omkring årsregnskaber, bogføring, kontoplaner, cost/benefit-beregninger m.m.

Udbytte

Med faget økonomi og administration vil du:

  • Blive du godt rustet til at deltage i virksomhedens økonomifunktion.
  • Få forståelse for en bred vifte at økonomiske discipliner fra forståelse af årsregnskabet over arbejde med økonomi i regneark til cost/benefit beregning mm. 

Formål

Med faget økonomi og administration lærer du at:

  • Læse årsregnskaber og forstå de vigtige elementer til beregning af relevante nøgletal
  • Bogføre i økonomisystemer og foretage registreringer og dokumentation herfor
  • Lave kontoplaner i et økonomistyringssystem, konteringsinstrukser og redigere kontoplanen
  • Kende til transaktionsspor og kontrolspor i et økonomistyringssystem
  • Bruge regneark til at oprette, lave formler, redigere, sortere og filtrere regneark på eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister, nøgletalsberegning eller varefortegnelser, samt præsentere resultaterne i rapporter eller præsentationer
  • Tilpasse regnearkets brugerflade, så regnearket kan anvendes af andre, fx ved at anvende låste celler og makroer
  • Estimere, forstå prissætningskalkulationer, lave cost/benefit-beregninger og kalkulere på diverse administrative opgaver fx projekter, optimering af arbejdsgange, forecasts o.l.

Målgruppe

Elever i administrationsuddannelse på hovedforløbet fra skoler i hele landet. 

Arbejdsindsats

37 timer.

Forudsætninger

Du skal min. have haft engelsk på C-niveau.