Toggle navigation
Kommunikation-1920x315_(1)

Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug

6 ugers jobrettet
Kort fortalt om kurset

Efter uddannelsen kan deltageren ud fra sit kendskab til sprogets grammatiske opbygning kommunikere i et korrekt formuleret og letlæseligt sprog. Desuden ved deltageren hvor der findes inspiration i forbindelse med korrekt skriftlig formulering.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Om forløbet

Lær at formulere veldisponerede, forståelige og målrettede tekster

Kurset er for dig, der gerne vil kunne formulere dig skriftligt målrettet og korrekt.

Kursets indhold

  • At bruge sproget til at formulere veldisponerede, forståelige og målrettede tekster
  • At skrive på et retskrivningsmæssigt og grammatisk korrekt dansk
  • Om kilder og elektroniske opslagsværker, så du er ajour med sproglige udviklinger

Antal kursusdage

2 dage.

Kurset består af følgende AMU-fag
47299 - Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder med skriftlig kommunikation.

Beskrivelse: Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af administrative funktioner skrive på et retskrivningsmæssigt og grammatisk korrekt dansk og bruge sproget til at formulere veldisponerede, forståelige og målrettede tekster.
Endvidere har deltageren kendskab til kilder, og kan anvende disse til at hente orientering om nye sproglige udviklinger, fx anvende elektroniske og andre opslagsværker med henblik på at have opdateret viden om sproget og sprogbrug.

Fagnummer: 47299 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90