Toggle navigation
Administration-1920x315

Løn og lovgivning - valgfag

Hold

Løbende optag
Løn og lovgivning - valgfag
Fjernundervisning

Om forløbet

Faget er godt for dig, der skal arbejde med personaleadministration og ansættelsesforhold, herunder løn, feriepenge m.m. Faget giver en god indsigt i både de administrative og lovgivningsmæssige forhold, når du arbejder med ansættelsesforhold.  

Dit udbytte

Med faget løn og lovgivning vil du:

  • Kunne være en værdifuld deltager i virksomhedens arbejder med personaleadministration.
  • Få en god indsigt i lovgivningen og de overenskomster, der rammesætter ansættelsesforholdene på en dansk arbejdsplads.
  • Arbejde med de mest anvendte former for be­regning og opgørelse af bl.a. feriepenge, rejseafregninger m.m.
  • Få kendskab til reglerne i henhold til dansk lovgivning inden for bl.a. feriepenge, rejseafregninger m.m.  

Formål

Med faget i løn og lovgivning lærer du:

  • Om regulering af ansættelsesforhold via lovgivning og arbejdsmarkedets overenskomster
  • At indsamle og behandle almindeligt forekommende data til brug for lønberegninger.
  • At arbejde med de mest anvendte former for beregning af lønninger, herunder pensioner, personalegoder samt opgørelse af feriepenge og søn-/helligdagsbetaling mv.
  • At arbejde med afstemning af lønregnskabet efter løn og gageberegning, herunder foretage afstemning med virksomhedens finansbogføring og afstemning ved årsafslutning og årsopgørelse.

Målgruppe

Elever i administrationsuddannelse på hovedforløbet fra skoler i hele landet

Arbejdsindsats

37 timer

Eksamen

Ingen

Forudsætninger

Du skal min. have haft engelsk på C-niveau