Toggle navigation
Kurser i ledelse

Kurser i ledelse

Bliv klædt på i lederrollen. Målrettede kurser for dig, der er leder.

Lederuddannelser
Se kurser / forløb

Alle kurser i ledelse

Lederuddannelser
Lederkurser

Lederuddannelser og lederkurser

Få ny viden og styrk dine kompetencer inden for ledelse! Vi har både sammensatte lederuddannelser og enkeltstående lederkurser målrettet både nye og mere erfarne ledere.

Sådan udvikler du dig som leder

At være leder er en livslang læreproces! Det at lede en afdeling eller en virksomhed stiller ofte store krav til både dine kompetencer og personlige egenskaber. Og netop god ledelse er vigtigt i arbejdet med at skabe en god og sund organisation.

Med målrettede uddannelser og kurser inden for ledelse kan du opnå ny viden om lederrollen, så du kan udvikle dig som leder. På Aalborg Handelsskole tilbyder vi kurser, der har fokus på at udvide dine ledelseskompetencer – uanset om du befinder dig i den private eller offentlige sektor. Vi tilbyder både kurser for nye ledere, erfarne ledere eller dig, der overvejer at blive leder. 

ah2018_1042(1)

Vælg mellem lederuddannelser og enkeltkurser

Uanset om din titel er produktionschef, butikschef, værkfører eller måske afdelings- eller teamchef, så giver kurserne dig en række muligheder for at udvide dine ledelseskompetencer.

Du kan vælge mellem både sammensatte lederuddannelser eller enkeltstående kurser – alt efter din ledererfaring og dit behov. Kurserne spænder vidt lige fra grundlæggende lederuddannelser til mere specifikke emner inden for ledelse såsom:

  • Projektledelse
  • Lederens kommunikation
  • Ledelse af forandringsprocesser
  • Medarbejder- og personalesamtaler
  • Konflikthåndtering og vanskelige samtaler
  • Onboarding og fastholdelse af nye medarbejdere

På alle lederkurser får du en række grundlæggende kompetencer og redskaber til at kunne håndtere hverdagens opgaver samt takle nye udfordringer. Her går teori og praksis hånd i hånd. Det er vigtigt for os, at den teoretiske indsigt kan overføres til din dagligdag og din rolle som leder.

På kurserne vil der ofte deltage andre ledere med samme ledelsesmæssig erfaring som dig, og som du derfor har mulighed for at sparre med.

Tilskudsberettiget uddannelser og kurser

Mange af vores ledelseskurser er såkaldte Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser). Det betyder, at du har mulighed for at få tilskud til kurserne, hvis du er inden for AMU-målgruppen (dvs. at du har en uddannelse til og med faglært niveau).

Har du en mellemlang eller videregående uddannelse kan du naturligvis også deltage på alle vores lederuddannelser- og kurser. Dog er tilskud til kurset her ikke muligt.

Løbende udvikling af lederforløbene

I Center for Karriere og Uddannelse er det vigtigt, at vi altid udbyder de mest relevante kurser inden for moderne ledelse. Derfor udvikles vores leder-kurser og -uddannelser løbende i samarbejde med virksomheder, Lederne, kursister og undervisere.

Kontakt os
Camilla Bach
Camilla Bach
Kursussekretær
Kristina Damborg Lundsgaard
Kristina Damborg Lundsgaard
Kursussekretær
Maria Rytter Dolbak
Maria Rytter Dolbak
Kursussekretær

FAQ om kurser / efteruddannelse

Har du også et stort ønske om at efteruddanne dig? Efteruddannelse er en vigtig faktor, hvis du ønsker at udvikle dine kompetencer på arbejdspladsen eller forbedre dine muligheder for at finde nye jobmuligheder. De fleste overenskomster indeholder bestemmelser, der giver dig ret til to ugers selvvalgt uddannelse om året. Udover dette er der også mulighed for uddannelse i forbindelse med opsigelser.
 
AMU-kurser er rettet mod en lang række faglige områder, og kurserne varer typisk fra en dag til seks uger. Det er også muligt at kombinere flere AMU-kurser for at skræddersy en uddannelse, der passer til dine specifikke behov og arbejdssituation. AMU-kurserne kan både tages på egen hånd eller som en del af et større uddannelsesforløb, og kan være en god måde at tilegne sig ny viden og færdigheder, som kan hjælpe dig med at nå dine karrieremål. Derudover kan AMU-kurser også være en værdifuld måde at udvide dit netværk og møde andre fagfolk inden for dit felt.
Et AMU-kursus står for ’ArbejdsMarkedsUddannelse’ og er et kursus målrettet primært faglærte og ufaglærte personer, der er i beskæftigelse samt ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Alle har dog mulighed for at deltage på et AMU-kursus, men der ydes kun tilskud til kurset for de personer, der er i AMU-målgruppen. Samtidig kan din arbejdsgiver søge løntabsgodtgørelse i den tid, du er på kursus.

