< Tilbage

Grundlæggende lederuddannelse 2 - Leadership

Aktuelle hold
09-11-2021
Grundlæggende lederuddannelse 2 - Leadership
15 dage Daghold
16-02-2022
Grundlæggende lederuddannelse 2 - Leadership
15 dage Daghold
25-04-2022
Grundlæggende lederuddannelse 2 - Leadership
15 dage Daghold

Bliv klædt på til lederrollen

På kurset "Grundlæggende ledelse 2” går vi i dybden med lederens evne til at skabe værdi for både virksomhed og medarbejdere på samme tid. Vi tager fat i emner som virksomhedskultur, trivsel, teambuilding, coaching og konflikter.

Trivsel og arbejdsglæde for såvel leder som medarbejder vil være et gennemgående tema under hele forløbet, og vi tager udgangspunkt i din dagligdag, så det praksisnære kommer i centrum.

Kursets indhold

Kurset drejer sig om at udvikle dig som leder efter principperne i leadership-delen af ledelse, med fokus på personalehåndtering og udvikling af virksomheden og dens ansatte.

Leadership baseret ledelse er en ledelsesform, hvor den primære ledelsesopgave er at skabe en fælles forståelse af og holdning til organisationen og dens omverden. Denne ledelsesform skal sikre, at alle medarbejdere kan identificere sig med virksomhedens mål og midler - da disse igen tager sit afsæt i den samme kultur.

Den leadership baserede ledelse kan ofte have trange kår, da meget ledelse i dag fokuserer på drift og “management” delen af ledelsesopgaven. Ofte finder mange ledere leadership delen svær, og man mangler værktøjer i hverdagen. Derfor ligger vi fokus på dette og fylder værktøjskassen op inden for dette område.

Når kulturen er bevidst forankret i alle aspekter af virksomhedens aktiviteter, frigøres der ressourcer i organisationen. Holdninger, adfærd, håndtering af stress, arbejdsglæde og trivsel er blot nogle af de elementer, som påvirkes i positiv retning. Denne uddannelse vil gøre dig i stand til som leder at bidrage positivt til udførelsen af den leadership baserede ledelse.

Følgende emner gennemgås på lederuddannelse 2

 • Individet i organisationen (personlighed, trivsel, motivation, kultur, stress)
 • Coaching
 • Samtaler
 • Teams
 • Konflikthåndtering

Modul 1: Individet i organisationen

 • Forståelse for personlige forskelligheder
 • Evner for at motivere forskellige medarbejdere
 • Forståelse for at skabe trivsel for alle medarbejdere
 • Strategier for at undgå stress i virksomheden
 • Grundlæggende forståelse for det strategiske arbejde i virksomheden

Modul 2: Ledelsesbaseret coaching

 • Grundlæggende viden om coaching og metoden
 • Træning i den coachende samtale
 • Aktiv lytteteknik
 • Spørgeteknik
 • Kendskab til ledelsesbaseret coaching
 • Metoder til at lede de erfarne og kompetente medarbejdere i virksomheden

Modul 3: Håndtering af personalesamtaler

 • Indsigt i rekrutteringsprocessen og redskaber til at gennemføre en jobsamtale
 • Forståelse for at tiltrække de “rigtige” medarbejdere til virksomheden
 • Håndtering af ansøgninger og udvælge de “rigtige” medarbejdere
 • Samtaleteknik
 • Forståelse for MUS-samtalen og dens værdi
 • Metoder til at gennemføre en værdifuld MUSsamtale
 • Mulighed for at udarbejde en MUS-samtale, der passer til netop din virksomhed
 • Redskaber til den vanskelige samtale, herunder den adfærdskorrigerende samtale
 • Metode til at give professionelle advarsler
 • Metode til at udføre værdige afskedigelser
 • Forståelse for de følelsesmæssige udfordringer ved afskedigelser

Modul 4: At lede effektive grupper og teams

 • Forståelse for forskellen mellem at lede individer, grupper og teams
 • Indsigt i dannelse af effektive grupper og teams
 • Viden om gruppepsykologi
 • Udvikling af teams
 • Indsigt i teamlederens rolle og forskellige ledelsesstile af teams

Modul 5: Lær at håndtere konflikter

 • • Indsigt i konflikters natur og hvordan de opstår 
 • Forskellige metoder til at gribe konflikterne an
 • Psykologisk forståelse af hvad der sker med medarbejdernes følelser i en konflikt
 • Erfaring med at løse forskellige konflikter
 • Øget opmærksomhed for stresssymptomer i forbindelse med konflikter
 • Forståelse for konfliktens skadelige indflydelse på lederens og medarbejderens helbred
 • Erfaring med udarbejdelse af en konflikthåndteringspolitik og procedurer for virksomhedens håndtering af konflikter

På det sidste modul samler du op på hele uddannelsesforløbet, og du lægger en plan for, hvordan du fastholder og anvender det, du har lært i din hverdag.

