Toggle navigation
Baeredygtighed-1920x315_(1)

Bæredygtighedsrapportering

6 ugers jobrettet

Hold

19-08-2024
Bæredygtighedsrapportering
11 dage Daghold

Om forløbet

Har din virksomhed billet til en bæredygtig fremtid?

Signalerer din virksomhed, at I støtter op om FN’s Verdensmål? Har I en langsigtet strategi for jeres indsatser for et bedre miljø og sociale forhold? Kommunikerer I om jeres positive og negative aftryk på omverdenen, så både jeres interne og eksterne interessenter forstår, hvordan I positionerer jer i forhold til jeres konkurrenter?
 
Så er I foran mange andre virksomheder. Er I ikke helt i mål med disse ting – eller vil I gerne i gang, er dette kursus lige noget for dig og dine kolleger.

EU skal være klimaneutralt i 2050

Initiativet er beskrevet i EU Kommissionens Green Deal – på dansk kaldet Den europæiske grønne aftale. Alle sektorer skal bidrage til at nå dette mål, så derfor er bæredygtighed også relevant for din virksomhed. 

Fra 1. januar 2024 er det et lovkrav, at alle store børsnoterede virksomheder rapporterer om deres omstilling til en bæredygtigere drift. Deres rapportering skal dække hele værdikæden, så derfor bliver små og mellemstore virksomheder, der leverer varer eller tjenester til store virksomheder, reelt også omfattet af kravet om at rapportere om bæredygtighed.

Den gode nyhed er, at lykkes I med at omstille til en mere bæredygtig drift, kan I fastholde jeres position om underleverandør. Bæredygtighedsrapportering kan dermed blive jeres billet til en position som underleverandør til en af de store virksomheder. Så det kan betale sig at investere i området.

Om kurset Bæredygtighedsrapportering

Bæredygtighedsrapportering er et kursus, der henvender sig til virksomheder, der ønsker at opfylde de nye lovgivningskrav og forventninger til bæredygtighedsrapportering. Kurset giver dig en grundig indsigt i, hvordan du kan udarbejde en bæredygtighedsrapport, der opfylder kravene fra myndighederne og samtidig viser virksomhedens engagement i bæredygtighed. 

Som kursusdeltager lærer du om de forskellige aspekter af bæredygtighed, herunder sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter, og hvordan disse kan integreres i virksomhedens rapportering. Kurset vil også dække de forskellige standarder og retningslinjer, der anvendes inden for bæredygtighedsrapportering, og hvordan man kan vælge den rette til sin virksomhed. 

Hvad giver kurset indsigt i?

Kurset i Bæredygtighedsrapportering giver dig viden om de nye lovkrav til de rapporter, som virksomheder direkte eller indirekte bliver omfattet af fra 1. januar 2024.

Du får i løbet af 11 dage:
  • basal viden om bæredygtig omstilling, cirkulær forretning og ESG.
  • Indsigt i, hvordan I inden for loven kommunikerer om bæredygtighed
  • forståelse for, hvad et klimaregnskab og en ESG-rapport er
  • værktøjer til at komme i gang med at præsentere de data, som indgår i et klimaregnskab og en ESG-rapport.

Hvem er målgruppe for kurset Bæredygtighedsrapportering

Bæredygtighedsrapportering er ny viden for de fleste. Kurset er derfor både for virksomhedsledere og medarbejdere. Måske er du butikschef, værkfører eller kantineleder? Det kan også være, du arbejder som kontorfuldmægtig, projektleder eller bogholder – eller drømmer om at komme til det. De data, der skal indgå i rapporterne om den bæredygtige omstilling, kommer både fra ledelsesgangen, fra kantinen og fra dig, der arbejder på natholdet i en produktion.
Info om fag
44373 - Anvendelse af præsentationsprogrammer

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

Fagnummer: 44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.402,20
49893 - Cirkulær forretningsforståelse - adm. medarbejdere

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, som arbejder med kunde-/leverandørkontakt eller administrative opgaver i offentlige og private virksomheder i forbindelse med indkøb, salg, handel, sagsbehandling eller økonomi.

Beskrivelse: Deltageren får viden om den cirkulære forretningsmodel og kendskab til de påvirkninger produkter og materialer har i de forskellige processer i værdikæden og kan anvende denne viden i tilrettelæggelse af arbejdsprocesser inden for salg, handel og administration i forbindelse med implementering af en cirkulær forretningsmodel i virksomheden.

