Toggle navigation
Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog

Styrk din kommunikation! Sæt fokus på skriftlig og mundtlig formidling.

Kommunikationskursus - formidling i virksomheden

Hvordan sikrer du en effektiv kommunikation til kunder, borgere eller samarbejdspartnere? Deltag på ét eller flere af vores kurser i kommunikation og få fyldt din værktøjskasse med nye kompetencer. Her lærer du at kommunikere skarpt og præcist - og at formulere dine budskaber med udgangspunkt i dine modtagere.

Hvordan skal du opstille det gode salgsbrev? Hvordan formulerer du dig til borgere og samarbejdspartnere? Lær nogle af de relevante kommunikationsteknikker og bliv mere tryg i din kommunikation med andre.

Vores kurser inden for kommunikation klæder dig på til at håndtere både intern og ekstern formidling. Her lærer du bl.a. om kommunikationsformer, feedback, formuleringer og sprogbrug samt konflikthåndtering.

Bliv en skarp formidler

Kommunikation kan til tider være svært. Der kan let opstå misforståelser, når vi ønsker at formidle vores budskaber. Lær at brænde igennem med din kommunikation på en klar og tydelig måde, og som er til at forstå hos modtagerne.

På vores kurser i kommunikation gennemgår vi kommunikationens mange facetter og teknikker. Af emner kigger vi bl.a. på:

  • kommunikation målrettet administrativt arbejde og præsentationer
  • tekster tilpasset forskellige målgrupper og medier
  • sprog, sprogbrug og grammatik
  • formuleringer og opbygning
  • vejledning og rådgivningssamtaler
  • konflikthåndtering
  • feedback og spørgeteknikker


Vores kommunikationskurser tilrettelægges naturligvis, så du får størst muligt udbytte af undervisningen. Du vil undervejs få konkrete opgaver, og du vil se eksempler på både god og dårlig kommunikation.

Kurser

Borgervendt formidling i myndighedsrollen
Se 2 hold
Næste startdato: 17-05-2024
Varighed: 2 dage
Kommunikation i en bæredygtig virksomhed
Se 5 hold
Næste startdato: 02-11-2023
Varighed: 2 dage
Kommunikation og feedback i administrativt arbejde
Garantikursus
Se 8 hold
Næste startdato: 06-02-2024
Kommunikation og forhandlingsteknik
Se 1 hold
Næste startdato: 09-10-2023
Varighed: 4 dage
Kommunikation og konflikthåndtering - service
Garantikursus
Se 7 hold
Næste startdato: 13-05-2024
Møde- og webinartilrettelæggelse
Se 2 hold
Næste startdato: 18-03-2024
Varighed: 2 dage
Tekster på papir - formulering og opbygning
Garantikursus
Se 8 hold
Næste startdato: 02-02-2024
Virksomhedens sprogpolitik i praksis
Se 2 hold
Næste startdato: 05-03-2024
Varighed: 1 dag
Virksomhedskommunikation med e-mail
Garantikursus
Se 8 hold
Næste startdato: 01-03-2024
2 kurser er skjult - tryk her for at vise dem

Læs også

Info for dig i job

Jo større indsigt og viden du har inden for din branche, jo mere værdi kan du s...

LÆS MERE

Info for virksomheder

Vi hjælper rigtig gerne med rådgivning inden for kurser og efteruddannelse, så ...

LÆS MERE

FAQ om kurser / efteruddannelse

Har du også et stort ønske om at efteruddanne dig? Efteruddannelse er en vigtig faktor, hvis du ønsker at udvikle dine kompetencer på arbejdspladsen eller forbedre dine muligheder for at finde nye jobmuligheder. De fleste overenskomster indeholder bestemmelser, der giver dig ret til to ugers selvvalgt uddannelse om året. Udover dette er der også mulighed for uddannelse i forbindelse med opsigelser.
 
AMU-kurser er rettet mod en lang række faglige områder, og kurserne varer typisk fra en dag til seks uger. Det er også muligt at kombinere flere AMU-kurser for at skræddersy en uddannelse, der passer til dine specifikke behov og arbejdssituation. AMU-kurserne kan både tages på egen hånd eller som en del af et større uddannelsesforløb, og kan være en god måde at tilegne sig ny viden og færdigheder, som kan hjælpe dig med at nå dine karrieremål. Derudover kan AMU-kurser også være en værdifuld måde at udvide dit netværk og møde andre fagfolk inden for dit felt.
Et AMU-kursus står for ’ArbejdsMarkedsUddannelse’ og er et kursus målrettet primært faglærte og ufaglærte personer, der er i beskæftigelse samt ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Alle har dog mulighed for at deltage på et AMU-kursus, men der ydes kun tilskud til kurset for de personer, der er i AMU-målgruppen. Samtidig kan din arbejdsgiver søge løntabsgodtgørelse i den tid, du er på kursus.

