Toggle navigation
Ledelse-ny1920x315_(1)

Praktisk Projektledelse

6 ugers jobrettet

Hold

09-09-2024
Praktisk Projektledelse
9 dage Daghold
07-10-2024
Praktisk Projektledelse
9 dage Daghold

Om forløbet

ah2018_1155(2)

Få redskaber til at styre projektet i mål

En målrettet lederuddannelse for dig, der arbejder med projektledelse. Du styrker dine kompetencer og personlige rolle inden for ledelse af projekter og udvikling af projektgrupper.

Uddannelsen udstyrer dig med en lang række værktøjer og metoder til at kunne gennemføre mere effektive projekter, at blive bevidst om din personlige rolle og at arbejde målrettet med udvikling og trivsel i projektgruppen.

Uddannelsen henvender sig både til nye og erfarne projektledere og til projektdeltageren, der har behov for et større indblik i projektledelse.

Projektlederuddannelsen er modulopbygget og varer 9 dage fordelt over ca. 3 måneder, så det nemt kan passes ind i din hverdag.

På uddannelsen lærer du

  • At få overblik over projektlederrollen og redskaber til at styre projektet i mål
  • At undgå faldgruber i de forskellige projektfaser
  • At vælge den rigtige projektstyringsmodel
  • At opstille mål i forhold til virksomhedens mål og strategi
  • At skabe motivation og engagement i din projektgruppe
  • At skabe en fælles forståelse i projektgruppen
  • At tilpasse ledelsesstil i forhold til projektgruppen
  • At forankre projektet i forhold til anvendelse og læring

Udbytte

Du får en solid værktøjskasse, du straks kan sætte i spil i virksomheden. Du lærer at organisere ud fra teamets forudsætninger og at skabe en fælles forståelse og samtidig indfri projektets mål til tiden og inden for de opsatte rammer. 

Uddannelsen sætter fokus på alle projektets faser. Du får en helhedsforståelse for projekter og et grundigt indblik i, hvad der kendetegner et projekt, så du kan bevare overblikket og styre det fra start til slut. Du oplever værdien af at have en projektplan og lærer via praktiske øvelser at håndtere projektets mange udfordringer. Ydermere får du værktøjer, der vil styrke din personlige gennemslagskraft, kommunikation og samarbejdet i projektgruppen.

Undervisningsform

Uddannelsen er praksisorienteret og bygger på et procesorienteret læringsforløb, der veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde, refleksion og individuel personlig udvikling og tager udgangspunkt i din hverdag. Hvert modul afsluttes med en mindre prøve.

Du vil også møde andre projektledere, hvilket giver dig mulighed for at opbygge et netværk.

Målgruppe

Uddannelsen er for nuværende og kommende projektledere, eller for dig, der har lyst til at arbejde i projekter. For dig, der ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund, men har behov for de grundlæggende forudsætninger og værktøjer inden for projektledelse.

Det er ikke en forudsætning, at du har erfaring med projekter og projektarbejde.

Antal kursusdage

9 dage

Info om fag
43572 - Ledelse af forandringsprocesser

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan i ledelsesfunktionen diagnosticere, organisere og strukturere problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle niveau.

I jobfunktionen indgår:
- Anvendelse af de optimale problembehandlingsteknikker i den konkrete situation
- Værktøjer, der fremmer de kreative og dynamiske forandringsprocesser
- Lederroller i forandringsprocessen .

Fagnummer: 43572 Ledelse af forandringsprocesser Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 1.869,85
43573 - Ledelse af teams/produktionsgrupper

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan organisere og lede produktionsgrupper/teams på det operationelle niveau, herunder tilpasning af lederstil i forhold til gruppen/teamets formål og udviklingstrin.

I jobfunktionen indgår:
- Sammensætning og udvikling af produktionesgrupper/teams
- Opstilling af relevante mål og rammer med udgangspunkt i virksomhedens mål, strategi og basisorganisation.
- Teknikker, der fremmer dynamikken i gruppeprocesser.

Fagnummer: 43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 1.869,85
49445 - Projektledelse

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan varetage projektlederrollen gennem teamudvikling drevet af motivation og engagement,
håndtering af konflikter og kommunikation internt i projektet og i forhold til projektets øvrige interessenter.

Deltageren kan definere rollerne som projektleder- og deltager samt fastlægge kompetencer og ansvarsområder i tilknytning til projektets ledelse, faser og mål.

Deltageren kan identificere projektets rammer, faser, mål og succeskriterier og kan på baggrund heraf udvælge og anvende relevante projektstyringsværktøjer samt definere, organisere og planlægge projekter, hvor der er taget højde for interessenter, risici og øvrige kritiske faktorer.

Fagnummer: 49445 Projektledelse Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 1.869,85