Forudsætninger

Vi anbefaler, at du har deltaget i Den Grundlæggende Lederuddannelse eller har tilsvarende viden.

Antal kursusdage

15 dage.

Kurset forløber over et halvt år. Det betyder, at du får tid til at reflektere over og vurdere din udviklingsproces, og samtidig får du mulighed for at afprøve teorierne i praksis mellem undervisningsdagene.

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren har viden om anerkendende ledelse, herunder hvilken rolle kommunikation og dialog spiller i anerkendende ledelse. Deltageren kan i forlængelse heraf operationalisere de kommunikationsformer, der er karakteristiske for anerkendende ledelse.

Deltageren kan anvende den anerkendende tilgang som et operationelt dialogredskab til udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Det kan fx være gennem MUS-samtaler og coaching. Derudover kan deltageren anvende den anerkendende tilgang til at sikre en fremadrettet, konsensusorienteret og løsningsorienteret tilgang til problemer og konflikter.

Fagnummer: 42833 Anerkendende ledelse Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.203,00

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Dvs. ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan på et grundlæggende niveau planlægge og igangsætte coachingaktiviteter på det operationelle niveau som én af metoderne i personaleudvikling.
Deltageren kender og kan anvende korrekte coachingmetoder i forskellige situationer f.eks. i forhold til grupper/enkeltpersoner og formel/uformel coaching.
Deltageren kan afdække forudsætningerne for at skabe et optimalt miljø for coaching på det operationelle niveau, og implementere metoden overfor medarbejdere.

Fagnummer: 44633 Coaching som ledelsesværktøj Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 570,00 Uden for målgruppe: DKK 1.689,50

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere med personaleansvar. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan i ledelsesfunktionen afholde relevante personalesamtaler på det operationelle niveau, herunder ansættelses- og afskedigelsessamtaler med medarbejdere.

I jobfunktionen indgår:
Fastlæggelse af de forskellige personalesamtalers formål og indhold
At samtalen har værdi for begge parter
Kendskab til faktorer, der skaber en god personalesamtale
Anvendelse af relevant interview- og spørgeteknik

Fagnummer: 40446 Gennemførelse af personalesamtaler Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 570,00 Uden for målgruppe: DKK 1.689,50

Målgruppe: Medarbejdere, der ønsker at kunne håndtere og nedtrappe konflikter i forbindelse med jobudøvelsen.

Beskrivelse: I forbindelse med jobudøvelsen kan deltageren afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter.

Er desuden opmærksom på stresssymptomer, og at uhensigtsmæssig stress har en skadelig indflydelse på helbredet, samt opmærksom på reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.

Fagnummer: 46493 Konflikthåndtering Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 1.974,20

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan organisere og lede produktionsgrupper/teams på det operationelle niveau, herunder tilpasning af lederstil i forhold til gruppen/teamets formål og udviklingstrin.

I jobfunktionen indgår:
- Sammensætning og udvikling af produktionesgrupper/teams
- Opstilling af relevante mål og rammer med udgangspunkt i virksomhedens mål, strategi og basisorganisation.
- Teknikker, der fremmer dynamikken i gruppeprocesser.

Fagnummer: 43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 570,00 Uden for målgruppe: DKK 1.689,50

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan i eget ansvarsområde anvende metoder og værktøjer til identifikation og håndtering af arbejdsmiljøorienterede problemstillinger. Deltageren kan på et grundlæggende niveau identificere sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø, arbejdsbelastninger og symptomer på stress og nedslidning.

Deltageren kan bruge sin indsigt i symptomer på stress og nedslidning til at igangsætte handlinger, der forebygger stress og nedslidning, så forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø kan opnås.

Fagnummer: 49442 Lederens værktøjer til at forebygge stress Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 190,00 Uden for målgruppe: DKK 716,50
Andre kiggede også på
Grundlæggende lederuddannelse
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Se 10 hold
Næste startdato: 17-11-2021
Varighed: 13 dage
Grundlæggende lederuddannelse 3
Se 1 hold
Næste startdato: 06-04-2022
Varighed: 15 dage
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.
Pris
AMU-pris:
DKK 2.530,00
Uden for AMU-målgruppe:
DKK 8.962,20