AMU-kurser er kortvarige kurser, der typisk varer 1-4 dage, og som er målrettet specifikke faglige områder eller brancher. Kurserne kan tage udgangspunkt i både teori og praksis og giver deltagerne mulighed for at opdatere deres kompetencer og kvalifikationer inden for deres arbejdsområde.

Formålet med AMU-kurser er at styrke den enkeltes faglige kompetencer og samtidig øge produktiviteten og kvaliteten på arbejdspladsen. AMU-kurser er tilskudsberettigede og derfor er deltagerbetalingen lav for deltagere i AMU-målgruppen.
AMU-kurser er for alle, og alle kan deltage. Prisen er dog forskellig afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. For at kunne få tilskud til kurserne, skal du være i AMU-målgruppen:

AMU-målgruppen
  • Ufaglært: Arbejder du ufaglært eller er du uden uddannelse, vil du være i AMU-målgruppen
  • Faglært: Har du en erhvervsuddannelse inden for et bestemt erhverv – fx kontorassistent, ekspedient, smed, frisør etc., så er du i AMU-målgruppen
  • Videregående uddannelse: Generelt kan personer med en videregående uddannelse ikke få tilskud til AMU-kurser. Der er dog en undtagelse for dig, der har en videregående uddannelse, men som ikke har brugt den inden for de seneste fem år.
AMU-kurser er målrettet alle aldersgrupper, hvilket giver både unge og voksne mulighed for at forbedre deres arbejdskompetencer. Mange virksomheder er opmærksomme på vigtigheden af løbende efteruddannelse og kan indgå individuelle aftaler med deres medarbejdere for at sikre, at de har de nødvendige kompetencer til at imødekomme virksomhedens behov.
På Aalborg Handelsskole udbydes to forskellige slags kurser – AMU kurser (tilskudsberettiget) samt kurser uden tilskud.

Prisen på et AMU-kursus varierer afhængig af kursets varighed og indhold. Er du i AMU-målgruppen er prisen pr. kursusdag 134 – 200 kr. Der kan desuden søges om VEU-godtgørelse til din arbejdsplads for de dage, hvor du er på kursus. Er du uden for AMU-målgruppen vil prisen typisk være ca. 700 - 900 kr. pr. kursusdag.

På vores øvrige kurser ydes der ikke tilskud. Her er kursusprisen typisk ca. 2.000 kr. pr. dag.

Du finder de aktuelle deltagerpriser under hvert enkelt kursus.
Under hvert kursus finder du en tilmeldingsknap ud for den dato, hvor kurset foregår. Selve tilmeldingen vil være forskellig afhængig af, om der er tale om et AMU-kursus eller et af vores øvrige kurser.

AMU-kurser
Alle tilmeldinger til AMU-kurser foregår via hjemmesiden voksenuddannelse.dk.

Når du har fundet et kursus via vores hjemmeside, vil du blive omdirigeret til voksenuddannelse.dk. Her skal du logge ind med MitID for at fuldføre tilmeldingen. Skal din virksomhed betale for kurset, skal du have virksomhedens CVR-nummer klar.

Er du ledig kan du ikke tilmelde dig digitalt, men skal kontakte dit jobcenter for tilmelding til kurser.

Øvrige kurser
Vores øvrige kurser kan tilmeldes direkte via vores hjemmeside, hvor du udfylder en formular med alle dine kontaktoplysninger.
VEU-godtgørelse er en tilskudsordning, som kan give økonomisk støtte i forbindelse med efteruddannelse eller opkvalificering. Når du deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, kan du få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Hvis du får løn, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen.

Du skal ansøge om VEU-godtgørelse, når du tilmelder dig et AMU-kursus. Dette trin udføres som det sidste trin i tilmeldingsprocessen på voksenuddannelse.dk.

Fik du ikke søgt om VEU-godtgørelse ved tilmelding, kan du logge ind på voksenuddannelse.dk igen. Her finder du "Mit overblik" i øverste højre hjørne, hvor du kan søge om VEU-godtgørelse til det kursus, du har tilmeldt dig.

VEU-satsen i 2024 er på 940 kr. pr. dag.