Deltageren kan på baggrund af kendskab til cirkulære forretningsmodeller som herunder eks. cirkulære værdikæder, genanvendelse, forlænget levetid, serviceordninger, leasing, energioptimering samt relevant branchelovgivning om bæredygtighed m.v. indgå i samspil med virksomhedens øvrige medarbejdere i virksomhedens grønne omstilling.

Fagnummer: 49893 Cirkulær forretningsforståelse - adm. medarbejdere Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90
49785 - Introduktion til bæredygtig omstilling

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der skal i gang med at omstille en given proces, produkt eller service til at være mere bæredygtig.

Beskrivelse: Deltageren kan på baggrund af kendskab til begrebet ”bæredygtighed” i forbindelse med f.eks. miljøkrav, mærkningsordninger og/eller certificeringer, aktivt komme med forslag til og vurdere bæredygtighed i egen praksis og jobfunktion.
Deltageren kan i samarbejde med andre medvirke til at omstille en proces, et produkt eller en service i virksomheden med henblik på udvikling af virksomhedens bæredygtighedsmål og indsatsområder.

Fagnummer: 49785 Introduktion til bæredygtig omstilling Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90
49990 - Introduktion til ESG og ESG-rapportering

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med administrative opgaver, herunder økonomi/regnskab, og som skal i gang med eller har påbegyndt datarapportering inden for ESG og klimaregnskab, og som har behov for grundlæggende viden om ESG for det videre arbejde.

Beskrivelse: Deltageren får forståelse af begreber, definitioner og standarder relateret til ESG, der vedrører klima-/miljømæssige og sociale forhold samt god ledelsesskik (Environmental, Social, Governance).

Deltageren opnår viden om lovgivning og krav til virksomheder til ESG og omfatter både de virksomheder der direkte og indirekte, skal leve op til rapporteringskravene. Herunder hvad der under E, S og G skal rapporteres om og hvornår, i forhold til myndighedernes tidslinje for implementering.

Deltagerne kan medvirke til virksomhedens opstart af ESG-rapporteringsprocessen, herunder bidrage med basalt kendskab til værktøjer, metoder og kilder, hvor ny og opdateret viden kan findes.

Fagnummer: 49990 Introduktion til ESG og ESG-rapportering Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90
21058 - Introduktion til virksomhedens klimaregnskab

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med administrative opgaver, herunder økonomi/regnskab, og som skal i gang med eller har påbegyndt datarapportering inden for ESG og klimaregnskab, og som har behov for grundlæggende viden om klimaregnskab for det videre arbejde.

Beskrivelse: Deltageren får forståelse af begreber, definitioner og standarder samt gældende lovgivning og krav til virksomheders klimaregnskab.
Deltageren opnår viden om klimaregnskabet, dets formål og vigtighed som datagrundlag for virksomhedens ESG- og bæredygtighedsrapportering.
Deltageren kan medvirke til virksomhedens opstart af processen med klimaregnskabet, herunder bidrage med basalt kendskab til metoder, opdaterende kilder og værktøjer, eksempelvis Klimakompasset fra Erhvervsstyrelsen, og kan dermed medvirke til virksomhedens klimarapportering og udvikling af bæredygtighed.

Fagnummer: 21058 Introduktion til virksomhedens klimaregnskab Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 789,95
20925 - Kommunikation i en bæredygtig virksomhed

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med alle former for ekstern og intern kommunikation, som skal være i overensstemmelse med virksomhedens bæredygtige profil. Det anbefales, at deltageren har gennemført kurset 47302 Virksomhedens sprogpolitik i praksis og kurset 49785 Introduktion til bæredygtig omstilling.

Beskrivelse: Deltageren har kendskab til bæredygtighed og cirkulær økonomi og hvordan disse påvirker en bæredygtig omstilling.
Deltageren kan anvende og formidle virksomhedens bæredygtige storytelling eksternt.
Deltageren kan aktivt og selvstændigt udføre en bæredygtig kommunikation således at virksomheden overholder lovgivning og retningslinjer i forbindelse med greenwashing.

Fagnummer: 20925 Kommunikation i en bæredygtig virksomhed Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90