AMU-kurser er kortvarige kurser, der typisk varer 1-4 dage, og som er målrettet specifikke faglige områder eller brancher. Kurserne kan tage udgangspunkt i både teori og praksis og giver deltagerne mulighed for at opdatere deres kompetencer og kvalifikationer inden for deres arbejdsområde.

Formålet med AMU-kurser er at styrke den enkeltes faglige kompetencer og samtidig øge produktiviteten og kvaliteten på arbejdspladsen. AMU-kurser er tilskudsberettigede og derfor er deltagerbetalingen lav for deltagere i AMU-målgruppen.
AMU-kurser er for alle, og alle kan deltage. Prisen er dog forskellig afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. For at kunne få tilskud til kurserne, skal du være i AMU-målgruppen:

AMU-målgruppen
  • Ufaglært: Arbejder du ufaglært eller er du uden uddannelse, vil du være i AMU-målgruppen
  • Faglært: Har du en erhvervsuddannelse inden for et bestemt erhverv – fx kontorassistent, ekspedient, smed, frisør etc., så er du i AMU-målgruppen
  • Videregående uddannelse: Generelt kan personer med en videregående uddannelse ikke få tilskud til AMU-kurser. Der er dog en undtagelse for dig, der har en videregående uddannelse, men som ikke har brugt den inden for de seneste fem år.
AMU-kurser er målrettet alle aldersgrupper, hvilket giver både unge og voksne mulighed for at forbedre deres arbejdskompetencer. Mange virksomheder er opmærksomme på vigtigheden af løbende efteruddannelse og kan indgå individuelle aftaler med deres medarbejdere for at sikre, at de har de nødvendige kompetencer til at imødekomme virksomhedens behov.
På Aalborg Handelsskole udbydes to forskellige slags kurser – AMU kurser (tilskudsberettiget) samt kurser uden tilskud.

Prisen på et AMU-kursus varierer afhængig af kursets varighed og indhold. Er du i AMU-målgruppen er prisen pr. kursusdag 134 – 200 kr. Der kan desuden søges om VEU-godtgørelse til din arbejdsplads for de dage, hvor du er på kursus. Er du uden for AMU-målgruppen vil prisen typisk være ca. 700 - 900 kr. pr. kursusdag.

På vores øvrige kurser ydes der ikke tilskud. Her er kursusprisen typisk ca. 2.000 kr. pr. dag.

Du finder de aktuelle deltagerpriser under hvert enkelt kursus.
Under hvert kursus finder du en tilmeldingsknap ud for den dato, hvor kurset foregår. Selve tilmeldingen vil være forskellig afhængig af, om der er tale om et AMU-kursus eller et af vores øvrige kurser.

AMU-kurser
Alle tilmeldinger til AMU-kurser foregår via hjemmesiden voksenuddannelse.dk.

Når du har fundet et kursus via vores hjemmeside, vil du blive omdirigeret til voksenuddannelse.dk. Her skal du logge ind med MitID for at fuldføre tilmeldingen. Skal din virksomhed betale for kurset, skal du have virksomhedens CVR-nummer klar.

Er du ledig kan du ikke tilmelde dig digitalt, men skal kontakte dit jobcenter for tilmelding til kurser.

Øvrige kurser
Vores øvrige kurser kan tilmeldes direkte via vores hjemmeside, hvor du udfylder en formular med alle dine kontaktoplysninger.
VEU-godtgørelse er en tilskudsordning, som kan give økonomisk støtte i forbindelse med efteruddannelse eller opkvalificering. Når du deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, kan du få VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Hvis du får løn, er det din arbejdsgiver, der kan få godtgørelsen.

Du skal ansøge om VEU-godtgørelse, når du tilmelder dig et AMU-kursus. Dette trin udføres som det sidste trin i tilmeldingsprocessen på voksenuddannelse.dk.

Fik du ikke søgt om VEU-godtgørelse ved tilmelding, kan du logge ind på voksenuddannelse.dk igen. Her finder du "Mit overblik" i øverste højre hjørne, hvor du kan søge om VEU-godtgørelse til det kursus, du har tilmeldt dig.

VEU-satsen i 2023 er på 911 kr. pr. dag.