Toggle navigation
Administration-1920x315

International handel - valgfag

Hold

Løbende optag
International handel - valgfag
Fjernundervisning

Om forløbet

Faget er godt for dig, der arbejder med import og/eller eksport med udenlandske virksomheder og derfor har behov for at kende til de forskellige politikker og love, der gælder ved international handel.

Dit udbytte

Med faget international handel vil du få:

 • Et indgående kendskab til diverse handels-betingelser for såvel import som eksport
 • Kendskab til forskellige elementer og love inden for international handel
 • Kendskab til Danmarks største handelspartnere samt de forskellige typer af transport- og tolddokumenter samt forsikringsforhold
 • Kendskab til sikring af internationale betalinger herunder remburser og kurssikring, der også vil blive gennemgået.

Formål

Med faget international handel lærer du om:

 • Danmarks internationale handel fordelt på lande/regioner og varer.
 • Teorier for hvorfor international handel opstår.
 • Gældende relevant lovgivning og regelsæt på væsentlige markeder, herunder bl.a. CISG (Den internationale købelov).
 • International handelspolitik, herunder bl.a. handelsrestriktioner.
 • De mest almindelige forekommende transport- og forsikringsforhold i international handel.
 • De forskellige typer af transport- og tolddokumenter og kan anvende de almindeligst forekommende.
 • Metoder til sikring af internationale betalinger, herunder remburser og kurssikring.

Målgruppe

Elever i administrationsuddannelse på hovedforløbet fra skoler i hele landet

Arbejdsindsats

37 timer

Eksamen

Ingen

Forudsætninger

Du skal min. have haft engelsk på C-niveau