Toggle navigation
Administration-1920x315

Borgervendt formidling i myndighedsrollen

6 ugers jobrettet
Regional positivliste
Kort fortalt om kurset

Efter kurset kan du i forbindelse med myndighedsfunktionen kommunikere hensigtsmæssigt med borgeren og være bevidst om egen fremtoning verbalt og nonverbalt. Du kan håndtere krydspresset mellem service og myndighedsudøvelse.

Hold

06-06-2023
Borgervendt formidling i myndighedsrollen
2 dage Fjernundervisning
06-06-2023
Borgervendt formidling i myndighedsrollen
2 dage Daghold
25-09-2023
Borgervendt formidling i myndighedsrollen
2 dage Fjernundervisning
25-09-2023
Borgervendt formidling i myndighedsrollen
2 dage Daghold
Info om fag
47935 - Borgervendt formidling i myndighedsrollen

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med myndighedsudøvelse, herunder service, forebyggelse, kontrol og dokumentation (fx Fiskerikontrol, Fødevarekontrol, SKAT, asylcentre og Kriminalforsorg).

Beskrivelse: Deltageren kan i forbindelse med myndighedsfunktionen indgå i dialog og kommunikere hensigtsmæssigt med borgeren og er bevidst om egen fremtoning verbalt og nonverbalt. Deltageren kan håndtere krydspresset mellem service og myndighedsudøvelse, herunder leve op til principper for god offentlig service og god forvaltningsetik.
Deltageren kan indgå i arbejdet med at udvikle sin organisations myndighedsudøvelse, både i rollen som myndighed og som servicefunktion.

Fagnummer: 47935 Borgervendt formidling i myndighedsrollen Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30