Toggle navigation
Kommunikation-1920x315_(1)

Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

Regional positivliste
Kort fortalt om kurset

Deltageren kan igennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer professionelt håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i sin jobudøvelse.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Om forløbet

Fokus på kulturforståelse

Oplever du udfordringer i forbindelse med dit møde med etnisk og kulturel forskellighed? På dette kursus får du værktøjer og lærer at anvende interkulturelle handlemåder til at håndtere kulturel betinget forskelligheder i adfærd samt servicebehov og kan på baggrund heraf differentiere din myndigheds- og serviceudøvelse.

Interkulturel forståelse bygger på professionel respekt for forskellighed.

ah2018_614

Kursets indhold

Du får svar på følgende overordnede spørgsmål:

 • Hvad er kultur? Hvad består kultur af?
 • Hvilke kulturer møder vi?
 • Hvordan og på hvilke måder er kulturer typisk forskellige?
 • Hvor galt kan det gå, når man ignorerer kulturelle forskelle?
 • Hvilke interkulturelle erfaringer og relationer har deltagerne med i bagagen?
 • Hvordan håndterer deltagerne interkulturelle møder på jobbet?
 • Hvad kan man gøre for at undgå uheldige interkulturelle møder på jobbet?
 • Hvad gør vi i konkrete situationer?
 • Hvordan håndterer vi – efter deltagelse i kurset – fremadrettet interkulturelle møder?

Vi vil desuden komme ind på emner som:

 • At skelne mellem acceptable og ikke acceptable adfærdsformer i jobudøvelsen i forhold til kulturel forskellighed
 • Hvordan fysisk miljø og mennesker gensidigt former hinanden
 • Indsigt i, hvordan alle kulturer har, og styres af sine værdier, ritualer, helte og symboler.
 • Hvordan ser danskere på udlændinge og vice versa

Kurset har en praktisk tilgang til emnerne og vil være handlingsorienteret ift. deltagernes virkelighed. Der vil indgå såvel teori som praktiske øvelser.

Antal kursusdage

3 dage.

Kurset består af følgende AMU-fag
43766 - Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan igennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer professionelt håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i sin jobudøvelse. Deltageren er herunder opmærksom på kulturel betinget forskellighed i adfærd og servicebehov og kan på baggrund heraf differentiere sin myndigheds- og serviceudøvelse.

I jobfunktionen indgår:
Interkulturel forståelse byggende på professionel respekt for forskellighed.
Skelne mellem acceptable og ikke acceptable adfærdsformer i jobudøvelsen i forhold til kulturel forskellighed.

Fagnummer: 43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 1.869,85