Toggle navigation
Administration

Administration

Kurser i den nyeste viden og redskaber til at varetage dine opgaver.

Planlægning og projektarbejde

Administrativ koordinator
Se 4 hold
Næste startdato: 02-05-2023
Varighed: 26 dage
Arbejdsplanlægning i den administrative funktion
Se 1 hold
Næste startdato: 09-10-2023
Varighed: 2 dage
Innovative processer i den administrative praksis
6 ugers jobrettet
Se 4 hold
Næste startdato: 24-05-2023
Varighed: 2 dage
Lean-kortlægning af værdistrøm i administration
Se 4 hold
Næste startdato: 01-06-2023
Varighed: 2 dage
Møde- og webinartilrettelæggelse
6 ugers jobrettet
Se 4 hold
Næste startdato: 22-05-2023
Varighed: 2 dage
Mødeledelse
Garantikursus
6 ugers jobrettet
Se 6 hold
Næste startdato: 06-06-2023
Optimering af arbejdsprocesser
Se 1 hold
Næste startdato: 18-09-2023
Varighed: 4 dage
Projektudvikling og gennemførelse
6 ugers jobrettet
Se 4 hold
Næste startdato: 05-06-2023
Varighed: 2 dage
Referat- og notatteknik
Regional positivliste
Se 1 hold
Næste startdato: 27-11-2023
Varighed: 2 dage
Værdiskabende optimering af arbejdsprocesser
6 ugers jobrettet
Se 4 hold
Næste startdato: 26-05-2023
Varighed: 3 dage
2 kurser er skjult - tryk her for at vise dem

Kursus i planlægning, projektarbejde eller mødeledelse

Arbejder du til daglig med planlægning, mødeledelse eller projektorienteret arbejde? Og kunne du bruge en række konkrete værktøjer, som kan hjælpe dig med at styre dine projekter sikkert i mål eller til at skabe en mere effektiv mødeledelse?
Vi udbyder flere målrettede kurser, der sætter fokus på afholdelse af effektive møder og det at lave en realistisk planlægning i arbejdsøjemed. På vores kurser lærer du at sætte tydelige mål, så din planlægning eller møde drejes i den rigtige retning.

Kursus i mødeledelse

I rollen som mødeleder er det vigtigt, at du har et godt overblik, så mødet får værdi for alle parter. Nogle af de emner vi gennemgår på kurserne er fx:

  • de forskellige typer af møder
  • fastlægge mødets formål
  • sørge for at mødet skaber værdi for alle parter
  • lære at facilitere og afholde effektive og motiverende møder
  • Samtale- og mødeteknik

Kurser inden for projektarbejde

Inden for mange virksomheder arbejdes der i projekter. Det kan både være på tværs af afdelinger og fagområder. Med et kursus inden for projektarbejde lærer du at prioritere og planlægge dine opgaver, så projekterne kan gennemføres på bedst mulig vis. Du lærer også at uddelegere roller, opgaver og ansvar til andre, så alle er bekendte med egne opgaver i projektet. Derudover vil du også kunne få viden om bl.a.:

  • lær at give konstruktiv feedback og håndtere eventuelle konflikter i en projektgruppe
  • Forstå vigtigheden af vidensdeling
  • Redskaber til at anvende kreative problemløsningsmetoder
  • Håndtering af projektgruppemøder - herunder lave indkaldelser og referater
Undervisere
Rasmus Yde
Underviser