På dette kursus udbydes et 100% online hold frem til d. 26/6. Løbende optag.

Grundlæggende lederuddannelse

Hold
23-03-2020 — 26-06-2020
Grundlæggende lederuddannelse
Fjernundervisning Garantikursus Åbent Læringscenter
13-05-2020
Grundlæggende lederuddannelse
13 dage Daghold
18-05-2020
Grundlæggende lederuddannelse
13 dage Daghold
17-08-2020
Grundlæggende lederuddannelse
13 dage Daghold
24-08-2020
Grundlæggende lederuddannelse
13 dage Daghold
14-09-2020
Grundlæggende lederuddannelse
13 dage Daghold
19-10-2020
Grundlæggende lederuddannelse
13 dage Daghold
04-11-2020
Grundlæggende lederuddannelse
13 dage Daghold
16-11-2020
Grundlæggende lederuddannelse
13 dage Daghold
4 hold er skjult, klik her for at vise alle

Styrk dine lederkompetencer

God ledelse er afgørende for en virksomheds succes. God ledelse øger produktiviteten og giver trivsel på arbejdspladsen. Den Grundlæggende Lederuddannelse er derfor en god investering for dig og din arbejdsplads.

På kurset lærer du, hvad god ledelse er. Du lærer, hvilke værktøjer og teknikker du kan bruge i din daglige ledelse, så du motiverer og stimulerer dine medarbejdere bedst muligt. Du får udbytte af uddannelsen, uanset om du har ledelsesansvar i dag, eller du ønsker at blive leder i fremtiden. Uddannelsen bygger bro mellem teori og praktisk arbejde og styrker din personlige ledelsesmæssige udvikling.

Kursets indhold

Det overordnede formål med forløbet er at lære, hvad god ledelse er. Af emner kigger vi bl.a. nærmere på:

 • Solid indsigt i din lederrolle og opgave som personaleansvarlig
 • Skabe aktive og motiverede medarbejdere
 • Redskaber til at sikre dialog med den enkelte medarbejder
 • Træning i at løse konflikter og afholde vanskelige samtaler
 • Afholde effektive møder og præsentere et budskab

Kurset består af fem moduler med fokus på forskellige emner.

Modul 1 - Introduktion til ledelse (3 dage)

 • Selvindsigt – hvad er dine udfordringer og mål?
 • Viden om lederrollen - teorier og begreber
 • Planlægning, prioritering og delegering af opgaver
 • Stressforebyggelse og stresshåndtering

Modul 2 - Kommunikation som ledelsesværktøj (3 dage)

 • Generelt om kommunikation – hvad er det egentlig?
 • Aktiv lytning og det at fange signaler
 • Spørgeteknik og at give feedback
 • God mødeledelse, herunder strategi, planlægning og facilitering

Modul 3 - Konflikthåndtering og vanskelige samtaler (2 dage)

 • Konflikters natur og hvordan de opstår
 • Konflikttrappen og forskellige typer afkonflikter
 • Redskaber til håndtering og forebyggelse af konflikter
 • Redskaber til den vanskelige samtale, herunder den adfærdskorrigerende samtale

Modul 4 - Situationsbestemt ledelse (2 dage)

 • Hvad er situationsbestemt ledelse?
 • At motivere, skabe trivsel og arbejdsglæde
 • Hvordan du engagerer dine medarbejdere
 • Redskaber til at skabe handling og resultater
 • At øge effektivitet og produktivitet uden at skabe stress og dårlig trivsel

Modul 5 - Innovation - og forandringsledelse (3 dage)

 • Hvorfor det er så vigtigt at lytte til medarbejdernes ideer
 • Hvordan du vælger de bedste ideer
 • At skabe accept om den konstante forandring

På det sidste modul samler du op på hele uddannelsesforløbet, og du lægger en plan for, hvordan du fastholder og anvender det, du har lært i din hverdag.

Antal kursusdage

13 dage

Forudsætninger

Ingen.

DISK profilanalyse - valgfrit tilbud

Du har i forbindelse med kursusforløbet mulighed for at få foretaget en DISK Profilanalyse. Profilanalysen koster normalt 2.000 kr. + moms (inkl. Personlig tilbagemelding), men fås til specialpris 1.000 kr. + moms, når den tages i forbindelse med Den grundlæggende lederuddannelse.

Pris
AMU-pris:
DKK 2.444,00
Uden for AMU-målgruppe:
DKK 7.642,75
Tilmeld dig vores kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan efter kurset anvende relevante ledelsesværktøjer situationsbestemt, herunder uddelegere ansvar, kompetencer og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders aktuelle behov. Deltageren kan desuden skabe trivsel og motivation samt øge effektivitet og produktivitet, uden at det resulterer i stress og mistrivsel.

Fagnummer: 47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 376,00 Uden for målgruppe: DKK 1.193,50

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren er bevidst om kommunikationens betydning for egen lederrolle med baggrund i kendskab til perception og de verbale og nonverbale elementer i kommunikationsprocessen. Deltageren kan aktivt bruge forskellige kommunikationsformer i kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger og egen leder.

Fagnummer: 47751 Kommunikation som ledelsesværktøj Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 376,00 Uden for målgruppe: DKK 1.193,50

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren er bevidst om egen lederstil, adfærd og grundholdning og om faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og medarbejdere. Deltageren er bevidst om sin rolle i forhold til egne lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse. Deltageren kan løse ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau.

Fagnummer: 47753 Ledelse og samarbejde Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 564,00 Uden for målgruppe: DKK 1.675,25

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan i ledelsesfunktionen gennem sit kendskab til konflikter og reaktioner på disse forebygge og løse konflikter. Deltageren kan afdække kerneproblemstillingen i en konflikt. Endvidere kan deltageren gennemføre udfordrende samtaler, der kan rumme konfliktpotentiale.

Fagnummer: 47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 376,00 Uden for målgruppe: DKK 1.193,50

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan skabe optimale funktionsbetingelser og igangsætte forandrings- og udviklingsprocesser, der fremmer medarbejdernes motivation, effektivitet og tilfredshed. Deltageren er bevidst om sin egen rolle i en forandrings- og udviklingsproces og om faktorer, der styrker det sociale arbejdsmiljø inden for eget arbejdsområde.

Fagnummer: 47750 Medarbejderinvolvering i ledelse Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 564,00 Uden for målgruppe: DKK 1.675,25

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren kan som et element i ledelsesfunktionen afholde og lede forskellige typer af møder, fx afdelingsmøder og tavlemøder. Deltageren kan fastlægge mødets formål og indhold og sikre, at mødeprocessen har værdi for alle involverede parter.

Fagnummer: 47754 Mødeledelse Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 188,00 Uden for målgruppe: DKK 711,75
Find din afdeling